SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Vzorčno mesto praznuje 3. rojstni dan

2. 2. 2021
Februarja 2018 smo v Velenju dobili Vzorčno mesto (Pattern city), ki je najsodobnejša učilnica in omogoča nov, zelo inovativen način učenja. Vzorčno mesto, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Velenje, je ekosistem za izobraževanje, raziskave in razvoj inovacij v smislu povezovanja ter sodelovanja izobraževalne sfere in gospodarstva, ki deluje po principu kroženja znanja (Quintuple Helix Innovation model). Mladi lahko v Vzorčnem mestu na najsodobnejši način raziskujejo, ustvarjajo in širijo svoja obzorja. Vzorčno mesto Velenje spodbuja radovednost in jim prek interaktivnih orodij približa sodobno znanost – gre za poudarek digitalne pismenosti, medpredmetnega povezovanja in inovativnega podajanja vsebin. Z medpredmetnim povezovanjem in s praktičnimi poizkusi omogoča Vzorčno mesto edinstveno interaktivno izkušnjo učenja. Njihova metoda interaktivnega izobraževanja je bila lani predstavljena na več znanstvenih konferencah. Do danes je Vzorčno mesto obiskalo skoraj 30 tisoč učencev, dijakov in drugih obiskovalcev. V Vzorčnem mestu Velenje so, v sodelovanju z več kot sto strokovnjaki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja, razvili tudi idejo in koncept Centra prihodnosti, enega od najbolj obetavnih projektov, ki smo jih prijavili v strategijo prestrukturiranja premogovne regije, in ki ga želimo vzpostaviti v objektu Stara elektrarna. Mestna občina Velenje je za delovanje Vzorčnega mesta Velenje namenila do sedaj 452 tisoč evrov, v letošnjem letu je predvidenih še dodatnih 35 tisoč evrov.

Vzorčno mesto ima prostore v prvem nadstropju Nakupovalnega centra Velenje na Kidričevi cesti 2b v Velenju. Projekt Vzorčno mesto funkcionira kot trajnostni Living Lab za razvoj lokalnega in regionalnega okolja. Poudarek dajejo povečevanju digitalne pismenosti, medpredmetnemu povezovanju in podajanju vsebin za mlade.

Lani avgusta je Vzorčno mesto Velenje pridobilo tudi avtorsko sobo pobega (Escape Room), ki se imenuje Mali rumeni vagon (Little yellow wagon) in je namenjena obiskovalcem od 12. leta dalje v skupinah od 4 do 6 oseb. Izkušnja je izjemno atraktivna, netipične uganke si sledijo zaporedno, zato je pobeg primeren tudi za začetnike. Soba pobega je namenjena tudi podjetjem in drugim kolektivom, ki se želijo preizkusiti pri skupinskem reševanju problemov pod pritiskom časa. Vzorčno mesto je v šolskem letu 2019/20 obiskovalcem ponudilo postavitev »Underconstruction«, ki je namenjena promociji deficitarnih poklicev in poklicev prihodnosti ter bo na ogled tudi v prihajajočem šolskem letu. Učenci in dijaki se lahko preizkusijo pri obnovi stanovanja in v virtualnih simulacijah kot vzdrževalci in upravljalci robotske proizvodne linije, tapetniki ali negovalci v domu starejših. Srednješolcem ponujajo delavnice o digitalni in medijski pismenosti s področja filmske industrije, video mappinga in 3D-risanja. Pripravljali so tudi intenzivne delavnice s področja robotike za osnovnošolce in srednješolce, s ciljem udeležbe na WRO državnem prvenstvu iz robotike, ki bo potekalo letos.
V sklopu razpisov Erasmus+ in LAS je Vzorčno mesto Velenje uspešno prijavilo nekaj novih projektov, ki jih bodo v kratkem začeli izvajati. Sodelovanje z Občino Ljubno ob Savinji so še poglobili s projektom Prva pametna podeželska učilnica za OŠ Ljubno ob Savinji. Septembra je Vzorčno mesto Velenje pričelo z izvajanjem norveškega mehanizma (EEA Grants) s projektom Smer: Zaposlitev. Projekt je namenjen brezposelnim mladim, ki s pomočjo pridobljenih digitalnih kompetenc povečujejo svoje možnosti za zaposlitev. Vzorčno mesto je zelo uspešno pri povezovanju in sodelovanju izobraževalne sfere in gospodarstva. Uspešno sodelovanje v SRIP mobilnost so nadgradili z vstopom v SRIP MATPRO, SRIP Krožno gospodarstvo in Slovenski gradbeni grozd. Z Gospodarsko zbornico Slovenije so uspešno zaključili projekt oplemenitene resničnosti in svetovali več podjetjem pri digitalni transformaciji. Pohvalijo se lahko tudi s članstvom v za Slovenijo referenčnem projektu zelene mobilnosti EDISON, kjer se pripravlja svetilnik za naslednjo evropsko perspektivo.

Vzorčno mesto se je povezalo tudi z Zasavsko regijo, kamor bodo prenesli primer dobre prakse vzorčnega mesta.

V Vzorčnem mestu Velenje so, v sodelovanju z več kot sto strokovnjaki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja, razvili tudi idejo in koncept Centra prihodnosti, enega najbolj obetavnih projektov, ki smo ga prijavili v strategijo prestrukturiranja premogovne regije in ga želimo postaviti v objektu Stara elektrarna. Inovacijski ekosistem bo predstavljal podporno in vključujoče okolje, ki sloni na sodelovanju podjetij z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami, znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, inštituti in drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami. Center prihodnosti bo pomagal pri prestrukturiranju številnih delovnih mest ob zapiranju premogovnika, ustvarjanju novih delovnih mest in nove prihodnosti vseh, ki bodo v sistemu prestrukturiranja. Svetniki so na seji potrdili tudi Sklep o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center EON, d. o. o., ki bo povezovalni člen vseh stebrov v Centru prihodnosti. Ideja in koncept Centra prihodnosti je bila razvita v Vzorčnem mestu Velenje, ki je razvojno raziskovalni oddelek Ljudske univerze Velenje, v sodelovanju z več kot sto strokovnjaki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja.

Več informacij na spletni strani https://pattern.city/.

Čestitke Vzorčnemu mestu Velenje!
Deli s prijatelji