Dopis predsedniku Vlade Republike Slovenije

V Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj so občani zgroženi nad visokimi položnicami za komunalne storitve, ki jih nekateri preprosto ne morejo poravnati. Zato se je več kot tisoč prebivalk in prebivalcev Šaleške doline odločilo protestirati ter svojo skrb in jezo izraziti na ulici, kar ste zagotovo zasledili v medijih. To soboto, 3. februarja, je bil že drugi protest. Stiske ljudi so velike, moč občin pa je na tem področju zelo majhna. V Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj smo sprejeli številne ukrepe za ublažitev stisk, v katerih so se znašli naši občani in občanke. A bi po mnenju številnih na pomoč morala priskočiti tudi država. Zato se obračamo na vas s pozivom po dodatnih ukrepih, ki so v pristojnosti države in so za naše občanke in občane nujni.

Že velikokrat smo jasno in glasno poudarjali, da bo zapiranje Premogovnika Velenje prineslo za Šaleško dolino velike gospodarske, ekološke in socialne posledice. Našo dolino čaka preobrazba sistema daljinskega ogrevanja, na katerega se morajo pripraviti tudi naše občanke in občani, saj je to eden izmed zahtevnejših projektov. Ker naš sistem temelji na premogu kot edinem viru toplotne energije, moramo preiti na nov, ekonomičen vir energije. Zato so vzporedno s preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja nujno potrebni tudi številni ukrepi, ki jih moramo sprejeti lokalne skupnosti in tudi občani. Nujne so energetske sanacije stavb, s katerimi bomo preprečili izgubo energije in še dodatno višanje porabe toplotne energije in s tem posledično tudi stroškov.
V zadnjih tednih smo predstavniki lokalnih skupnosti opravili številne intenzivne pogovore z različnimi deležniki in takoj, ko smo zaznali, da je problem tudi v nesorazmernem obračunu stroškov toplote v stanovanjskih blokih, smo preko državnega sveta Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pozvali, da proučijo zakonodajo na tem področju. Preko državnega sveta smo vas pozvali tudi, da zvišate subvencije in omogočite ponovno kreditiranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb.
Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj imata izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe države z električno energijo. Zavedamo se, da sta v nezavidljivi poslovni kondiciji. Tu so še posebej kritični emisijski kuponi, katerih cena se zaradi tržnih aktivnosti zadnje mesece nenehno povečuje, kar seveda vpliva tudi na ceno naše toplotne energije. Fiksni del cene toplotne energije, na katerega ima neposredni vpliv Komunalno podjetje Velenje, se od leta 2017 ni spreminjal. Variabilni del cene, na katerega ima največji vpliv TEŠ, ob nadzoru Agencije za energijo, pa se je spremenil, iz sicer s 14 evrov/MWh leta 2016 na 68 evrov/MWh leta 2024, pri čemer se je nakupna cena TEŠ dvignila za 440 %. To pomeni, da se je cena toplote za gospodinjske odjemalce v Šaleški dolini v obdobju od januarja 2023 do januarja 2024 dvignila za slabih 60 %.

Že večkrat smo javno izpostavili, da bi morali biti emisijski kuponi za ogrevanje Šaleške doline brezplačni, kot je to recimo na Poljskem in še kje. Nekatere države so si v dogovoru z Evropsko komisijo izborile, da se plačevanje emisijskih kuponov izloči iz cene. Sprašujemo se, zakaj Slovenija takrat ni premogla dovolj politične moči.

V preteklosti smo s strani Mestne občine Velenje na vse dosedanje vlade apelirali, da plačevanje emisijskih kuponov izloči iz cene toplotne energije, saj je to nesprejemljivo! Žal se ni na tem področju nikoli naredilo nič!

Na podlagi sprejetih sklepov na svetih občin, ki vam ju pošiljamo v prilogi, od pristojnega ministrstva, Vlade Republike Slovenije in energetskih družb Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje zahtevamo, da strošek emisijskih kuponov, ki ga plačujemo v ceni toplotne energije, namensko dodelite in vrnete nazaj v Šaleško dolino za projekte zelene transformacije daljinskega sistema v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj ter za druge zelene projekte, ki so nujno potrebni za pravičen zeleni prehod.

Uporabniki daljinskega ogrevanja v občinah Velenje in Šoštanj so iz naslova emisijskih kuponov v letih 2018-2022 plačali letno v podnebni sklad več kot 6 milijonov evrov. Gre za strogo namenska sredstva, namenjena financiranju inovativnih, razvojnih ter okoljsko sprejemljivih projektov v Sloveniji, zato menimo, da bi morala biti namenjena razvoju Šaleške doline za namen izvajanja energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih projektov. Na to smo opozorili že večkrat!

Najmanj do leta 2033, ko bosta Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj prenehala obratovati, bodo te investicije v nov vir življenjsko nujno potrebne za prebivalke in prebivalce Šaleške doline.
Prav tako ponovno zahtevamo, da naredite vse, kar je v vaši moči, da se emisijski kuponi izvzamejo iz cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje in znesek namenite za razvojne projekte, povezane s prestrukturiranjem regije zaradi pravičnega prehoda iz premogovništva.

Pričakujemo tudi, da se cena premoga za toplotno energijo zniža na 2,75 EUR/GJ, kot je bilo določeno v zadnjem noveliranem investicijskem programu NIP 6, bloka 6 v TEŠ. Predlagamo tudi, da se za energent ponovno uvede nižji, tj. 9,5-odstotni davek na dodano vrednost.

Spoštovani predsednik vlade,
prišli smo do točke, ko je nujen dialog med nami, da skupaj poiščemo najboljše možnosti za rešitev situacije, v kateri smo se znašli, zaradi nekaterih zakonskih določb in evropskih direktiv, na katere nimamo vpliva, so pa včasih resnično nesmiselne.

Šaleška dolina je energetska lokacija – bila je v preteklosti in prav gotovo bo tudi v prihodnje. Prebivalke in prebivalci smo za to veliko žrtvovali, zato upravičeno zahtevamo, da se namenska sredstva iz podnebnega sklada vrnejo v našo dolino za izboljšanje kakovosti življenja in bivanja naših občank in občanov ter tudi za zagotovitev čistejšega in bolj varnega okolja.

Predlagamo, da se čim prej srečamo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content