Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 14. novembra, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 8. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
 4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
 6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
 7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
 8. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini na otroka v Vrtcu Velenje za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028
 9. Predlog Sklepa o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje
 10. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024
 11. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

Predlagane so tudi naslednje razširitve dnevnega reda:

– Predstavitev aktivnosti Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest ter Zelenega lista 2024

– Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov za odpravo škode – naravne nesreče 4. 8. 2023 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026

– Predlog Mnenja o kandidatu za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content