Lokalne skupnosti morajo biti vključene v reorganizacijo upravnih enot

Svet Mestne občine Velenje je na današnji seji med drugim obravnaval tudi predvideno reorganizacijo upravnih enot. Na podlagi amandmajev župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so svetnice in svetniki sprejeli sklep, s katerim vztrajamo, da ostane Upravna enota Velenje samostojna enota s polnimi pooblastili in širokim naborom storitev. Ministrstvo pozivamo, da v pripravo reorganizacije vključi tudi predstavnike lokalnih skupnosti.

Konec februarja se je na ministrstvu za javno upravo prvič sestala koordinacijska skupina za reorganizacijo in modernizacijo upravnih enot v Sloveniji. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na seji predstavila možnosti za izvedbo reorganizacije sistema 58 upravnih enot na 12. Po predlogu bi velenjska upravna enota postala zgolj izpostava.

Pobudo za razširitev dnevnega reda 4. seje Sveta Mestne občine Velenje s to tematiko je podala svetniška skupina SDS. Po sprejemu amandmajev, ki jih je vložil župan Mestne občine Velenje, in opravljeni razpravi je Svet Mestne občine Velenje sprejel sklep, v katerem poudarja, da razume vsakršno reorganizacijo upravnih enot z namenom pospešitve in izboljšanja postopkov ter dostopnosti do javnih storitev za naše občanke in občane. Svet Mestne občine Velenje poziva Vlado Republike Slovenije, da ko bo pripravljen končni predlog reorganizacije upravnih enot, se z njim seznani lokalno skupnost in se predstavi na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Svet Mestne občine Velenje pričakuje, da bo ministrstvo pri pripravi namere po reorganizaciji in modernizaciji upravnega poslovanja upravnih enot v RS upoštevalo zadovoljstvo uporabnika, prostorsko in časovno dostopnost, kakovost osebnega stika, strokovnosti, zanesljivosti in enostavnosti postopka upravnih storitev ter da v pripravo postopkov vključi tudi predstavnike lokalnih skupnosti. Svet je sklenil tudi, da je veliko administrativnih postopkov povezanih z delovanjem občinskih uprav, zato bi bilo potrebno poiskati sinergije med delom upravnih enot in občinskih uprav ter del nalog prenesti tudi na občinsko upravo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content