Kmalu še druga podzemna zbiralnica odpadkov

Na zelenici pri banki Unicredit bo izvajalec del, podjetje Andrejc, pričel z izgradnjo druge podzemne zbiralnice v Mestni občini Velenje. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Pilotno podzemno zbiralnico smo že postavili v Starem Velenju, kjer so jo krajani zelo dobro sprejeli.

S podzemnimi zbiralnicami bomo uredili zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, ki nudijo kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Poleg tega se bo s takšnim načinom zbiranja zmanjšalo število posod za odpadke, zbiralnic (t. i. ekoloških otokov) in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti. V prihodnjih letih načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic, najprej v mestnem središču, v nadaljevanju pa bomo postavili po vsaj eno podzemno zbiralnico v vsako krajevno skupnost. Pripravljamo tudi strategijo in akcijski načrt za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov v prostor, pri čemer je potrebno sočasno upoštevati lastništvo parcele, podzemne in nadzemne infrastrukturne vode, drevnino, logistiko z večjim tovornjakom, parkirišča, število prebivalcev, volumen prevzetih odpadkov ipd. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50 do 60 tisoč evrov.

V sklopu celovite prenove starotrškega jedra v Starem Velenju smo na parkirišču pri Kreativnem centru Čuk uredili tudi pilotno podzemno zbiralnico. V zbiralnici v Starem Velenju je postavljenih pet podzemnih zabojnikov, in sicer za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni.

Na področju ravnanja odpadkov ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelamo ali uporabimo. Nova ureditev zbiranja odpadkov prispeva k lepši podobi mesta in učinkovitemu zbiranju velike količine odpadkov.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content