Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Določili območja za pogostejše pobiranje odpadkov in razširili možnost postavitve električnih polnilnic

26. 5. 2021

Na majski seji so svetnice in svetniki sprejeli tudi pravilnik in odlok, ki urejata čiščenje javnih površin, s katerima so določili območja, kjer bo koncesionar tudi ob nedeljah in praznikih pobiral odpadke. Prav tako so v odlok o varstvu prometnih površin posebnega pomena dodali, da lahko po novem investitorji tudi v Starem Velenju postavijo električne polnilnice – to je bilo doslej dovoljeno le v centralnem predelu mesta.   

S Predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje in s Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje so svetnice in svetniki potrdili, da se v pravilnik in odlok doda nov člen, in sicer, da se bo na kritičnih točkah po mestu (Sončni park, okolica gimnazije, prireditveni oder in prostor, centralno otroško igrišče s podhodom in Titov trg) tudi ob nedeljah in praznikih izvajalo pobiranje odpadkov z utrjenih in drugih površin, ločeno zbiranje odpadkov v koših za odpadke (če to zahteva veljavna zakonodaja), praznjenje košev za odpadke in pobiranje ter odvoz odpadkov z utrjenih in drugih površin. Prav tako je določeno, da je potrebno polne koše za odpadke izprazniti, ne glede na to, kdaj so bili nazadnje izpraznjeni.

S predlagano spremembo pravilnika in odloka se je odpravila tudi redakcijska napaka člena, in sicer, da so zadolženi za čiščenje urbane opreme in da javna služba ne obsega vzdrževanja stojal za kolesa in kolesarskih postaj BICY, ampak samo čiščenje.

S Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje se širi območje, na katerem bo možna posebna raba prometne površine posebnega pomena za namen postavitve elektro polnilnih točk, in sicer se v odlok doda območje Starega Velenja. Mestna občina Velenje se je odločila za predlog spremembe odloka zaradi izkazanega interesa zasebnih investitorjev za postavitev elektro polnilnih točk na območju Starega Velenja. Glede na izkazan interes zasebnih investitorjev bo Mestna občina Velenje dovolila postavitev elektro polnilnih točk pod pogojem, da investicijo v celoti izvedejo sami, zato občina iz tega naslova ne bo imela stroškov. Iz naslova pobrane občinske takse za območje Starega Velenja pričakujemo letno prihodek v višini 800 evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji