SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Župan se je sestal s predsednikom uprave družbe DARS

8. 1. 2021

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je v prostorih občinske uprave sestal s predsednikom uprave družbe DARS mag. Valentinom Hajdinjakom in njegovimi sodelavci. Na delovnem sestanku so odprli številna vprašanja in poskušali dogovoriti rešitve za čimprejšnjo izgradnjo hitre ceste ter ukrepe za čim manjše negativne vplive gradnje na našo lokalno skupnost.

Župan Peter Dermol se je uvodoma zahvalil za dobro sodelovanje in podporo projektu tretje razvojne osi, ki je za Velenje in Šaleško dolino izrednega pomena. V luči prestrukturiranja doline je dobra cestna povezava ključna, saj bomo le na takšen način uspeli pridobiti nove investitorje. Ponovno je izpostavil pričakovanje, da se postopek za odsek Velenje–Šentrupert pospeši in da se celotna trasa tretje razvojne osi Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Ob zavedanju, da na postopke za začetek gradnje vpliva veliko zunanjih dejavnikov, na katere tudi DARS nima vpliva, smo izrazili pričakovanje, da se z gradnjo začne konec letošnjega leta oz. najkasneje v začetku leta 2022.     

Župan je izpostavil tudi dogovor glede sanacije posameznih odsekov lokalnih cest po zaključku gradnje, ki naj bi jih izvajalec del vrnil v prvotno stanje. Predlagal je, da se na operativni ravni v času gradnje hitre ceste pri urejanju zapor cest skuša dogovoriti za čim bolj optimalno rešitev obvozov, ki bi našim občankam in občanom omogočali čim boljše povezave.

Predsednik uprave družbe DARS mag. Valentin Hajdinjak se je zahvalil za povabilo in izpostavil, da jim je sodelovanje z lokalno skupnostjo zelo pomembno. Dela na gradbišču v Gaberkah potekajo brez večjih težav, v skladu z roki. Prav tako postopki za začetek gradnje tečejo na ostalih odsekih (Škale, Konovo), kjer se ureja dokumentacija, izbirajo izvajalci. Pred začetkom gradnje odseka Šentrupert–Velenje je potrebno urediti še financiranje projekta. Vendar so največja tveganja povezana s postopkovnim delom (pridobivanje naravovarstvenega in gradbenega dovoljenja), ki lahko zamaknejo čas začetka gradnje. V primerjavi s severnim delom hitre ceste imamo že sedaj enoletno zamudo, vendar je skupen interes, da z deli tudi na tem odseku začnemo čim prej.   

Lokalna skupnost je predlagala tudi nekatere druge tehnične možnosti za čim manjši vpliv gradnje. Predstavniki DARS-a in Mestne občine Velenje bodo preučili možnosti in poiskali skupne možne rešitve o katerih se bodo še v tem letu pogovorili. Delovno srečanje so zaključili z dogovorom, da se za posamezne odprte teme sestanejo tehnične ekipe in se lotijo reševanja na terenu.

Sestanka so se udeležili še direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik, svetovalka župana Mestne občine Velenje Andreja Katič, član uprave družbe DARS Boštjan Riglerg in Janez Kušnik, odgovoren za področje obnov in gradenj v družbi DARS.

Pripenjamo sliki gradbišča v Gaberkah.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji