Krajani in lokalna skupnost pričakujemo ustrezno in varno obstoječo cesto

Na zboru krajanov v Škalah so predstavniki investitorja ob začetku del na sklopih tretje razvojne osi Škalsko jezero in Konovo podali več informacij v zvezi s 30-mesečno gradnjo. Krajani opozarjajo, da je nujno potrebno pristopiti h gradnji pešpoti ob obstoječi cesti, da bo otrokom omogočena varna pot v šolo. Pri gradnji odseka Gaberke smo se naučili, da je nujno potrebno dobro sodelovanje vseh deležnikov, je izpostavil župan Peter Dermol. Poudaril je, da morajo biti pri koordinaciji del vključeni tudi predstavniki občine in krajevne skupnosti z namenom, da bodo krajani pravočasno obveščeni o vseh aktivnostih, povezanih z gradnjo, tudi o zaporah cest. V naslednjih dneh bo že prvi delovni sestanek predstavnikov DARS-a, občine in krajevne skupnosti Škale – Hrastovec.

Uvodoma je župan Peter Dermol povedal, da je na srečanje povabil tudi predstavnike ministrstva, saj je v zadnjih tednih na občino veliko pritiska zaradi neurejenosti državnih cest. Ob tem je ponovil že večkrat povedano dejstvo, da so državne ceste v občini v katastrofalnem stanju, da so nujno potrebne obnov in da pričakuje, da bo država do tega spremenila odnos. Izpostavil je tudi dovozne poti do gradbišč, ki v naši občini niso primerno urejene, saj peljejo mimo šol, vrtcev itd. Ob tem je ponovno naslovil apel na državo, da se uredi priključek pri Esotechu, saj bi na ta način tovorni promet speljali po deponiji in razbremenili urbano središče.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh je prisotnim povedal, da je tretja razvojna os prioritetni projekt države in da se na ministrstvu zavedajo, da je v času izgradnje hitre ceste povečan tovorni promet v občini in da nastaja škoda na državnih cestah. V teh dneh potekajo tudi zadnja usklajevanja glede časovnice izgradnje, ki je bila sedaj nerealna. Ko jo bo pripravil DARS, jo bodo na ministrstvu tudi predstavili javnosti.

Zadnja leta se krajani Krajevne skupnosti Škale – Hrastovec zaradi gradnje hitre ceste soočajo s povečano obremenitvijo obstoječe cestne infrastrukture, ki je tudi zaradi nevzdrževanja in neobnov v katastrofalnem stanju. Na vse težave v kraju je opozorila tudi predsednica krajevne skupnosti Petra Bevc. Na predstavitvi so krajani ponovno povedali, da si hitre ceste niso želeli, so bili pa soglasni, da je potrebno pred začetkom gradnje hitre ceste zagotoviti ustrezno in varno obstoječo cesto s pločniki, da bo otrokom omogočen varen dostop do šole. Krajani so izpostavili tudi, da ne izključujejo možnosti zapore ceste, če se vsaj minimalno ne obnovi obstoječa cesta.

Direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, ki je vodil delovno srečanje, je razpravo sklenil s pozivom krajanom, da če se bodo na terenu pri gradnji pojavljale težave, da se obrnejo na predsednico krajevne skupnosti oz. na občino.

Zbora krajanov so se udeležili tudi direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar, vodja Sektorja za investicije v ceste Tomaž Willenpart, s strani DARS-a sta bila prisotna Janez Kušnik in Luka Mozetič, iz Družbe za upravljanje investicij vodja projekta gradnje tretje razvojne osi Uroš Selan, predstavnik projektanta Milivoj Ročenovič in predstavnik izvajalca del Miha Štucin iz podjetja STRABAG.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content