SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Poziv k urejanju priobalnih zemljišč ob vodotokih

2. 2. 2021

Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda (na našem območju vsi vodotoki razen Pake), da skladno z določili Zakona o vodah odstranijo odvečne zarasti na bregovih, odpadlo listje in druge plavajoče predmete, odpadke in druge odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Skladno z določili Zakona o vodah so lastniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč. Zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti. Golosekov ni dovoljeno izvajati. Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način. Potrebno je redno odstranjevanje plavlja, odpadkov, drugih opuščenih in odvrženih predmetov z vodnega in priobalnega zemljišča. Priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja je potrebno upoštevati tudi prepoved odstranjevanja zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču. V skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda je prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov.

Vse lastnike pozivamo k urejanju priobalnih zemljišč, saj lahko tako pomembno zmanjšamo posledice škodljivega delovanja voda.

Deli s prijatelji