SI

Urad za urejanje prostora

mag. Branka Gradišnik
Izobrazba: magistrica znanosti, univ. dipl. inž. arh.
Telefon: 03 8961 695
Področje dela: Vodja urada - Urbanizem, soglasja, prostorski akti

Obrazci

Naloge urada

Pristojnosti urada

Uslužbenci urada

Uslužbenci urada za okolje in prostor SAŠA regije

Prostorski akti   Komunalni prispevek