SI

Svetnice in svetniki

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje

SD, Socialni demokrati

SDS, Slovenska demokratska stranka

DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Naše Velenje

Dobra država

SLS, Slovenska ljudska stranka

NSi, Nova Slovenija - krščanski demokrati

SMC, Stranka modernega centra

SNS, Slovenska nacionalna stranka

Levica

Vprašanja in pobude svetnikov na sejah Sveta Mestne občine Velenje