SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Skupna občinska uprava SAŠA regije

Vodja Uprave

Sonja Glažer
Izobrazba: dipl. san. inž. (UN)
Telefon: 03 8961 748
Področje dela: Vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije

Naloge urada

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja

Služba medobčinskega odvetništva in pravna služba

Medobčinska služba urejanja prostora

Medobčinska služba računovodstva

Občine vključene v Skupno občinsko upravo SAŠA regije, stanje 2021