Gradimo, obnavljamo in urejamo

Na območju mestne občine Velenje v teh dneh potekajo številna dela. Gradimo vodovod, obnavljamo javno kanalizacijsko omrežje in toplotno infrastrukturo ter saniramo javne površine.

Na zgrajen vodovod v Spodnji Črnovi se že opravljajo priklopi hiš. Predvidoma prihodnji teden bomo nadaljevali z izgradnjo vodovoda iz Prelske proti Krofliču, odcep Petelinjek. V okviru investicije je predvidena izgradnja 787 metrov cevovoda ter dveh hišnih priključkov v dolžini 251 metrov. Z investicijo želimo zagotoviti oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovoda ter priključitev dodatnih objektov s prebivalci, ki ležijo ob trasi načrtovanega vodovoda. Krajani se sedaj oskrbujejo z lastnimi vodovodi. Glavni namen izgradnje je zagotavljanje enakomerne razvitost vseh predelov v občini ter povečanje standarda in zadovoljstva vseh krajanov, tudi tistih, ki živijo na obrobju mesta.

V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na Cesti bratov Mravljakov že izvajamo gradbena dela. Na sestanku s krajani smo predstavili predviden potek del. Investicija zajema obnovo javnega kanalizacijskega voda za mešano kanalizacijo v skupni dolžini cca 355 metrov, vodovodnega omrežja z vodovodnimi priključki v skupni dolžini cca 654 metrov, obstoječe ceste v dolžini cca 300 metrov in izgradnjo klančine v dolžini cca 17 metrov.

Gradbena dela potekajo tudi v okviru obnove komunalne infrastrukture na Toledovi cesti. V sklopu investicije bomo obnovili vodovodno omrežje v skupni dolžini cca 664 metrov, kanalizacijo za komunalno odpadno vodo v dolžini 672 metrov ter kanalizacijske odcepe za priključke v dolžini cca 85 metrov, kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo v skupni dolžini cca 418 metrov in kanalizacijske odcepe za priključke v dolžini cca 71 metrov.

V okviru obnove toplotne infrastrukture bomo tehnološko prenovili toplotno podpostajo št. 494 na Cankarjevi ulici 1a, b in c. Na toplotni podpostaji št. 107 že poteka tehnološka prenova, obnavljamo odsek omrežja in gradimo dve interni toplotni postaji v večstanovanjski zgradbi na Šlandrovi cesti.

V Mestni četrti Velenje Levi breg vzhod smo na Kardeljevem trgu 1 sanirali zunanje stopnišče in zunanji hodnik pri vrtcu Enci benci na Kardeljevem trgu 2.

Trenutno izvajamo ponižanje robnikov na različnih lokacijah po mestu (Cesta talcev, Tomšičeva, Kidričeva, Stantetova, Kardeljev trg). Skupaj bomo ponižali 32 robnikov in s tem olajšali prehode kolesarjem in gibalno oviranim osebam.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content