SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

V Velenju tudi v prihodnje ohranjamo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu po isti ceni

17. 3. 2021

S prihodnjim mesecem bo socialno varstveno storitev izvajanje pomoči družini na domu prevzel Dom za varstvo odraslih Velenje, kar so včeraj na seji sveta Sveta Mestne občine Velenje potrdili tudi svetnice in svetniki. Cena se za uporabnike ne spremeni in ostaja ista. Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. Glede na dodatno subvencijo občine, ki upravičence razvršča v plačilne razrede, znaša povprečna cena za uporabnika v Mestni občini Velenje 3,61 eur/uro. V proračunu Mestne občine Velenje je za leto 2021 za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zagotovljenih 300 tisoč evrov.

Socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialno oskrbo na domu za vse uporabnike storitve v Šaleški dolini je od leta 1992 dalje izvajal Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota Velenje, ki bo s koncem marca to storitev prenehal izvajati. Dom za varstvo odraslih Velenje pomoč družini na domu izvaja že 10 let za Občino Mislinja.

Svet Mestne občine Velenje je na včerajšnji seji dal tudi soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje, ki jo je predlagal Dom za varstvo odraslih. Cena se za uporabnike ne spremeni in ostaja ista, in sicer: za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 eur/uro in za praznične dni 25,01 eur/uro. Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se zniža za zakonsko določeno subvencijo občine in tako znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo plača upravičenec ali zavezanec, za delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične dni 12,06 eur/uro. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve. Uporabniki, ki bodo razvrščeni v dohodkovni razred z višjo ceno, imajo možnost vložiti vlogo za višjo oprostitev na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška.

 

Deli s prijatelji