Ekonomsko-poslovna cona Stara vas bo energetsko učinkovita skupnost

V Ekonomsko-poslovni coni (EPC) Stara vas so v teku gradbena dela za ureditev infrastrukture, s katerimi bomo pridobili dobre 3 hektare novo opremljenih površin. V sklopu projekta smo izdelali tudi Vizijo ekonomsko-poslovne cone Stara vas, ki smo jo objavili na novi spletni strani, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije. Namen projekta je nadgraditev cone in transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Na tak način želimo krepiti konkurenčnost gospodarstva in ustvarjati pogoje za podjetja z visoko dodano vrednostjo. Gradbena dela v coni bodo zaključena do konca avgusta 2023.

EPC Stara vas, ki je umeščena med Velenjsko jezero in načrtovano traso hitre ceste tretje razvojne osi, je z več kot 20 hektari osrednja poslovna cona v Velenju. Trenutno poteka IV. faza urejanja cone (35.400 m2), s katero bomo uredili ustrezno infrastrukturo (cestno, komunalno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko) ter izvedli ukrepe trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture.

Cono urejamo zaradi potrebe in nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiralo gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše.

Za EPC Stara vas smo izdelali tudi vizijo, ki predstavlja podporo lokalni skupnosti oziroma občinski upravi za nadaljnji razvoj poslovne lokacije ter uspešno trženje in upravljanje s strateško lokacijo za poslovno dejavnost. Dokument predstavlja pregled analize gospodarske slike Velenja, dobrih praks, potencialov lokacije, pripravo CGP za cono, predstavljeni so predlogi ukrepov za povezovanje podjetij v coni in iskanje sinergij med njimi, nanizani so tudi ukrepi za privabljanje investitorjev. Na novi spletni strani EPC Stara vas https://epcstaravasvelenje.si lahko zainteresirani dobijo več informacij o samem projektu, pa tudi informacije o zemljiščih v coni, o stanovalcih ter druge uporabne informacije. Za dodatna morebitna vprašanja o projektu smo na voljo na e-naslovu epcstaravas@velenje.si.

V EPC Stara vas bomo v letu 2024 zgradili tudi Industrijsko-tehnološki park za proizvodno naravnana zagonska in inovativna podjetja. Vloga parka bo izjemnega pomena za celotno poslovno cono in njeno specializacijo, saj bo nudil platformo za povezovanje zagonskih podjetij z zrelejšimi ter bo poligon za razvoj in implementacijo rešitev na področju Industrije 4.0. V industrijsko-tehnološkem parku bo vzpostavljen DEMO center Pametne tovarne, ki bo testno okolje tako za zagonska kot obstoječa podjetja. V prihodnje bomo spodbujali investitorje, ki bodo komplementarni obstoječim dejavnostim v poslovni coni, spodbujali krožno gospodarstvo in simbiozo med podjetji ter z izobraževalnimi ustanovami, ki so v neposredni bližini cone (Šolski center Velenje, Fakulteta za energetiko).

Želja za prihodnost je, da se v EPC Stara vas privabi tudi podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, kot so farmacevtska industrija ter razvoj produktov na področju zelenih tehnologij, robotike in avtomatizacije.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content