Lokalna podjetja za deficitarne poklice nudijo 145 štipendij

Že peto leto Mestna občina Velenje sofinancira štipendije za deficitarne poklice, ki jih dodeljujejo delodajalci s sedežem v Mestni občini Velenje. Na letošnji javni poziv Mestne občine Velenje delodajalcem za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2023/2024 se je odzvalo 6 lokalnih podjetij, in sicer Premogovnik Velenje, HTZ, Esotech, Skaza, Sipoteh in DBSS. Višino štipendije, ki traja do zaključka izobraževanja določi štipenditor. Mestna občina Velenje kot sofinancer zagotovi največ 40 % izplačane štipendije in ne presega 40 evrov mesečno za dijaka oz. 80 evrov za študenta.

Podjetja so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 145 štipendistov, od tega za 84 dijakov in 61 študentov. Največ je potreb po sofinanciranju štipendij za poklice s področja strojništva, elektrotehnike, geotehnologije in gradbeništva. Do prijav za pridobitev štipendij lahko dijaki in študenti dostopajo na spletnih straneh ali oglasnih deskah omenjenih podjetij. Roki za prijavo na razpise so različni in so navedeni v javnih razpisih podjetij.

Pogoji za dodelitev štipendije dijakom in študentom so, da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije, da so vpisani v učni oz. študijski program za deficitarni poklic, ki je uvrščen v nabor deficitarnih poklicev v šolskem letu 2023/2024, da niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ter da hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Obveznosti štipendista so tudi, da se udeleži 14-dnevne strokovne in enomesečne počitniške prakse, ki mu jo zagotovi štipenditor, ter da se po zaključku izobraževanja zaposli pri štipenditorju za najmanj polovično obdobje prejemanja štipendije. Štipendist mora Mestni občini Velenje in štipenditorju najkasneje do 30. novembra dostaviti dokazila o uspešno zaključenem letniku in prav tako oba na začetku šolskega oz. študijskega leta obvestiti o vpisu v višji letnik.

Za namen sofinanciranja štipendij za šolsko/študijsko leto 2023/2024 je Mestna občina Velenje v proračunu zagotovila sredstva v višini 21.600 evrov.

Štipendiranje deficitarnih poklicev v MOV

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content