Delodajalcem sofinanciramo štipendije za deficitarne poklice

Mestna občina Velenje že štiri leta (od šolskega/študijskega leta 2019/2020 dalje) sofinancira štipendije za deficitarne poklice, ki jih dodeljujejo delodajalci s sedežem v Mestni občini Velenje. Višino štipendije določi štipenditor, štipendiranje pa traja do zaključka izobraževanja. V lanskem letu se je na javni poziv odzvalo 5 podjetij, podjetja pa so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 81 štipendistov.

Javni poziv delodajalcem je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Za občane, Javne objave in razpisi). Rok za oddajo prijav gospodarskih družb se izteče 3. julija.

Na javni poziv se lahko prijavijo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji), ki želijo pridobiti sredstva Mestne občine Velenje za sofinanciranje štipendij. Višino štipendije določi štipenditor. Mestna občina Velenje kot sofinancer zagotovi največ 40 % izplačane štipendije in ne presega 40 evrov mesečno za dijaka oz. 80 evrov za študenta. Za namen sofinanciranja štipendij smo v proračunu zagotovili sredstva v višini 21.600 evrov.

Lani se je na javni poziv delodajalcem v Mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023 odzvalo 5 podjetij, in sicer Komunalno podjetje Velenje, Presta, Elektro Jezernik, HTZ in Premogovnik Velenje. Podjetja so izkazala potrebe po štipendijah za skupaj 81 štipendistov. Deficitarni poklici so opredeljeni s strani Centra za razvoj terciarnega izobraževanja in potrjeni s strani Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice.

Pogoji za dodelitev štipendije dijakom in študentom so, da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije, da so vpisani v učni oz. študijski program za deficitarni poklic, ki je uvrščen v nabor deficitarnih poklicev, ki ga objavimo poleg javnega poziva, da niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ter da hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

Obveznosti štipendista so tudi, da se udeleži 14-dnevne strokovne in enomesečne počitniške prakse, ki mu jo zagotovi štipenditor, ter da se po zaključku izobraževanja zaposli pri štipenditorju za najmanj polovično obdobje prejemanja štipendije. Štipendist mora Mestni občini Velenje in štipenditorju najkasneje do 30. novembra dostaviti dokazila o uspešno zaključenem letniku in prav tako oba na začetku šolskega oz. študijskega leta obvestiti o vpisu v višji letnik (vse do zaključka izobraževanja).

Ostale pogoje za dodelitev štipendije (poklic/smer izobraževanja, letnik šolanja/študija, raven izobrazbe) določi štipenditor v javnem razpisu.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content