Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Predstavitev projekta Center prihodnosti in ustanovitev družbe EON

26. 1. 2021

Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje je bil predstavljen tudi idejni projekt Center prihodnosti. Kot je dejal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, gre za enega najbolj obetavnih projektov, ki smo ga prijavili v strategijo prestrukturiranja premogovne regije in verjamemo, da ima, čeprav še ni bil potrjen, velik potencial in veliko možnosti, da bo izbran za pridobitev nepovratnih sredstev iz JTM sistema (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod).

Objekt Stare elektrarne, ki zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja že daljše obdobje kazi izgled mesta, želimo čimprej revitalizirati in spremeniti v industrijsko izobraževalni park. Za ta kulturni spomenik – nekoč generator električne energije, želimo, da bi postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva in varovanja okolja.

Inovacijski ekosistem bo predstavljal podporno in vključujoče okolje, ki sloni na sodelovanju podjetij z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami, znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, inštituti in drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami. Center prihodnosti bo pomagal pri prestrukturiranju številnih delovnih mest ob zapiranju premogovnika, ustvarjanju novih delovnih mest in nove prihodnosti vseh, ki bodo v sistemu prestrukturiranja. Svetniki so na seji potrdili tudi Sklep o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni center  EON, d. o. o., ki bo  povezovalni člen vseh stebrov v Centru prihodnosti. Ideja in koncept Centra prihodnosti je bila razvita v Vzorčnem mestu Velenje, ki je razvojno raziskovalni oddelek Ljudske univerze Velenje, v sodelovanju z več kot sto strokovnjaki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja.

Center prihodnosti (CP) celovito, v obliki ekosistema in z uporabo novih tehnologij, konkretno naslavlja vsa področja in izzive pravičnega prehoda. Inovacijski ekosistem CP je platformno okolje, ki spodbuja in povezuje sodelovanje za pravilno kroženje znanja za izvajanje inovacijskih programov na področjih gospodarstva, akademske in raziskovalne sfere, javnega sektorja in širše družbe. Skupine znotraj ekosistema izvajajo strukturirane programe, ki bodo za vsak segment inovacijskega ekosistema temeljili na ključnih področjih in zasledovali cilje trajnostnega razvoja ter delovali platformno, povezovalno in komplementarno.

S takšnim pristopom bo mogoče strukturirano in učinkovito nasloviti izzive pravičnega prehoda.
Center prihodnosti je strukturiran tako, da igra vlogo dežnika, ki nudi podporno in razvojno okolje trem stebrom pravičnega prehoda tako, da omogoča doseganje osrednjega cilja Strategije razvoja Slovenije 2030 – Kakovostno življenje za vse. Trije stebri pravičnega prehoda so: visoko motivirani in odlično izobraženi človeški viri, raznoliko in odporno poslovno okolje ter kakovostno bivalno in naravno okolje.

 

Deli s prijatelji