Velenjska projektna skupina ponovno uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev

V letošnjem letu je projektna skupina Mestne občine Velenje, ki deluje v okviru Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje uspešno pridobila pet novih projektov v skupni vrednosti 831.774 evrov. V sklopu projektov bomo v Velenju uredili dodatno zeleno infrastrukturo v mestu, digitalizacijo, podporo zeleni preobrazbi daljinskega sistema, vsebinsko podporo podnebno-energetski pisarni in demo projekt vpeljave vodikovih tehnologij za potrebe ogrevanja. Projekti, ki jih bomo začeli izvajati še pred poletjem, bodo s strani Evropske unije sofinancirani v višini 677.441 evrov (kar 81,5 %), kar pomeni, da mora občina za izvedbo zagotoviti lastni delež v višini 154.333 evrov.

Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, v sklopu katerega od leta 2022 deluje projektna skupina mladih sodelavcev, opravlja naloge na področju gospodarskega razvoja, prestrukturiranja regije iz premogovniške v t. i. pametno regijo ter naloge na področju razvoja in evropskih projektov. Že v tem letu so dobili odobrenih kar pet evropskih projektov, ki bodo vsebinsko in finančno pripomogli, da bo preobrazba mesta Velenje še uspešnejša.

Na program Srednja Evropa so uspešno prijavili tri projekte, ki so vsebinsko vezani na ureditev dodatne zelene infrastrukture v mestu, digitalizacijo in podporo zeleni preobrazbi daljinskega sistema.

Cilj projekta Revitalizacija javnih površin v zgodovinskih mestih Srednje Evrope – prilagajanje mestnih dvorišč podnebnim spremembam (RE-PUBLIC SPACES) je razviti metodologijo in strategijo za prilagajanje mestnih dvorišč podnebnim spremembam ter revitalizacija izbranih mestnih dvorišč skozi pilotno aktivnost. Mestna občina Velenje je pilotno mesto in v sklopu projekta bomo uredili trg v starem mestnem jedru (ozelenitev, pitnik, osenčenje). Vrednost projekta, ki se bo začel izvajati 1. junija in bo trajal 30 mesecev, je za Mestno občino Velenje 148.600 evrov (80-% sofinanciran).

Projekt Odprti podatki javnega sektorja za uporabne aplikacije in prilagajanje na podnebne spremembe (DoorCE) rešuje trenutne izzive, povezane z javnimi podatki v Mestni občini Velenje. Ena izmed projektnih aktivnosti bo, poleg učenja o uporabi tovrstnih podatkov, tudi pilotna vzpostavitev občinske platforme odprtih podatkov, ki bo povezovala trenutno razdrobljene podatkovne sisteme. Vrednost projekta, ki se bo začel izvajati 1. junija in bo trajal 30 mesecev, je za Mestno občino Velenje 194.939 evrov (80-% sofinanciran).

Splošna cilja projekta Preoblikovanje sistemov daljinskega ogrevanja v Srednji Evropi v trajnostne in učinkovite sisteme do leta 2035 HEAT 35 je sprožiti proces preoblikovanja sistemov daljinskih ogrevanj Srednje Evrope iz pretežno fosilnih goriv v bolj trajnostne in učinkovite sisteme z uvajanjem OVE in tako dosegati najmanj 50-% delež obnovljivih virov energije in odpadne toplote do leta 2035. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo s projektom postal vzorčen primer v Srednji Evropi. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je 170.154 evrov, od tega bo sofinanciranje s strani EU v višini 136.123 evrov. Projekt se bo izvajal dve leti in pol, od 1. maja 2024 dalje.

Četrti projekt bo sofinanciran iz programa LIFE in bo nudil vsebinsko podporo podnebno-energetski pisarni, ki bo vzpostavljena v Starem Velenju. V sklopu projekta Mreža za izboljšanje prenove v smeri optimizirane vitalnosti in integracije prilagajanja v stanovanjih (Renov-AID) bomo naše občane usmerjali k energetskim prenovam (projektu sta se pridružili tudi občini Ljubljana in Kranj). S pomočjo projekta bomo izmenjali dragocene izkušnje z ostalimi evropskimi mesti ter pomembno prispevali k ciljem podnebne nevtralnosti slovenskih mest, odpravljanju energetske revščine in izboljšanju življenjskih razmer. Z uvedbo inovativnega modela želimo za občane izboljšati enostavnost in cenovno dostopnost prenov domov, jih uskladiti z direktivami EU in povečati letno stopnjo prenov na več kot 3 %. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je 175.319,50 evra, od tega bo sofinanciranje s strani EU v višini 166.553,53 evra. Projekt se bo izvajal tri leta, in sicer med letoma 2024 in 2027.

Iz Instrumenta Medregionalni instrument za naložbe v inovacije (I3) pa bo sofinanciran peti – demo projekt vpeljave vodikovih tehnologij na enem javnem objektu (NACHIP). Cilj projekta je pospešiti in okrepiti inovacije, povezane z uporabo vodika – naložbe v tehnologije, povezane z obnovljivimi viri vodika. V projekt so vključeni ključni akterji, kjer se uporabljajo in širijo tehnologije, povezane z vodikom v proizvodnji, mobilnosti, logistiki in urbanih območjih v energetskem in komunalnem sektorju. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je 142.761 evrov, od tega bo sofinanciranje s strani EU v višini 99.932,70 evra. Projekt se bo izvajal tri leta, od 1. septembra 2024 dalje.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content