Javna razgrnitev osnutka prostorskega načrta za območje vrtnarije Stara vas

Mestna občina Velenje pristopa k javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03), ki poteka v Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje v 1. nadstropju upravne stavbe Mestne občine Velenje vse do torka, 4. avgusta. V sredo, 26. julija 2023, ob 16. uri bomo v sejni dvorani Mestne občine Velenje pripravili javno obravnavo osnutka odloka o OPPN_03.

Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o OPPN_03 in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge. Investitor je zainteresiran, da bi območje sedanje vrtnarije PUP v Stari vasi revitaliziral in namenil sodobnemu bivanju. Lokacija je zelo atraktivna zaradi bližine mestotvornih funkcij in Sončnega parka, ki je dragocena površina za urbano rekreacijo in oddih. Na severnem delu območja bo stal večnamenski objekt, v katerem bo tudi klančina v podzemno etažo s parkirišči. Na območju je predvidenih šest blokov s stanovanji ali oskrbovanimi stanovanji za starejše; bloki bodo razporejeni okoli središčnih površin, namenjenih samo pešcem. Prostor med zgradbami bo ozelenjen; območje se bo z mestnim parkom povezalo z novim prehodom za pešce čez Kidričevo cesto.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in zainteresirana javnost na kraju javne razgrnitve, po elektronski pošti na naslov info@velenje.si ali pa jih pošljejo na naslov Mestna občina Velenje, Urad za urejanje prostora, Titov trg 1, Velenje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content