Decembra med stanovanji v blokih izrazito nesorazmerna poraba toplote

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Boris Goličnik sta danes skupaj s sodelavci in vodstvom Komunalnega podjetja Velenje opravila razgovore z upravniki in izvajalci delitev stroškov za toploto. Iz analize porabe toplotne energije v posameznih stanovanjih je razvidno, da je poraba toplotne energije med stanovanji v bloku izrazito nesorazmerna, zato bo župan Peter Dermol na januarski seji Državnega sveta na podlagi velenjskih primerov podal pobudo za preučitev zakonodaje. Prav tako bo podal pobudo za sofinanciranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb.

V lokalni skupnosti se zavedamo finančnih stisk občanov, zato bomo uvedli nov energijsko toplotni dodatek, ki bo veljal za nazaj, tj. od 1. 1. 2024, in bo zajel čim širši krog gospodinjstev. Za vse nasvete so na voljo brezplačna Energetska pisarna, upravniki in Komunalno podjetje Velenje.  

Poraba toplote je v Velenju nad povprečjem. Tudi v preteklih kurilnih sezonah je bila poraba podobna, vendar zaradi nižje cene ogrevanja temu v Velenju nismo posvečali posebne pozornosti. 

Prilagamo grafični prikaz porabe bloka za mesec december, iz katerega je razvidna nesorazmerna poraba med stanovanji, ki vpliva na končni strošek za ogrevanje na položnici. 

Na delovnem sestanku z upravniki in izvajalci delitev stroškov za toploto, na katerem je bilo poleg županov s sodelavci prisotno tudi vodstvo komunalnega podjetja, je bila predstavljena poraba toplotne energije po posameznih večstanovanjskih stavbah in delitev porabe toplote med posameznimi stanovalci. Iz številk je razvidno, da je poraba nesorazmerna, saj poleg lege stanovanja nanjo močno vplivajo tudi ogrevalne navade sosedov. To pomeni, da se ob zaprtju radiatorjev posameznega etažnega lastnika strošek ogrevanja sosednjemu močno dvigne.

Po mnenju upravnikov je to nesorazmerje zaradi različnih življenjskih navad odjemalcev še bolj razvidno v prehodnem obdobju, ko je nekaterim uporabnikom v stanovanjih še toplo, druge pa že zebe. Enako je bilo tudi v preteklih kurilnih sezonah, vendar v Velenju, kjer je poraba toplote nad povprečjem, zaradi nizke cene ogrevanja temu nismo posvečali pozornosti.

Državni Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, na podlagi katerega se deli toplota med stanovanji, predpisuje koeficiente delitve in kazenske faktorje za tiste, ki se minimalno ogrevajo, in tiste, ki so zavestno odstranili delilnike in grelna telesa. Vendar ta delitev stroškov toplote med stanovanji ni optimalna, zato bo župan Mestne občine Velenje to izpostavil na seji državnega sveta in podal pobudo za preučitev zakonodaje.

Med drugim je bila za nekatera stanovanja izpostavljena zelo visoka poraba, ki je lahko posledica neveščega ravnanja z ogrevanjem. Kot je že bilo večkrat poudarjeno, v večstanovanjskem bloku, kjer se toplota deli med stanovalci, ni rešitev zapiranje radiatorjev. Racionalno je, da je grelno telo, kjer se to potrebuje, prižgano na stopnjo 2–3, po hodnikih pa naj bodo radiatorji ugasnjeni. Prostore je treba tudi učinkovito zračiti.

Na sestanku so se dogovorili, da bodo na terenu pogledali porabo vsakega bloka in posameznega stanovanja ter skušali stanovalcem osebno svetovati, kako najbolj ekonomično ogrevati svoje stanovanje. Prav tako bomo v naslednjih dneh organizirali posvet za predstavnike etažnih lastnikov in jim predstavili sistem daljinskega ogrevanja, odgovornosti in ukrepe za zmanjšanje porabe toplote.

V lokalni skupnosti se zavedamo finančnih stisk gospodinjstev, ki so nastale zaradi višjih položnic, in imamo posluh za socialno šibke. Na januarski seji mestnega sveta bomo novelirali pravilnik za dodelitev energijsko toplotnega dodatka, ki je bil v veljavi že v letu 2023. Dodatno bomo poskušali najti mehanizme in pravno podlago, da bi lahko pomagali čim več gospodinjstvom v občini. Prav tako bomo na seji sveta ponovno obravnavali sestavo cene toplotne energije, vplive in možnosti optimizacije. V letošnjem letu bomo za socialno košarico namenili 1,7 milijona evrov. Za svetovanje je občankam in občanom na voljo tudi brezplačna Energetska pisarna.

V Velenju imamo 195 večstanovanjskih blokov, od tega je energetsko saniranih samo 30 %.

Vsi občani, ki imate vprašanja glede porabe, se obrnite na Komunalno podjetje Velenje na telefonsko številko 03 89 61 100 ali na e-naslov kpv@kp-velenje.si, kjer vam bodo pomagali in podali potrebna pojasnila. Prav tako so vam na voljo vaši upravniki v večstanovanjskih stavbah.

Vsem občanom in občankam bomo na domove ponovno poslali brošuro Skupaj do prihrankov toplotne energije, kjer so na voljo vsi napotki za manjšo porabo energije.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content