Kurjenje odpadkov v naravi je prepovedano

V času jesenskih opravil prejemamo več obvestil – prijav zaradi kurjenja odpadkov v naravi. Tovrstno početje je neprijetno za sostanovalce, škodljivo za ljudi in naravo, zato je z odlokom tudi prepovedano in se lahko sankcionira. S kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem ogrožamo svoje zdravje in zdravje drugih.

Biološke odpadke (ostanke z vrtov, travo, zeleni odrez) je koristno in priporočljivo kompostirati. Ostale komunalne odpadke je potrebno ločevati in redno odnašati ter jih odlagati v zabojnike na naslovu bivališča oziroma v zbiralnice za zbiranje sekundarnih surovin (papir in papirna embalaža, steklena embalaža). Komunalne odpadke je možno brezplačno oddati tudi v zbirnem centru (nekdanjem odlagališču komunalnih odpadkov pri mestnem stadionu ob Škalskem jezeru).

V skladu s 3. točko drugega odstavka 5. člena Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 8/2011) je prepovedano sežigati vse vrste odpadkov na območju Mestne občine Velenje, v skladu z 29. točko drugega odstavka 5. člena navedenega odloka pa je ob nedeljah in praznikih prepovedana uporaba vrtnih kosilnic ali drugih naprav z motorji na notranje izgorevanje v strnjenih naseljih.

Za neupoštevanje prepovedi v odloku je za posameznika predpisana globa 200 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 800 evrov in za odgovorno osebo 300 evrov. Prav tako je skladno z 10. odstavkom 4. člena navedenega odloka za posameznika predpisana globa 400 evrov, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 1200 evrov in za odgovorno osebo 400 evrov, v kolikor ne upoštevajo navodil in odredb uradnih oseb, ki izvajajo nadzor nad določili odloka.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content