Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Celovito reševanje nasilnih dejanj

23. 1. 2009

Velenje, 23. 1. 2009 Danes v sejni dvorani Mestne občine Velenje poteka predstavitev projekta Celovito reševanje nasilnih dejanj, ki je pilotni projekt avtorskih nosilcev Belega obroča Slovenije in podjetja Sirius.Si, v katerega se je Mestna občina Velenje vključila že decembra 2008 s podpisom pisma o nameri za celovito reševanje nasilnih dejanj na območju mestne občine Velenje.

Predsednica Društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč Slovenije Vlasta Nussdorfer in Milan Krajnc Pavlica iz podjetja Sirius.Si sta trem različnim skupinam (zdravstvenim in socialnim delavcem, zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja ter policiji in sodstvu) projekt podrobneje predstavila ter jih prosila za sodelovanje.

Vlasta Nussdorfer se je uvodoma zahvalila županu Mestne občine Velenje Srečku Mehu, da se je odzval povabilu k sodelovanju. Velenje je edina občina v Sloveniji, ki je bila pripravljena reševati nasilna dejanja na celovit način, na različnih nivojih.

Projekt se bo odvijal po načrtovanih fazah in terminskemu planu. V prvi fazi je predvidena raziskovalna analiza s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik bo osnovan na podlagi identifikacije ključnih osnovnih vprašanj in na podlagi personaliziranih vprašanj glede na specifiko dela, razpoložljivih informacij ter zaznanih težav, s katerimi se posamezna ciljna skupina oz. institucija srečuje pri svojem delu.
Z obdelavo in analizo podatkov vključenih institucij bosta avtorska nosilca projekta ugotavljala dejansko stanje nasilja, oblike, pogostosti in kompleksnosti le-tega, potek postopkov, ki jih institucije vodijo ter ugotavljala zaviralne momente, morebitna razhajanja in združevanja komunikacijskih poti med posameznimi pristojnimi institucijami na območju mestne občine Velenje.

V nadaljevanju je Milan Krajnc Pavlica podrobneje predstavil projekt, ki bo deloval na štirih nivojih. Prvi nivo bo zajemal timsko delo strokovnjakov. Glavni cilj je, da se vse službe med seboj povežejo in oblikujejo celovit pogled na problem. Proces reševanja problemov na takšen način bo hitrejši in učinkovitejši. Drugi nivo zajema delo z žrtvami. Izkušnje kažejo, da imajo žrtve nizko samozavest, slabo samopodobo. Če žrtve spregovorijo o svojih primerih, se stopnja ponovitev nasilnih dejanj zmanjša. V okviru tretjega nivoja bo potekalo delo z nasilneži. Iskali se bodo vzroki nasilja, ki pogosto izhajajo iz zgodb naših otroštev. Naši prvi učitelji so starši oziroma osebe, ki so nas vzgajale. Če otroka začnemo vzgajati z omejitvami, lahko vzgajamo potencialnega nasilneža. Četrti nivo vključuje javnost. Potrebno je čim več govoriti o nasilnih dejanjih. Pozitivni rezultati tega projekta se morajo kazati v večjem številu okroglih miz, prireditev in drugih dejavnosti, ki bodo osveščale različne skupine, od otrok v vrtcih do starostnikov v domovih za upokojence. Glavni namen projekta ni obtoževanje, temveč iskanje skupnih rešitev. Z dvigovanjem samozavesti, kulture, komunikacije, lahko stopnjo nasilja začnemo zmanjševati.

Projekt Celovito reševanje nasilnih dejanj bo trajal tri leta. Prva naloga je, da ugotovimo kaj nasilje pomeni v Velenju. Koliko se pojavlja, kako se pojmuje? Na podlagi dobljenih rezultatov bomo iskali rešitve.

Projekt je nacionalnega pomena. Prvi model bomo oblikovali v Velenju in ga prenesli v druga okolja.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Deli s prijatelji