SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Župan Mestne občine Velenje

Peter DERMOL, župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, župan Mestne občine VelenjeSpoštovani!

Na nadomestnih županskih volitvah oktobra letos sem bil izvoljen za župana Mestne občine Velenje, kar zame pomeni veliko odgovornost. Potrudil se bom, da bom izkazano zaupanje upravičil, saj so pred nami številni izzivi, veliki projekti, nove priložnosti.

Trenutne razmere so negotove in nepredvidljive. V letu 2020 se je zgodilo veliko nepredstavljivega. Zgodila se je epidemija covida-19 in boj s hudo boleznijo je izgubil naš dolgoletni župan. Smrt Bojana Kontiča, župana, sodelavca, mentorja in prijatelja, ki mi je z lanskim aprilom zaupal vodenje občine, je boleče zarezala v naša srca. Prizadeval sem si, da sem ves čas sledil ciljem, ki smo jih zastavili skupaj s prejšnjim županom, in tem smernicam sledim še danes.

Že spomladi letos nas je presenetil prvi val epidemije koronavirusne bolezni. Na to ne v državi ne v lokalni skupnosti nismo bili pripravljeni, a smo, kot to znamo in kot smo že večkrat dokazali, stopili skupaj. Skupaj s civilno zaščito, policisti, gasilci, mestnimi redarji, javnimi zavodi in številnimi društvi smo iskali najboljše rešitve za omejitev širjenja virusa in za blažitev stisk. Brez pomoči in sodelovanja številnih prostovoljcev in donatorjev nam ne bi uspelo tako dobro zajeziti virusa in hkrati zagotavljati osnovni standard številnim ranljivim skupinam. Ni pa bil le koronavirus tisti, ki je letošnjo pomlad povzročal zaskrbljenost tako nam kot tudi številnim Velenjčanom. Nepričakovana napoved odpuščanja velikega števila zaposlenih v Gorenje Hisense je močno zarezala v že tako negotov vsakdan številnih družin, ki so bile prizadete že zaradi izbruha epidemije. Kot lokalna skupnost smo se v podporo zaposlenim povezali s sindikati in zahtevali ohranitev delovnih mest. Stabilno delovanje podjetja, ki je letos obeleževalo 70 let, in vzdušje zaposlenih se močno odražata v naši lokalni skupnosti. Za zaposlene nam še zdaleč ni vseeno. Mestna občina Velenje je zato konec aprila nemudoma pozvala vodstvo podjetja in tudi Vlado Republike Slovenije k ukrepanju in vse pozvala k družbeni odgovornosti. Zelo dobro se zavedam, kaj bi odpuščanje napovedanega števila zaposlenih pomenilo za Velenje in za naše ljudi ter njihove družine, zato se bom tudi v prihodnje zavzemal za najboljše rešitve za ohranitev delovnih mest.

Zavedati se moramo, da so pred nami časi, ko moramo začeti načrtno ustvarjati nova delovna mesta, ki niso toliko odvisna od večjih gospodarskih družb, kot sta Premogovnik Velenje in Gorenje Hisense. V prestrukturiranju vidim novo priložnost za razvoj Velenja, priložnost za mlade in priložnost, da skupaj ustvarimo novo dodano vrednost za vse sedanje in prihodnje generacije. Gospodarstvo mora še bolj začutiti podporo lokalne skupnosti. Zagotoviti želimo takšne pogoje, da bomo pritegnili investitorje, ki bodo v našem okolju prepoznali svoje gospodarske priložnosti. Vse to bomo koordinirali v okviru novega urada, ki ga nameravamo odpreti na občini, in v sklopu katerega bo delovala tudi pomlajena projektna skupina za pridobivanje nepovratnih sredstev. Pri prestrukturiranju računam tudi na podporo vlade in evropske skupnosti ter verjamem, da bomo priložnosti dobili tudi v obliki nepovratnih sredstev, namenjenih odpiranju novih delovnih mest, ki bodo še naprej zagotavljala socialno varnost prebivalcev.

V sklopu prestrukturiranja bomo največ pozornosti namenili stanovanjski politiki, tukaj zaznavamo potrebe po enotah za mlade družine in enotah, ki bodo prilagojene kakovostnemu življenju starejših. Zato pripravljamo javni natečaj za zbiranje idejnih predlogov za zazidavo Zlatega griča. Prizadevali si bomo za podrtje klasirnice, tistega dela, ki ga premogovnik ne potrebuje več, saj kazi izgled mesta. Tam bi bila nova poslovna cona Pesje, saj bomo potrebovali dodatne prostore. Želim tudi, da obnovimo staro elektrarno, v njej vidim center prihodnosti: izobraževalni, raziskovalno-inovacijski ekosistem Stara elektrarna. Postavili bomo tudi novo proizvodno halo, ki bo na voljo startupom, dokler si ne zagotovijo dovolj kapitala, da se postavijo na lastne noge. Da bomo lahko regijo uspešno prestrukturirali, pa potrebujemo avtocestno povezavo, za kar si v Velenju že dolgo prizadevamo. S prvo lopato, ki smo jo letos jeseni končno simbolično zakopali v Gaberkah, smo 16 let po začetku umeščanja ceste v prostor storili pomemben korak k realizaciji tretje razvojne osi.

Kljub epidemiji so se gradbena dela na projektih iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) normalno izvajala. Kmalu bo zaključen projekt CTN Prireditveni oder in prostor, s katerim bomo revitalizirali degradiran prostor in pridobili pomembno infrastrukturo, ki bo omogočala izvedbo raznovrstnih dogodkov in zagotavljala pogoje za nadaljnji razvoj prireditvenih dejavnosti v naši občini ter širši regiji. In prepričan sem, da ko bo koronavirus obvladan, bo naš oder ob Velenjskem jezeru zaživel v celoti in bo v Velenje privabljal obiskovalce z vsega sveta. Bo pa potrebno zagotavljati kakovostne vsebine, kar, verjamem, Velenje zmore.

Zelo intenzivno je tudi dogajanje v Starem Velenju, kjer izvajamo dva projekta, in sicer CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Zaradi izvajanja obeh projektov je potrebno nenehno prilagajanje prometnega režima, objekti so težje dostopni in vse to prinaša posledice. Zato si prizadevamo, da sodelujemo z vsemi, ki tam delajo in živijo, ter iščemo najboljše možnosti za vse. Celovita obnova tega degradiranega območja pa predstavlja pomembno pridobitev za celotno mesto. Nove vsebine bodo po končani prenovi privabljale v ta del Velenja številne obiskovalce.

Letos smo bili primorani pripraviti rebalans občinskega proračuna, ki ga je Svet Mestne občine Velenje potrdil na oktobrski seji. Rebalans je bil potreben zaradi uskladitve proračuna z realizacijo proračuna (spremembe je povzročila epidemija), zaradi spremembe dinamike izvedbe investicij ter vključitve ocene vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki jih država in občina izvajata za preprečitev in ublažitev posledic epidemije covida-19 na izvrševanje proračuna. Z rebalansom smo prihodke in prejemke proračuna zmanjšali za 440 tisoč evrov, odhodke in izdatke pa za 2,376 milijona evrov. Kljub temu kar 42 % letošnjega proračuna namenjamo za investicije. Poudaril bi rad, da naša občina s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko obveznih socialnih transferjev financira nekatere zakonsko neobvezne oblike pomoči (npr. projekt socialna košarica), kljub temu da denimo iz naslova dohodnin ne pridobimo dovolj sredstev za pokritje zakonsko določenih nalog občine. A to se mi zdi pomembna prioriteta in tako bo tudi v prihodnje, saj na ta način blažimo socialne stiske naših občanov ter omogočamo boljše življenjske pogoje (enkratne izredne denarne pomoči, varna hiša, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu otroka, mestna blagajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, sistem izposoje koles BICY …). Tako bomo tudi letos za ta namen porabili približno milijon evrov.

Veliko vprašanj nam zastavlja tudi (nameravan) sosežig odpadkov v bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Šaleška dolina je v preteklosti že plačala velik davek za energetski razvoj Slovenije in okolje Šaleške doline si od onesnaževanja v preteklosti še ni povsem opomoglo, zato je potrebno vprašanju sosežiga posvetiti dovolj veliko pozornosti. Imenovali smo skupino za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ. Načrtovanje takšnega projekta mora biti zelo skrbno in preudarno z upoštevanjem vseh pomembnih dejstev in trenutnega stanja. Vsekakor pa v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.

Ne smemo pozabiti, da mesto, v katerem živimo, ponuja res veliko. Je najlepše urejeno in najgostoljubnejše večje mesto v Sloveniji, ki ima najlepše naravno kopališče. Predvsem pa ima veliko čudovitih znamenitosti in lepih kotičkov v naravi, kamor se lahko umaknemo in si vzamemo čas zase in za svoje zdravje. Zato tudi slogan Moje mesto. Moja izbira!, ki ga bomo razširjali tudi na druge projekte, saj želim, da se v Velenju dobro in varno počutijo vsi, otroci, mladi in starejši, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za vse tiste, ki so socialno šibkejši.

V jesenskem času smo skupaj z Zdravstvenim domom Velenje novim razmeram prilagodili sistem naročanja pri zdravniku. Do zdravnika lahko po novem dostopate prek spletnega obrazca, ki ga najdete na njihovi spletni strani, ohranjajo tudi možnost kontakta prek telefonov. Za tiste, ki se na spletu ne znajdejo, so uvedli info točko v zdravstvenem domu.

Verjamem, da bomo skupaj tudi v prihodnjih letih zmogli zelo veliko. Pred nami so veliki projekti, pomemben proces prestrukturiranja. Bodimo optimistični in upoštevajmo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in zagotovo bomo uspešni tudi v tej bitki. Vendar moramo biti odgovorni. Do sebe, naše družine, sodelavcev, do prijateljev in sorodnikov, do družbe na splošno.

Obljubljam vam, da bomo v primeru hujših stisk s prostovoljci in društvi, ki so vedno pripravljeni pomagati, poskrbeli, da nam bo v Velenju dobro in lepo.

Velenje je mesto, ki ima največje srce. In najbolj srčne ljudi. In za to sem hvaležen in na to sem ponosen. Zato vedno izberem Velenje!

Srečno!

Peter Dermol,
župan Mestne občine Velenje

Življenjepis