SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Tudi s sofinanciranjem organizacij pomagamo gospodarstvu

11. 2. 2021

V teh dneh podpisujemo letne pogodbe za sofinanciranje Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, Razvojne agencije Savinjske regije ter SAŠA inkubatorja s Centrom ponovne uporabe Velenje v skupni višini skoraj 200.000 evrov. S financiranjem delovanja akterjev na področju regionalnega razvoja in podjetništva sodelujemo pri razvoju in spodbujanju podjetništva tako v občini kot v regiji ter vključujemo nosilce razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov, ki so podlaga za uspešno črpanje evropskih sredstev.

V SAŠA inkubatorju se je skozi strukturirane programe izoblikovalo 70 podjetij in ustvarilo 119 novih delovnih mest. V šestih letih intenzivnega delovanja je inkubator postal stičišče mladih podjetniških talentov, »freelancerjev«, zagonskih in hitro rastočih podjetij ter korporacij. SAŠA inkubator, d. o. o., je regijski inkubator, katerega večinski lastnik je Mestna občina Velenje in deluje v Podjetniškem centru Standard.

V sklopu te pogodbe sofinanciramo tudi Center ponovne uporabe Velenje, ki je enota SAŠA inkubatorja, in skrbi za promocijo, ponovno uporabo in zmanjševanje odpadkov. Cilji centra, ki se delno financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov, so ekološko osveščanje, varčevanje z naravnimi viri in energijo ter zmanjševanje količin odpadkov.

Za SAŠA inkubator, ki opravlja naloge s področja spodbujanja podjetništva, bomo v letošnjem letu namenili 100.000 evrov, 38.000 evrov pa za Center ponovne uporabe Velenje.  

Mestna občina Velenje je eden izmed družbenikov Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, zato sofinanciramo naloge, ki jih agencija opravlja za občine Savinjsko-šaleške regije skladno s programskimi usmeritvami in programom dela. Temeljni cilj agencije je krepitev vloge v regiji pri spodbujanju regionalnega razvoja in turizma. Poleg izvajanja že pridobljenih projektov iščejo nove priložnosti pri prehodu iz premogovne regije, kjer so na voljo dodatna finančna sredstva. Vsaka občina pokrije 1,25 evra na občana, zato je del sofinanciranja Mestne občine Velenje 42.000 evrov.

V Mestni občini Velenje prav tako podpiramo skladnejši regionalni razvoj, sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Te naloge opravlja Razvojna agencija Savinjske regije, ki deluje kot osrednja institucija za spodbujanje, pripravo, izvedbo in koordinacijo skupnih razvojnih projektov. Za delovanje agencije, ki jo sofinancira 31 občin Savinjske regije glede na število prebivalcev, Mestna občina Velenje prispeva 19.260 evrov. 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
Deli s prijatelji