Komunalno podjetje Velenje bo najemnikom stojnic na mestni tržnici na pobudo Mestne občine Velenje oprostilo plačilo dveh mesečnih najemnin

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki je od 1. 1. 2022 upravljavec mestne tržnice, bo zaradi vremenskih ujm v zadnjem obdobju (najprej vetrolom in neurje ter pozneje še poplave) najemnikom stojnic na mestni tržnici na pobudo Mestne občine Velenje oprostilo plačilo dveh mesečnih najemnin, in sicer za meseca avgust in september.

Vlogo za oprostitev upravičenci pošljejo po elektronski pošti na naslov marjan.kotnik@kp-velenje.si s pripisom »Vloga s prilogami/ujme«, najpozneje do 25. 8. 2023.

Upravičence prosimo, da vlogi priložijo še fotografije oz. druge priloge, ki kažejo, kakšno škodo so utrpeli (fotografije uničene opreme, pohištva in imetja pred odvozom na deponijo, fotografije poškodb v notranjosti objektov ter poplavljenih, poškodovanih in uničenih stvari, morebitno dokumentacijo o stroških sanacije, popis poškodovanih stvari s količinami).

Kot gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin se v Komunalnem podjetju Velenje zavedamo družbene odgovornosti in solidarnosti ter razumemo stisko vseh občanov, ki so v silovitih neurjih ter poplavah utrpeli materialno škodo. Opravljanje gospodarske dejavnosti je zanje onemogočeno ali bistveno otežkočeno, zato je najmanj, kar jim lahko ponudimo, to, da jim najemnine za največ dva meseca ne zaračunamo.

Tudi sicer smo se svojim zaposlenim z okrožnico direktorja mag. Gašperja Škarje zahvalili za požrtvovalnost in pripadnost, da se je oskrba s komunalnimi dobrinami lahko vzpostavila po celotni dolini. Posebno skrb smo namenili tudi tistim sodelavcem in njihovim družinam, ki so v ujmah in nato še v poplavah utrpeli ogromno škodo in smo jim ponudili tudi takojšnjo pomoč s čiščenjem, najnujnejšo oskrbo s hrano in oblačili. Delovni proces smo zanje prilagodili tako, da so lahko v prvih dneh uredili najnujnejše doma. Za zaposlene veljajo tudi vsi vladni ukrepi, med njimi financiranje sedmih dni izrednega dopusta vsem prostovoljcem, ki pomagajo na prizadetih območjih in državno subvencioniranje v višini 80 odstotkov nadomestila plače v primeru čakanja na delo.

Uprava za zaščito in reševanje je objavila spletno aplikacijo Poplave 2023 za pomoč prizadetim v poplavah. Gre za prijavni obrazec, namenjen ponudbam pomoči za prizadete v poplavah. Do aplikacije lahko dostopate na posebni spletni strani poplave2023.urszr.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content