Za podporo športu 3,7 milijona evrov

V proračunu Mestne občine Velenje smo za leto 2024 za podporo in razvoj športa zagotovili 3.769.799 evrov. Gre za sofinanciranje uresničevanja javnega interesa v športu v sklopu športnih programov, športnih objektov in površin za šport v naravi, razvojnih dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in športne promocije.

Januarja bomo objavili Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV za leto 2024, s katerim za sofinanciranje programov športa namenjamo 540.000 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke.

Javni razpis bomo objavili v ponedeljek, 8. januarja 2024, na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi). Nanj se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci. Vsakoletni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa je eden prvih javnih razpisov v koledarskem letu in ga poskušamo izpeljati čim prej, da lahko klubi in društva sredstva za sofinanciranje programov, vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog čim prej dobijo. Razpis bo objavljen do vključno 29. januarja 2024.

Z letnim programom športa za leto 2024 so v Mestni občini Velenje v skladu z razvojnimi načrti občine, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu določeni športni programi/področja, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov/področij, obseg in vrsta športnih programov/področij ter pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/področij.

V razpisu bodo navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov.

Že nekaj let namenjamo dodatna sredstva najuspešnejšim športnim klubom in društvom za nadpovprečne športne rezultate in predvsem promocijo Velenja doma in v tujini. Poleg sofinanciranja športnih programov je še kako pomembno, da imajo športniki dobre pogoje za treniranje in vadbo, zato vsako leto znatna sredstva namenjamo za investicije, obnovo, vzdrževanje in obratovanje športne infrastrukture in za delovanje Športno rekreacijskega zavoda (ŠRZ) Rdeča dvorana. K boljšemu delovanju klubov in društev pomagamo tudi na način, da jim omogočamo brezplačno uporabo športnih površin in objektov, ki so v lasti občine. Že nekaj let pa občina izplačuje tudi nagrade za športne dosežke.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content