Gradnja optičnega omrežja RUNE v polnem teku

Na današnji novinarski konferenci je bil predstavljen projekt RUNE, ki s širokopasovnim optičnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. V projekt je vključena tudi Mestna občina Velenje, v kateri že poteka gradnja optične infrastrukture. Konec lanskega leta je bilo v Podkraju pri Velenju postavljeno vozlišče, ki bo uporabnikom zagotavljalo optične signale. Te dni pa tako v Podkraju kot tudi v naseljih Laze, Arnače, Silova in Ložnica teče gradnja tras za novo omrežje.

Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj. Župan Peter Dermol je poudaril, da širokopasovno omrežje pomaga pri razvojnih načrtih občine, hkrati pa prinaša dodatne možnosti, ki jih bodo lahko izkoristili njeni prebivalci. Tako bo imelo možnost dostopa do ultra hitre optične povezave kar 3.400 novih uporabnikov, kar bo marsikomu pomagalu pri njegovem delu ali šolanju.

O pomenu projekta za regionalno gospodarstvo je direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj pojasnil, da gre za velik potencial projekta že v njegovi zgodnji fazi. Lokalno in regionalno prebivalstvo bo tako ne samo dobilo možnost do uporabe zmogljive optične infrastrukture, v samo izgradnjo in kasneje v ponudbo storitev bodo neposredno vpeti različni gospodarski subjekti in to predstavlja tako dodano vrednost projekta kot daje tudi nove razsežnosti celotni SAŠA regiji.

Da bodo dela tekla hitreje, bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v sklopu projekta bodo predvidoma zaključena do konca tega leta, gradnja uporabniških priključkov na območju Mestne občine Velenje pa najkasneje do konca prihodnjega leta.

Mestna občina Velenje je v sklopu projekta RUNE vključena v enega od projektov, ki vključuje še več drugih občin, to so občine Braslovče, Celje, Dobrna, Mislinja, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Žalec in Vojnik. Gradbene aktivnosti so stekle že konec lanskega leta, ko je bilo v Podkraju pri Velenju postavljeno vozlišče, ki bo uporabnikom omenjenih občin zagotavljalo optične signale. Te dni pa tako v Podkraju kot tudi v naseljih Laze, Arnače, Silova in Ložnica že teče gradnja tras za novo omrežje, ki bo uporabnikom omogočilo dostop do hitre, bolj zanesljive in kvalitetnejše internetne povezave, s katero se bo pomembno izboljšala kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje pa bo zagotovo prispevalo tudi k razvoju celotnega gospodarstva na področju Savinjsko-Šaleške regije.

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

Projekt RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni Evropske unije, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Gre za 160 milijonov vreden projekt, ki poteka v Sloveniji in na Hrvaškem in bo v trenutnem naložbenem ciklu omogočilo prek 50.000 gospodinjstvom možnost priklopa (skupaj pa skoraj 190.000) na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo.

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na povezavi www.ruralnetwork.eu.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content