SI

Župan Mestne občine Velenje

Zaradi smrti župana Bojana Kontiča je občinska volilna komisija razpisala nadomestne volitve župana, ki bodo 11. oktobra 2020. Za podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje je bil imenovan Peter Dermol.