Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 4. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
 5. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predela-ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
 6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
 7. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022
 8. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022
 9. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2022
 10. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2022
 11. Poročilo o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2022
 12. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
 13. Letno poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2022
 14. Letno poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2022
 15. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2022
 16. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2022
 17. Poročilo izvajalca socialnovarstvene storitve za leto 2022 –  pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje
 18. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2022
 19. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa Lokalc in izvajanja posebnih linijskih prevozov v MOV od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022

Predlagane so tudi naslednje razširitve dnevnega reda:

 •              Seznanitev s tragičnim dogodkom, ki se je zgodil v Velenju 29. marca 2023
 •              Predlog Sklepa o odobritvi pravnega posla
 •              Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinja-nja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http:/www.velenje.si/.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content