Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 12. marca, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 11. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje
 4. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)
 8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 9. Osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
 10. Odpisi terjatev Mestne občine Velenje
 11. Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor KS Konovo za leto 2022
 12. Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor KS Vinska Gora za leto 2022
 13. Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor ZD Velenje za leto 2022
 14. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green za leto 2023
 15. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve za leto 2023 – Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 16. Poročilo osnovnih šol Mestne občine Velenje za šolsko leto 2022/2023
 17. Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2022
 18. Letno poročilo o opravljenem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2022/2023

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content