SI

Urad za javne finance in splošne zadeve

Vodja urada

Amra Kadrić
Izobrazba: mag. managementa
Telefon: 03 8961 651
Področje dela: Vodenje Urada za javne finance in splošne zadeve
Obrazci urada  

Naloge urada

Uslužbenci urada