Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Register turističnih vodnikov

Dejavnost turističnega vodenja v Mestni občini Velenje lahko opravljajo le osebe, ki so opravile tečaj in strokovni preizkus znanja programa strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika ter so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov.

Tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika letno organizira in koordinira Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo oziroma z izvajalcem tovrstnih izobraževanj.

Mestna občina Velenje je sprejela tudi Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja. Ta je nastal z zavedanjem, da zakonodaja ne more uravnavati vseh aspektov lokalnega turističnega vodenja.  Lokalni turistični vodnik je prvi, pogosto pa tudi edini stik obiskovalcev z lokalnim prebivalstvom in tako močno vpliva na ustvarjanje podob in mnenj o destinaciji in kulturi. Pomembno je, da se lokalni turistični vodnik pri opravljanju svojega dela zaveda, da ni odgovoren samo sebi in skrbnikom zakonodaje, ampak je predvsem in v prvi vrsti odgovoren lokalni skupnosti, lokalnim turističnim ponudnikom, destinaciji v celoti in na zadnje tudi vsem ostalim prebivalcem, ki imajo lahko koristi od trajnostne – zelene usmeritve. Slednjo prav lokalni turistični vodnik spodbuja, udejanja in uteleša s svojim delom in delovanjem.

REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV

KODEKS ZA TRAJNOSTNO NARAVNAVE LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE