Izpolnite vprašalnik v pomoč pri pripravi novega Občinskega programa varstva okolja

V tem tednu je potekala delavnica za pripravo ter izvedbo občinskega programa varstva okolja, na kateri so udeleženci ocenili stanje okolja in podali pobude, kako ga še izboljšati.

Pozivamo vse, ki bi pri pripravi programa še radi sodelovali, a se delavnice niste uspeli udeležiti, da izpolnite spletni vprašalnik in na ta način izrazite svoje mnenje. Anketa je na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/296255 in bo aktivna do 15. septembra 2020.

V Mestni občini Velenje pripravljamo nov Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2021–2030, ki izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju mestne občine Velenje. Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov.

Skip to content