Jutri zadnja letošnja seja sveta

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 22. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022
 4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
 5. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
 6. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023
 7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
 8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)
 9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
 10. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
 11. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje
 12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022
 13. Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027
 14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
 15. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020
 16. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020
 17. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020
 18. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu 2020
 19. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja v letu 2020
 20. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020
 21. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 2020
 22. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content