SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Uredili bomo avtobusna postajališča in nadstreške za Bicy e-kolesa

16. 3. 2021

Mestna občina Velenje je leta 2019 s projektom CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod s strani ESSR že pridobila sredstva za ureditev kolesarskega omrežja. Letos bomo prijavili nov projekt v okviru istega mehanizma CTN in sklada ESRR ter kandidirali za sofinanciranje 226.043 evrov. V okviru projekta želimo v mestu izvesti rekonstrukcijo devetih avtobusnih postajališč in postaviti devet nadstreškov nad parkirišči za Bicy e-kolesa. Po ureditvi postajališč v urbanih območjih, načrtujemo tudi ureditev primestnih območij.

Projekt je v fazi priprave za kandidaturo na razpis Združenja mestnih občin Slovenije, ki bo objavljen ta mesec. Ocenjena vrednost znaša 393.451 evrov. Izvedbeni del bi potekal v letu 2022, letos pa je potrebno pripraviti projektno in investicijsko dokumentacijo ter razpis za izvedbo.

Lani smo dve novi avtobusni postajališči že uredili (Prešernova in Efenkova cesta). Projekt sodobnega avtobusnega postajališča je pripravil sodelavec Goran Semečnik v sodelovanju s strokovnimi službami občinske uprave. Po tem modelu bi, s potrditvijo tega projekta, v Velenju pridobili še devet tako urejenih sodobnih avtobusnih postajališč.

Svetnice in svetniki so se na današnji seji sveta strinjali, da se projekt ureditev avtobusnih postajališč in nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa uvrsti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021–2024.

V okviru projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod smo uredili približno 10 km kolesarskih povezav, navezuje se na državno kolesarsko povezavo R3, povezuje središče mesta z industrijsko cono Gorenje, s Pesjem in Šoštanjem in z Velenjko. Z izgradnjo smo pričeli v letu 2019. Gre za sredstva pridobljena iz mehanizma CTN iz sofinancerskega vira ESRR, v okviru katerega smo uredili 7 odsekov vključno z dvema mostičkoma ter podhodom in tri kolesarnice, v zahodnem delu mesta. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli s prijatelji