Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Volilne oglasne lokacije

Karta brezplačnih oglasnih lokacij v MOV ob volitvah in referendumih (stanje 2022)
Karta brezplačnih oglasnih lokacij v MOV ob volitvah in referendumih (stanje 2022)

Brezplačne oglasne lokacije ob volitvah in referendumih

Mestna občina Velenje ob volitvah in referendumih zagotavlja udeležencem brezplačne oglasne lokacije, veljavne v volilnih rokih. Oglaševanje ureja za vsake volitve ali referendum v Uradnem vestniku MOV objavljena odredba, katere priloga je tudi karta oglasnih lokacij. 
BREZPLAČNA OGLASNA MESTA V ČASU VOLITEV IN REFERENDUMOV

V volilnem letu 2022 smo v upravi MOV pristopili k izvedbi projekta s katerim urejamo in bistveno poenostavljamo predstavitev udeležencev volitev in referendumov širši javnosti. V ta namen smo izdelali posebne trpežne oglasne panoje, ki jih na javnem razpisu izbrani izvajalec razmesti na z uredbo določene lokacije, nanje namesti plakate, jih med potekom volilne kampanije vzdržuje in po zaključku plakate odstrani, panoje pa uskladišči do naslednje uporabe. Strošek nameščanja plakatov - razen oblikovanja in tiska plakatov udeležencev, v celoti krije MOV iz proračunskih sredstev. Na ta način je zagotovljen urejen videz okolja, kamor so oglasi postavljeni, bistveno je poenostavljen postopek nameščanja oglasnih sporočil za vse udeležence, s tem pa so jim pomembno zmanjšani stroške tovrstne predstavitve. 

Pozicija plakatov udeležencev (dim. 70x100 cm -pokončno) na panojih vsake od 20. lokacij je določena z žrebom. Plakate udeleženci po pričetku kampanije dostavijo izbranemu izvajalcu oz. v upravno stavbo MO Velenje.
Oglasni panoji ob volitvah v DZ RS 2022