Dela na gradbiščih po občini potekajo v skladu z načrti

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol si je s sodelavci na terenu ogledal nekaj gradbišč in investicij v teku, in sicer Park državnosti, parkirišče pri Stari Nami, gradbišče na Žarovi cesti, kjer gradimo oskrbovana stanovanja, prilagojena starejšim in gibalno oviranim, in druge načrtovane projekte, ki bodo prav gotovo prispevali k urejenosti in boljši kakovosti bivanja v našem mestu.

Ureditev Parka državnosti poteka po zastavljenih načrtih in bo končana oktobra 2022. S Parkom državnosti bomo v Velenju celostno zaokrožili in dopolnili vsebino Spominskega centra 1991 ter omogočili obisk tudi večjim skupinam. Park je zasnovan skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenje in bo prilagojen za ogled tudi osebam z omejitvami. Predstavljena bodo tri obdobja, ki so zaznamovala pot Slovencev do lastne države. Slavnostno odprtje pripravljamo 24. oktobra 2022.

V Mestni četrti Velenje – Desni breg, natančneje pri Stari Nami, potekajo pripravljalna dela za razširitev obstoječega parkirišča, ki je bilo premajhno za okoliške stanovalce. V okviru rekonstrukcije bomo uredili novo cesto s parkirišči, meteorno kanalizacijo, obnovili bomo komunalne vode in uredili javno razsvetljavo. Trenutno potekajo dela na meteorni kanalizaciji, prestavljajo se tudi komunalni vodi. Dela v skupni vrednosti 424.883 evrov bodo zaključena do sredine novembra.

V septembru bo obnovljeno tudi dotrajano parkirišče na Kersnikovi cesti, kjer smo se na pobudo etažnih lastnikov stanovanjsko-poslovne stavbe odločili, da pristopimo k obnovi. V sklopu del se bo izvedla sanacija obstoječega parkirišča, delna razširitev ter ureditev odvodnjavanja meteorne vode. Dela, ki so se že začela izvajati v začetku meseca septembra, bodo predvidoma trajala en mesec. Investicijo bo delno sofinancirala tudi Mestna občina Velenje. V času izvajanja del parkiranje na delu parkirišča, kjer bodo dela potekala, ne bo možno.

Župan Peter Dermol je obiskal tudi športno igrišče v Krajevni skupnosti Kavče, kjer je še v letošnjem letu predvideno nadaljevanje gradnje 2. faze športnega parka.

Izgradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, kjer bo 12 stanovanjskih enot, ki bodo prilagojena starejšim in gibalno oviranim, poteka v skladu z zastavljeno časovnico. Površine okoli objekta bodo omogočale kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam. S projektom želimo starejšim od 65 let, ki so še sposobni samostojnega bivanja, zagotoviti prilagojena stanovanja. Investicija v vrednosti 2.414.915 evrov bo zaključena predvidoma jeseni 2023.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content