Lani je Knjižnica Velenje zabeležila 223.700 obiskov

Na zadnji seji Sveta Mestne občine Velenje je poročilo o delovanju Knjižnice Velenje predstavil tudi direktor Drago Martinšek. V mreži delujejo tri krajevne knjižnice, ki so v treh občinskih središčih našega območja: Knjižnica Velenje, Mestna knjižnica Šoštanj in Knjižnica Šmartno bo Paki. Knjižnica je v vseh treh enotah lani zabeležila 223.700 obiskov (leta 2022 pa 199.716 obiskov). Knjižnična zbirka je konec leta 2023 štela skupaj 206.337 enot oz. 136.673 naslovov. V letu 2023 so pridobili 6.141 enot gradiva s 3.543 različnimi naslovi, izposojenih je bilo 252.811 fizičnih enot gradiva na dom. Zaposleni si prizadevajo in spodbujajo branje pri vseh starostnih skupinah, tudi s številnimi priložnostnimi razstavami in predstavitvami knjig v obliki različnih prireditev. Lani so v vseh treh enotah skupaj organizirali 355 prireditev in okoli 100 razstav. V letu 2023 je bilo v Knjižnici Velenje 8.456 aktivnih članov, ki so imeli v letu 2023 zabeležen vsaj en fizični ali elektronski obisk, 3.192 članov je starih manj kot 15 let.

Knjižnica Velenje je v vseh treh enotah v letu 2023 zabeležila 223.700 obiskov. Knjižnico je obiskalo 156.859 oseb (127.390 v Velenju, 21.530 v Šoštanju in 7.939 v Šmartnem ob Paki), od tega zaradi izposoje in vračila gradiva 111.323 članov (88.053 v Velenju, 17.050 v Šoštanju in 6.220 v Šmartnem ob Paki). Lani so v vseh treh enotah skupaj organizirali 355 prireditev in okoli 100 razstav. Prireditev se je udeležilo 9.564 oseb (v Velenju 8.374, Šoštanju 820 in v Šmartnem ob Paki 370). Preko oddaljenega dostopa mCobiss je bilo zabeleženo 60.515 obiskov ter preko spletnega mesta 6.326 obiskov.

Knjižnica predstavlja fizični in virtualni prostor učenja, prireditev, srečevanj, informacijsko središče lokalne skupnosti, prostor druženja, socialnega mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe. S pestro in kakovostno ponudbo knjižničnega gradiva in kulturnih, izobraževalnih ter prostočasnih dejavnosti in prireditev knjižnica vplivamo na kakovost življenja posameznika in družbe.
V programu za leto 2023 so si zadali naslednje cilje: nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti, tj. koordinacija knjižnične dejavnosti na območju delovanja knjižnice v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, nadaljnje zviševanje stopnje kakovosti in neposrednega stika s člani in uporabniki knjižnice in oblikovanje še bolj kakovostne knjižnične storitve, ohranjanje že ustaljenih prireditev in bibliopedagoške dejavnosti v Knjižnici Velenje, okrepljeno povezovanje z vsemi javnimi kulturnimi, vzgojno-izobraževalnimi in socialnimi ustanovami v lokalnem okolju ter civilno družbenimi organizacijami in posamezniki z namenom uresničevanja ciljev razvoja lokalnih skupnosti knjižničnega območja in ohranjanje finančne in kadrovske stabilnosti.

Leto 2023 je bilo tudi Kajuhovo leto. Večletne aktivnosti Knjižnice Velenje v zvezi s predstavitvijo pesnikovega dela in življenja so kronali konec leta, ko so vsem (480) devetošolcem iz Šaleške doline podarili knjigo Kajuh pesnik partizan.

V poletnem času ima Knjižnica Velenje prilagojen delovni čas, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 15. uro, ob torkih in četrtkih med 8. in 19. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Vabljeni v Knjižnico Velenje, popestrite si poletne dni z branjem dobrih knjig!

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content