Kakovostna zemljišča nujna za razvoj mesta

V mestni hiši smo izvedli javni podpis pogodb za menjavo zemljišč med Mestno občino Velenje in energetskima družbama iz doline – Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj. Do sedaj so bila zemljišča razpršena, kar je predstavljalo oviro za nadaljnje aktivnosti vseh 3 podpisnikov. Mestna občina Velenje je z menjavo odsvojila nepremičnine v skupni velikosti 48.598 m2, od tega 25.559 m2 Premogovniku Velenje in 23.039 m2 Termoelektrarni Šoštanj, ter pridobila od Premogovnika Velenje nepremičnine v velikosti 27.135 m2 in od Termoelektrarne Šoštanj nepremičnine v velikosti 15.344 m2, in sicer na območju deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja, del nepremičnin v Poslovni coni Pesje ter v centralnih predelih.

Za Mestno občino Velenje je zaokrožena celota zemljišč izjemnega pomena, saj smo v obdobju prestrukturiranja in kakovostna zemljišča so pomembna za nadaljnji razvoj mesta – tako iz vidika zelene preobrazbe kot razvoja turistične infrastrukture ob jezerih. V prihodnosti bo sledila še ena menjava nekaj manjših zemljišč na drugih območjih med vsemi tremi podpisniki, vendar glede tega dogovori še potekajo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je pred podpisom pogodb povedal, da ga zelo veseli, da so se podjetja uspela dogovoriti glede menjave in da je do podpisa menjalnih pogodb danes prišlo, saj je to ključnega pomena za nadaljnjo prihodnost našega mesta in celotne doline. Tako smo zagotovili pomembna zemljišča, ki jih bomo v prihodnje še kako potrebovali za svoje dejavnosti.

S podpisom pogodb je bila izvedena menjava zemljišč, ki so večinoma na območju deponije premoga, pepela in produktov odžvepljevanja, del nepremičnin tudi v novi t.i. Poslovni coni Pesje – faza I. in del v centralnih predelih mesta, ki v naravi predstavljajo javno infrastrukturo in parkirišče. Na podlagi menjave zemljišč se je na obravnavanem območju zaokrožilo lastniške sklope zemljišč, ki jih lahko lokalne skupnosti uporabijo za načrtovanje projektov v okviru zelene preobrazbe, razvoja objezerskega turizma, ipd.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je pogodbo podpisal z generalnim direktorjem Premogovnika Velenje mag. Markom Mavcem, direktorico Premogovnika Velenje mag. Majo Gazvoda in direktorjem Premogovnika Velenje dr. Janezom Rošerjem ter generalnim direktorjem Termoelektrarne Šoštanj mag. Brankom Debeljakom.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content