SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Predloge za poimenovanje ulic zbiramo do 15. februarja

10. 2. 2021

Mestna občina Velenje poziva občane, da pošljejo predloge za poimenovanje dveh ulic do 15. februarja 2021 (ulica v novi poslovni coni Stara vas, povezovalna cesta med Efenkovo in Šaleško cesto). Javni poziv z obrazcem je objavljen na naši spletni strani www.velenje.si (Javne objave).

Predlog za poimenovanje lahko oddajo člani občinskega sveta Mestne občine Velenje, člani krajevnih skupnosti in mestnih četrti, fizične osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, in pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje. Predlog za poimenovanje mora biti pripravljen na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.velenje.si. Predloge lahko oddate po elektronski (info@velenje.si) ali navadni pošti (Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, s pripisom »Predlog poimenovanja ulic«) do vključno 15. februarja 2021. Vsak predlog mora biti oddan na svojem obrazcu.

Komisija bo izmed vseh prispelih predlogov po kriterijih izbrala 2 predloga. O ustreznosti predlaganih imen bo občina opravila tudi predhodno posvetovanje z osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo, izbrani predlog pa potem predložila v obravnavo Svetu Mestne občine Velenje na seji predvidoma maja letos.

Vabljeni k sodelovanju!

Deli s prijatelji