Javna obravnava načrta za stanovanjsko gradnjo na območju Arnače – zahod

Javna obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju Arnače – zahod bo v sredo, 11. oktobra 2023, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje). Razgrnitev osnutka bo na ogled v avli Mestne občine Velenje vse do 18. oktobra.

Pobudo za pripravo odloka je podal lastnik zemljišč na območju podrobne enote urejanja prostora, ki želi na obravnavanem območju zgraditi 13 enostanovanjskih objektov s pripadajočo komunalno infrastrukturo, pripadajočimi parkirišči in zelenimi površinami. Območje je v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje namenjeno pretežno stanovanjski gradnji. Ureditveno območje obsega cca 10.860 m2.

Več: https://www.velenje.si/public-information/javna-razgrnitev-dopolnjenega-osnutka-oppn_80-obmocje-ls9-010-arnace-zahod-id-2839-september-2023/

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content