SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Župan si želi še tesnejšega sodelovanja z gospodarstveniki

1. 2. 2021

V Mestni občini Velenje smo v zadnjih letih konec januarja za velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike pripravili tradicionalni županov sprejem. Letos ga zaradi zdravstvene situacije žal ne moremo organizirati. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je zato odločil, da bo gospodarstvenike nagovoril z dopisom, v katerem je navedel projekte s področja gospodarstva, s katerimi se trenutno ukvarjamo v občini in ki lahko izboljšajo pogoje za njihovo poslovanje. V lokalni skupnosti smo vedno pripravljeni na dialog, prisluhniti težavam, predlogom, saj verjamemo, da lahko skupaj najdemo marsikatero rešitev.

V Mestni občini Velenje imamo 14.749 delovnih mest (vir SURS; november 2020) in 14.096 delovno aktivnih prebivalcev, kar pomeni, da smo izrazito delovno aktivna občina. Župan je v dopisu poudaril, kako pomembno je čimprejšnje dokončanje projekta tretje razvojne osi, ki je ključna za nadaljnji razvoj, normalno in učinkovito poslovanje podjetij. Na delo v našo občino namreč prihaja kar 7.454 oseb iz drugih občin ali skoraj vsaka druga oseba se vozi na delo v Velenje iz drugih občin, največ iz Šoštanja, Žalca, Mislinje, Šmartnega ob Paki, Celja, Slovenj Gradca, Polzele, Mozirja, Braslovč, Dobrne; iz Ljubljane okoli 150 oseb.

Sodelovanje med gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki ter lokalno skupnostjo želi župan še okrepiti in nadgraditi. S tem namenom smo oblikovali nov Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, s katerim bomo izboljšali poslovno okolje, okrepili privabljanje novih investitorjev, še nadalje uspešno pridobivali evropska sredstva za razvoj mesta in vodili prestrukturiranje naše premogovne regije. V Poslovni coni Stara vas, kjer bomo predvidoma še v letošnjem letu skupaj z investitorji začeli z gradnjo 5 proizvodnih hal, bo deloval tudi Industrijski inkubator, ki bo zagonskim podjetjem zagotavljali proizvodne prostore, kar bo vzpodbudilo investicijski ciklus in 50 novih delovnih mest letno. V naslednjih letih bomo še večji pomen dajali področju izobraževanja, zato želimo v sklopu prestrukturiranja objekt Stara elektrarna prenoviti v Center prihodnosti.

Velike gospodarske družbe zaposlujejo kar 80 % vseh zaposlenih v občini, preostali zaposleni so razpršeni po drugih dejavnostih. Te številke se bodo v naslednjih letih, desetletjih spremenile, saj je dolina na pragu prestrukturiranja premogovnih regij in zagotovili bomo, da bomo z novimi projekti ustvarili še več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

DOPIS

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji