Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Glasila 2018-2022

2022

23. seja Sveta MOV (1. februar 2022)

Spletno glasilo št. 25 (postavitev za tisk)
25. seja Sveta MOV (19. april 2022)

Spletno glasilo št. 27 (postavitev za tisk)

26. seja Sveta MOV (31. maj 2022)

27. seja Sveta MOV (28. junij 2022)


2021

15. seja Sveta MOV (26. 1. 2021)

Glasilo št. 16, Priloga št. 1

- Osnutek pokrajinske zakonodaje - GRADIVO
https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-44-6-11-2020-13-11-2020/#post-36876
http://www.pokrajine.si/zbornik2020/

https://youtu.be/QF4y4WssAnE

- Na spletni strani Mestne občine Velenje www. Velenje.si smo objavili:
1. Poročilo o izvedbi javnega razpisa in dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020


16. seja Sveta MOV (16. marec 2021)
Glasilo št. 17, Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj

POROČILA:
1. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2020"
2. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2020
3. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020  
4. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020
5. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov za leto 2020
6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti za leto 2020
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV za leto 2020
8. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2020
9. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2020 
10. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020
11. Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green 2020
12. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2020


17. seja Sveta MOV (20. april 2021)
Glasilo št. 18, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 

POROČILA:
- Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2020
- Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2020
- Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020
- Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2020
- Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MO Velenje za leto 2020
- Letno poročilo Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2020
- Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2020
- Poročilo o delovanju Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020
- Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2020


18. seja Sveta MOV (25. maj 2021)
Glasilo št. 19

- Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020 (PDF)
- Poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021 (PDF)
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2020 (PDF)
- Program izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021 (PDF)

POROČILA
- Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2020
- Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2020
- Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2020
- Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2020

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si bomo objavili:
• Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2020


19. seja Sveta MOV (29. junij 2021)
Glasilo št. 20, Priloga 1

- Grafična priloga k 18. točki - Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje (karta
- Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko - šaleške regije za obdobje 2021-2027 http://ra-sasa.si/obmocni-razvojni-program-sasa/


20. seja Sveta MOV (5. oktober 2021)

Glasilo št. 22 (postavitev za tisk)
Glasilo št. 22, spletna izdaja (s povezavami na vse materiale in priloge)


21. seja Sveta MOV (30. november 2021)

Glasilo št. 23, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4 (postavitev za tisk)
Glasilo št. 23, spletna izdaja (s povezavami na vse materiale in priloge)


22. seja Sveta MOV (21. december 2021)

2020

8. seja Sveta MOV (4. 2. 2020)
Glasilo št. 8, Priloga 1
Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje - GRAFIKA

9. seja Sveta MOV (10. 3. 2020)
GLASILO 9

1. dopisna seja Sveta MOV (7. in 8. 4. 2020)
GRADIVO

10. seja Sveta MOV (12. 5.2020)
Glasilo št. 10, Priloga 1, Priloga 2
Upravljanje s kulturno dediščino

POROČILA - svetnicam in svetnikom v vednost
1. Letno poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev MOV
2. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami - modre cone v letu 2019    
3. Letno poročilo Policijske postaje Velenje za leto 2019
4. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2019   
5. Letno poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2019  
6. Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019 
7. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2019"
8. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2019
9. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2019   
10. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2019   
11. Letno poročilo pomoč na domu za leto 2019 
12. Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2019
13. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MOV za leto 2019 
14. Letno poročilo Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje za leto 2019
15. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2019
16. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2019  
17. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2019
18. Letno poročilo Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2019
19. Letno poročilo Festivala Velenje za leto 2019 
20. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2019
21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2019
22. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2019     
23. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za leto 2019
24. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2019


11. seja Sveta MOV (23. 6.2020)
Glasilo št. 11
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019 (gradivo
Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020 (gradivo
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2019 (gradivo
Program  izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave  ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020 (gradivo

12. seja Sveta MOV (27. oktober 2020)
Glasilo št. 13, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 - grafika

13. seja Sveta MOV (24. november 2020)
Glasilo št. 14, Priloga 1, Priloga 2, dodatna grafika


14. seja Sveta MOV (22. december 2020)
Glasilo št. 15, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4 - grafika 

Poročila december 2020:
- Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2019
- Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje
- Poročilo izobraževalnih oblik na Ljudski univerzi 2019/2020

 

2019

2. seja Sveta MOV (29. 1. 2019)

GLASILO 1, Priloga 1, Grafična priloga, Gradivo poslano po elektronski pošti

3. seja Sveta MOV (9. 4. 2019)
GLASILO št. 2. Priloga 1, Priloga 2Priloga 3, Grafična priloga

4. seja Sveta MOV (14. 5. 2019)
Glasilo št. 3, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2018   
Program izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018      
Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019

5. seja Sveta MOV (18. 6. 2019)
GLASILO 4

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
GLASILO 5

6. seja Sveta MOV (5. 11. 2019)
Glasilo 6, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3
Grafika k Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

7. seja Sveta MOV (10. 12. 2019)
GLASILO 7, Priloga 1, Priloga 2Grafična priloga, GRAFIČNA PRILOGA - Občinski prostorski načrt MOV