70 tisoč evrov državnih pomoči za kmetijstvo

Mestna občina Velenje že vse od leta 2015, ko je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje, vsako leto dodeli sredstva za namen pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu. V lanskem letu smo za pomoč kmetijstvu predvideli 78.200 proračunskih evrov. Na osnovi realizacije projektov vlagateljev je bilo izplačanih 69.973 evrov, kar predstavlja 89 % vseh razpisanih sredstev. Sredstva je prejelo 40 kmetijskih gospodarstev in 10 društev.

Vloge vseh vlagateljev so bile odobrene, pri ukrepih 1, 3 in 5 je bila realizacija 89-odstotna. Upravičenci, ki v obdobju 2015-2021 še niso prejeli sredstev oz. so se na ta razpis prijavili prvič, so lahko prejeli do 50 % upravičenih sredstev (teh je bilo 7), ostali do 40 %. Pri ukrepu 1 trije vlagatelji investicije zaradi opravičljivih razlogov niso mogli izvesti. Pri ukrepu 6, kjer so sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti društev, je bila realizacija 92-odstotna.

Pri ukrepu 1 (Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo) je bilo največ sredstev izplačanih za nakup priklopne mehanizacije (kosilnice, obračalniki, mulčerji, tovorne prikolice), sledijo posodobitve gospodarskih objektov (ureditev dvorišča, menjava kritine na gospodarskih poslopjih …). Najvišji znesek izplačane pomoči je znašal 2.030 evrov, takšnih prejemnikov je bilo 14, izvedli pa so investicije višje od 7.000 evrov. Pri ukrepu 3 (Pomoč za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih, živilskih proizvodov in naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis) so bila sredstva izplačana za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, podrobneje za nakup strojev in opreme za izvajanje dopolnilne dejavnosti. Pri ukrepu 5 (Pomoč za gozdarstvo) so bila sredstva izplačana za naložbe v stroje (vitli) in manjšo opremo (motorne žage, zaščitna oprema) za kvalitetnejše, varnejše delo v gozdu. Najvišji znesek pomoči je bil 2.000 evrov, ta znesek sta prejela dva upravičenca, ki sta izvedla investicijo v višini 5.000 evrov ali več. Sredstva, namenjena društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, so bila preko ukrepa 6 (Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja) izplačana za sofinanciranje dejavnosti društev, in sicer predvsem za izvedbo strokovnih izobraževanj, ekskurzij, izdajo strokovne literature.

Prijazen pozdrav!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content