Gozdiček pri okrepčevalnici Oaza bomo obnovili

V neposredni bližini mestnega stadiona v gozdičku pri okrepčevalnici Oaza se je v preteklih letih zaradi vremenskih ujm (veter, sneg, žled …) podrlo več dreves. Strokovnjaki iz Zavoda za gozdove so opravili pregled stanja drevnine in ugotovili, da so drevesa votla in že trohneča. Omenjena drevesa zaradi bližine ceste in objektov predstavljajo veliko nevarnost za ljudi in premoženje, zato smo na podlagi strokovnega mnenja sprejeli odločitev o poseku 45 visokih smrek in 6 borov, ki jih bomo takoj nadomestili z zasaditvijo novih cca 70 dreves. V Mestni občini Velenje namenjamo veliko pozornosti skrbi za drevesa in vsako podrto drevo skušamo nadomestiti z novim, saj drevesa pomembno prispevajo k blaženju podnebnih sprememb, posredno in neposredno vplivajo na dobro počutje prebivalcev, ustvarjajo prijetne prostore in dopolnjujejo našo mestno arhitekturo.

V gozdičku pri Oazi, v neposredni bližini mestnega stadiona, se je v preteklih letih, nazadnje v letu 2021, zaradi vremenskih ujm podrlo več dreves. Zaradi tega smo se obrnili na Zavod za gozdove, ki omenjeni gozdni sestoj vodi v svojih evidencah, da opravijo pregled dreves in podajo strokovno oceno stanja dreves. Preverili so predvsem stanje visokih smrek na severnem delu gozdička, in sicer so merili globino lesa v deblu. Ugotovili so, da so bila drevesa votla in po vsebini izvrtka že trohneča. Takšna drevesa so po njihovi strokovni oceni manj vitalna, nestabilna in predstavljajo veliko nevarnost porušitve. Z vsako porušitvijo posameznih dreves se, glede na to, da je površina gozda relativno majhna, zmanjšuje stabilnost celotnega sestoja.

Zaradi bližine parkirišča, ceste in avtobusnega postajališča, predvsem pa športno-rekreacijskih površin predstavljajo omenjena drevesa veliko nevarnost zoper ljudi in premoženje. Na podlagi prejetega strokovnega mnenja smo zaradi varnosti občank in občanov sprejeli odločitev o poseku 45 visokih smrek in 6 borov in zasaditvi novih cca 70 dreves, predvsem avtohtonih listavcev. V prihodnjih dneh bomo, na podlagi prejete odločbe o poseku izbranih dreves, z izbranim izvajalcem sečnje izvedli posek označenih dreves, za tem pa bo sledila tudi saditev nadomestnih dreves. O zapiranju območja bomo dodatno obveščali.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content