SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

V najem oddajamo gostinski lokal na prireditvenem prostoru

9. 3. 2021

Zavod za turizem Šaleške doline je pripravil javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za gostinski lokal v objektu Prireditveni oder, ki je objavljeno na spletni strani www.velenje.si in www.velenje-tourism.si (Javne objave). Ponudbe za najem neopremljenega gostinskega lokala v skupni izmeri 248,70 m2 v pritličju prireditvenega odra sprejemamo do 19. marca 2021 do 9. ure.

Upravljavec prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru, Zavod za turizem Šaleške doline, zbira ponudbe za oddajo v najem nepremičnino, ki obsega gostinski lokal v izmeri 96,25 m2, shrambe in sanitarije v objektu v izmeri 52,45 m2 in odprto teraso v izmeri 100 m2. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.990,00 evrov (brez DDV). V najemnino niso vključeni stroški tekočega vzdrževanja, obratovalni stroški in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiška, ki so izključno stroški najemnika.

Najemna pogodba se bo sklenila za nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom. Najemnik se zaveže, da bo sam zagotovil vse pogoje za obratovanje gostinskega lokala ter pričel z opravljanjem gostinske dejavnosti v roku treh mesecev od podpisa najemne pogodbe. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ponujena mesečna najemnina (največ 70 točk) in ponudba hrane in pijače (največ 30 točk).

Zainteresirani ponudniki lahko dodatna pojasnila dobijo pri Zavodu za turizem Šaleške doline od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonski številki 031 667 973.

Avtor fotografije: Damir Mameledžija
Deli s prijatelji