Kmalu 1.200 metrov nove kanalizacije v Vinski Gori

Uspeli smo pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije in Evropske unije v višini 50 % upravičenih stroškov za dograditev kanalizacijskega sistema na območju Vinske Gore. Dograditev kanalizacijskega sistema male komunalne čistilne naprave (MKČN) Vinska Gora predvideva ločeno izgradnjo sistema odvajanja odplak, v okviru katere bo potrebno zgraditi tudi novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod. Obstoječi kanali se bodo uporabili za odvod padavinskih vod. Z deli bo izvajalec pričel predvidoma 19. julija, zaključek investicije pa je predviden konec oktobra 2023. O morebitnih zaporah cest bomo obveščali naknadno.

Na območju Krajevne skupnosti Vinska Gora se je v zadnjem času močno povečala poselitev in posledično tudi število prebivalcev, zato smo pred časom že pristopili k izgradnji novega vrtca in komunalni ureditvi. V ta namen smo tako že zgradili MKČN in del kanalizacije. V okviru investicije je predvidena dograditev v dveh odsekih.

V okviru izgradnje kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora – center so predvideni štirje kanali za izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo s slepimi odcepi v skupni dolžini več kot 700 metrov. Na območju Podvina in Pirešice je predvidena izgradnja kanalov s slepimi odcepi v skupni dolžini 450 metrov.

Vrednost investicije znaša skoraj 300.000 evrov brez DDV.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska unija iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okolijske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH).

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content