SI

Register turističnih vodnikov

Zavod za turizem Šaleške doline je s pomočjo Agencije Palladio izvedel izobraževanje za nove lokalne turistične vodnike Šaleške doline. Program izobraževanja je obsegal 50 ur srečanj v obliki predavanj, izobraževalnih delavnic ter zaključnim srečanjem s praktičnim preizkusom znanja na terenu. Med prispelimi prijavami smo izbrali 14 najprimernejših kandidatov za izobraževanje, ki so, v nedeljo, 24. februarja, uspešno opravili tudi praktični preizkus znanja na terenu.

Novi lokalni turistični vodniki bodo pomemben povezovalni in predstavitveni člen med gosti in destinacijo. Po Šaleški dolini bodo vodili in spremljali goste v kar nekaj tujih jezikih: angleščini, nemščini, ruščini, španščini, italijanščini, ukrajinščini, nizozemščini in hrvaščini.

Z uspešno opravljenim izpitom so udeleženci pridobili licenco lokalnih turističnih vodnikov Šaleške doline in se vpisali v register lokalnih turističnih vodnikov Šaleške doline. Sedaj imamo v registru 42 registriranih lokalnih turističnih vodnikov, ki v povprečju na leto opravijo med 40 do 50 vodenj.

REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV