Kamp ob Velenjskem jezeru ima strateško razvojno vrednost

V mesecu septembru je Mestna občina Velenje uveljavila predkupno pravico za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišče za kampiranje (Kamp Jezero), saj ima ta prostor za nadaljnji razvoj turistične ponudbe južne obale Velenjskega jezera strateško razvojno vrednost. Potrdilo, s katerim uveljavljamo predkupno pravico, smo izdali na podlagi strokovnih posvetov in si na ta način zagotovili možnost vplivanja na nadaljnji objezerski turizem. V zadnjem obdobju opažamo, da obstoječi lastnik ne prepozna možnosti razvoja te destinacije, niti ne pospeši postopkov, da bi lahko kamp čimprej oddali v dolgoročni najem ter bi tako zagotovili nadaljnjo turistično-namestitveno ponudbo. Zadnji dve sezoni je podoba kampa kazila izgled Velenjske plaže in zavirala razvoj na področju turizma, saj kamp ni obratoval. Že več kot 10 let vlagamo v razvoj turizma ob Velenjskem jezeru, za kar smo bili že večkrat nagrajeni. Velenjska plaža, ki je že tri leta zapored najboljše naravno kopališče, vsako leto privabi ogromno obiskovalcev od blizu in daleč.

Konec meseca avgusta (27. 8. 2021) smo prejeli vlogo Premogovnika Velenje za izdajo potrdila o predkupni pravici za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo zemljišče za kampiranje (Kamp Jezero). Z vlogo nas premogovnik obvešča, da prodaja Kamp Jezero za 650.480 evrov. Svetnice in svetniki bodo na oktobrski seji Sveta Mestne občine Velenje, na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, odločali o Sklepu o spremembah in dopolnitvah letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

Mestna občina Velenje je od Premogovnika Velenje v upravljanje prevzela otroško igrišče ob Visti. V okviru pilotne akcije mednarodnega projekta WONDER, program Interreg Adrion, bomo igrišče obnovili, da bo v največji možni meri zadovoljevalo potrebe in želje uporabnikov ter upoštevalo priporočila stroke. Na ta način bomo prispevali k izboljšanju celotne podobe območja ob Visti in igrišče čim bolj približati občankam in občanom ter drugim obiskovalcem.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content