Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Prejemniki občinskih priznanj

Mestna občina Velenje podeljuje priznanja posameznikom, združenjem občanov in pravnim osebam za uspehe in dosežke splošnega pomena ter za dosežke, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine.

Priznanja častni občan Mestne občine Velenje, ambasador Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje, plaketa Mestne občine Velenje in priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje se podeljujejo na podlagi javnih obvestil o zbiranju pobud, ki morata biti objavljeni enkrat letno. 

Proglasitev častnega občana in ambasadorja Mestne občine Velenje ter podelitev grba in plakete Mestne občine Velenje se izvede ob prazniku Mestne občine Velenje.

Proglasitev kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine Velenje se izvede na proslavi ob kulturnem prazniku Mestne občine Velenje.


Priznanja Mestne občine Velenje so:

 • Častni občan Mestne občine Velenje
 • Grb Mestne občine Velenje
 • Plaketa Mestne občine Velenje
 • Ambasador Mestne občine Velenje
 • Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
 • Priznanje župana Mestne občine Velenje.

Častni občani Mestne občine Velenje

Za častnega občana Mestne občine Velenje je lahko proglašen posameznik, ki je izjemno zaslužen za razvoj občine in njeno uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu.

 • dr. MATJAŽ KMECL (1997)
 • mag. IVAN MARIN  (2002)
 • dr. MILAN ŽEVART (2003)
 • prof. dr. dr. h. c. DUŠAN MLINŠEK (2007)
 • IVAN ATELŠEK  (2011)
 • SREČKO MEH  (2015)
 • CIRIL CESAR  (2020)

Pred ustanovitvijo Mestne občine Velenje leta 1993 pa so častni občani Velenja postali Karel Verstovšek, Franc Leskošek in Nestl Žgank.  

Prejemniki priznanja "grb Mestne občine Velenje"

Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom za življenjsko delo in izjemne rezultate na kateremkoli področju. Podeli se lahko tudi združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Mestne občine Velenje. Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja

1997
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE
MIHA VALENCI

1998
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE

1999
PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH

2000
MOŠKI PEVSKI ZBOR KAJUH VELENJE
GORENJE D.D.
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

2001
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
ERA D.D. VELENJE
MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

2002
JOLANDA ČEPLAK
ALOJZ FIJAVŽ
HUBERT MRAVLJAK

2003
MARJAN MARINŠEK
ŠALEŠKO FOLKLORNO DRUŠTVO KOLEDA
CIRIL CESAR

2004
FRANC ŽERDIN
JOŽE POVŠE  - ENGELBERT
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

2005
HERMINA GROZNIK
JOŽE DROBEŽ
PANKRACIJ SEMEČNIK


2006
KAREL STROPNIK
GASILSKA ZVEZA VELENJE
RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE

2007
msgr. MARIJAN KUK
KARL DRAGO SEME
JANKO SEŠEL

2008
JOŽE MELANŠEK
ANICA OBLAK
POKLICNA IN TEHNIŠKA RUDARSKA ŠOLA, POKLICNA IN TEHNIŠKA STROJNA ŠOLA TER POKLICNA IN TEHNIŠKA ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE

2009
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE
ANTON DE COSTA – Sine

2010
ADOLF LIPNIK
MIHA KROFL
ATLETSKI KLUB VELENJE

2011
ANTON SKOK
ANSAMBEL PODKRAJSKI FANTJE

2012
KULTURNO DRUŠTVO GLEDALIŠČE VELENJE
KRISTINA KOVAČ
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE

2013
FRANC ŽERDONER
KARL ČRETNIK
DRUŠTVO MODELARJEV  »MODELAR« VELENJE
2014
RUDARSKI OKTET
MARTIN STEINER

2015
RAJKO DJORDJEVIČ
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VELENJE

2016
GIMNAZIJA VELENJE
SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE
MARKO MANDIĆ

2017
JANEZ POLES
MUZEJ VELENJE
SKUPINA ŠANK ROCK

2018
ČEBELARSKA DRUŽINA MLINŠEK VELENJE
VEPLAS
NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE

2019
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE
TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE
PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE

2020
PIKIN FESTIVAL
RDEČI KRIŽ VELENJE
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

2021
CIVILNA ZAŠČITA MESTNE OBČINE VELENJE
FRANC ŠPEGEL
VLADO VRBIČ

Prejemniki priznanja "plaketa Mestne občine Velenje"

Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so  dosegli vidne dosežke na področju organizacije, delovanja, obstoja ali razvoja posamezne ali več dejavnosti, ki združujejo občane ali so kakorkoli zaslužni za razvoj in krepitev ugleda Mestne občine Velenje. Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.
1997
VERA ZUPANČIČ
LUDVIK GLAVNIK

1998
FRANC DRUKS
POTER ROBIDA
VINKO ŠMAJS

1999
BOŽO LEDNIK
KATARINA SREBOTNIK

2000
MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE
REŠEVALNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ALOJZ JEVŠENAK

2001
OBMOČNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV VELENJE
EDO HUDOVERNIK
MARIJA ŽORŽ

2002
AMATERSKO GLEDALIŠČE
ANICA PODLESNIK

2003
RUDI ŽEVART
LOJZE OJSTRŠEK
ERIKA VERŠEC

2004
ALOJZ FIDEJ
ANTON SKOK
OTO GRADIŠNIK

2005
ŠPELA MARIN
FRANC ŠPEGEL
STANISLAVA MARIJA KOVIČ

2006
ANICA DREV
KVARTET SVIT
NEVA IN MILAN TRAMPUŠ

2007
SKUPINA AVE
DRAGICA MAVEC
DARKO ODER

2008
BRANKA DRK
BRANKO MEH
MARIJAN SALOBIR

2009
KD ŠALEŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR VELENJE
BORIS ŠALAMON
HELENA BRGLEZ

2010
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB
ALOJZ HUDARIN
JOŽE KANDOLF

2011
ALOJZ LESKOVŠEK
DANICA MARKUS
SLAVKA MIJOČ

2012
DRAGO KOLAR
KULTURNO DRUŠTVO ŠKALE
NAMIZNO TENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE

2013
TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
JOŽICA GROBELNIK

2014
JANEZ HROVAT
ALOJZ KRIČEJ
2015
VALTER GOLOB
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET
SLAVICA ŽIVKO

2016
ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE
PLAVALNI KLUB VELENJE
EMILIJA MARIJA KOVAČ

2017
HOKEJSKI KLUB VELENJE
MATEJ MRAZ
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – VELENJSKI SKAVT

2018
MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE
ČEBELARSKA DRUŽINA VINSKA GORA
LOJZKA STROPNIK

2019
SMUČARSKI KLUB VELENJE
KARATE KLUB VELENJE
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE

2020
DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE
SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
VID – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE ZA MREŽO SKUPIN STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

2021
LIRIKONFEST
MAX KLUB VELENJE
RADIO KLUB HINKO KOŠIR

Prejemniki "priznanja župana Mestne občine Velenje"

Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, zdru­ženjem občanov ali pravnim osebam za enkratne dosežke na kateremkoli pod­ročju, ki ima pomen za razvoj ali pre­poznavnost občine. Župan Mestne občine Velenje samostojno odloča o priznanju župana Mestne občine Velenje.
1996
MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA

1998

FRANC LENART
MUZEJ VELENJE
EDVARD CENTRIH

2006

MARJAN LIPOVŠEK
ANTONIO POLOTTI
FRANC ŽERDONER
mag. MILAN MEŽA

2007

JOŽE KANDOLF

2008

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA
JOŽEF KAVTIČNIK
IVAN VALENČAK
MANJA GOŠNIK VOVK
2009
IZUDIN SMAJILOVIĆ
GORAN BRAČIČ

2010
MARIJA KOVAČIČ
ALOJZ TOPLAK
ANICA SATLER
MILAN MARIČ
IVO STROPNIK
KRISTINA KOVAČ
KARITAS ŽUPNIJE VELENJE – BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

2012
METKA ČAS
MAJDA GABERŠEK
ALEKSANDRA ŽUBER
ANTON PEČOVNIK
PLASTIKA SKAZA

2013
BRANKO TAMŠE

2014
BOJAN PRELOVŠEK
VIOLETA KRAJNC POTOČNIK
2015
MAŠA KOLŠEK
JOŽE ZUPANČIČ

2016
KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE VELENJE
ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI VELENJE

2017
FRANC BOROVNIK
ANTON HLADIN
FADIL KRUPIĆ
IVAN LEMEŽ

2018
ANTON KOŠIR
FRANC RAMŠAK

2021
SKUPINA UDARNIK
DRAGO PLAZL
GORAZD HREN

Župani in častni občani Mestne občine Velenje do 2019 (plakati razstave)