Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

V središču - 2022

Julij 2022
4. 7. 2022

Znani letošnji nagrajenci Mestne občine Velenje

Grb Mestne občine Velenje bodo prejeli Marjan Klepec, Franc Vedenik in Mira Zakošek, plaketo Mestne občine Velenje pa bodo prejeli Ana Lamot, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero in Blaž Dukarič. Letos bomo prvič imenovali tudi ambasadorja Mestne občine Velenje. Priznanje bo prejel Peter Poles, uspešen Velenjčan, prepoznaven televizijski voditelj.
Preberi več
4. 7. 2022

Zelena luč za gradnjo sklopov Škalsko jezero in Konovo

Aktivnosti za gradnjo severnega dela tretje razvojne osi se nadaljujejo. Za sklopa B in H je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, začetek del je predviden do konca letošnjega leta (v teku so postopki izbire izvajalca gradbenih del). Dela na območju Gaberk pri Velenju so v zaključni fazi za pridobitev uporabnega dovoljenja. Na odseku Šentrupert–Velenje potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč za gradnjo.
Preberi več
2. 7. 2022

Velenje obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol ministru Matjažu Hanu zaželel dobrodošlico v Velenju in ga seznanil z aktualnim dogajanjem ter izzivi naše lokalne skupnosti. Povedal je tudi, da je vesel, da je minister v Velenje prišel prav na ta, za vse Velenjčanke in Velenjčane, res poseben praznik.
Preberi več
1. 7. 2022

Lokalni energetski koncept za podnebno nevtralnost do 2030

Z dokumentom želimo povečati osveščenost in informiranost občank in občanov, predvsem na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. V Mestni občini Velenje v sklopu Misije EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest izvajamo vse aktivnosti, da bi do leta 2050 postali podnebno nevtralni.
Preberi več
1. 7. 2022

Julija in avgusta z Lokalcem do jezer tudi ob vikendih

Z različnimi ukrepi želimo zmanjšati število avtomobilov in spodbujati trajnostno mobilnost.
Preberi več
1. 7. 2022

Podpis pogodbe z izvajalcem za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti

V torek, 5. julija, bosta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in izvršni direktor družbe VG5, Miha Brlan ob 11. uri v protokolarni sobi Mestne občine Velenje (2. nadstropje, Titov trg 1) podpisala pogodbo za izvedbo gradbeno-obrtniških del pri projektu Oskrbovana stanovanja Žarova.
Preberi več
Junij 2022
30. 6. 2022

Uspešno saniran plaz na cesti Škalske Cirkovce–Završe

Jutri, 1. julija 2022, bomo ob 16. uri obeležili zaključek uspešne sanacije plazu na cesti Škalske Cirkovce-Završe s katero zagotavljamo prometno varnost. Priložnostni dogodek bo potekal pri »Kimu« (Plešivec 24).
Preberi več
30. 6. 2022

Tudi letos bomo mesto čistili s pomočjo dijakov

V proračunu imamo za ta namen zagotovljena sredstva v višini 60 tisoč evrov. Tako bomo lahko počitniško delo omogočili približno 150 dijakom.
Preberi več
30. 6. 2022

Predali smo prvih 5 stanovanj mladim Velenjčanom

Mladi so se županu in celotni upravi zahvalili za vse možnosti, ki jim lokalna skupnost omogoča.
Preberi več
30. 6. 2022

Svetniki soglasno sprejeli statut in poslovnik

Svetniki so na torkovi seji soglasno sprejeli Statut Mestne občine Velenje in Poslovnik Sveta Mestne občine Velenje. Osnutka aktov, ki sta bila sprejeta na majski seji, smo dopolnili s predlogi svetnikov in članov nadzornega odbora.
Preberi več
29. 6. 2022

Župan sprejel absolutno svetovno prvakinjo v igranju na diatonično harmoniko

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je čestital absolutni svetovni prvakinji v igranju na diatonično harmoniko Tjaši Lesjak, prvi ženski zmagovalki v kategoriji senior, in ji zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje. Zahvalil se ji je tudi za izjemno promocijo našega mesta in države.
Preberi več
29. 6. 2022

Znižujemo parkirnino in uvajamo novi parkirni coni

Na pobudo svetov krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo s 1. julijem 2022 uvajamo dve novi modri coni G in H. S 1. januarjem 2023 znižujemo ceno letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečne na 20 evrov.
Preberi več
29. 6. 2022

Sprejeta novelacija Trajnostne urbane strategije mesta Velenje 2030

Dobra trajnostna urbana strategija mesta nam bo pomagala ohranjati začrtano pot ter bo podlaga za še nadaljnjo uspešno sofinanciranje razvojnih projektov iz mehanizma CTN in drugih shem.
Preberi več
28. 6. 2022

Preobrazba daljinskega ogrevanja za zanesljivo in ekonomsko vzdržno energijo

Končni cilj preobrazbe je zanesljiva oskrba s toploto iz obnovljivih virov energije, zmanjšanje toplogrednih plinov, varen, stabilen in neodvisen vir energije za trajnostno oskrbo ter primerljive cene ogrevanja za prebivalce Šaleške doline.
Preberi več
28. 6. 2022

Skrbimo za urejene javne površine

Svetniki so sprejeli predlagane dopolnitve Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Z dopolnitvami pravilnika smo uredili območja koncesije in poenostavili postopke spreminjanja območij.
Preberi več
28. 6. 2022

V Velenju praznujemo rudarski praznik

Praznovanje se bo v soboto, 2. julija, v Velenju začelo ob 6. uri zjutraj z budnicami Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Ob 8.40 bo orkester zaigral tudi na Titovem trgu, kjer jih bo nagovoril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in jim čestital ob rudarskem prazniku. Ob 17. uri se bodo uniformirani rudarji zbrali na Titovem trgu v središču Velenja, od koder bodo ob 17.30 krenili proti stadionu.
Preberi več
27. 6. 2022

46. mednarodni festival Graška Gora poje in igra 2022

Kulturno društvo Graška Gora letos organizira že 46. mednarodni festival narodnozabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Festival z večletno tradicijo bo v nedeljo, 3. julija 2022, od 15. ure dalje, gostil izjemna imena narodno-zabavne glasbe. Prireditev bo na prostem.
Preberi več
27. 6. 2022

Najboljši Pljusk doslej

Nepozaben vikend na Velenjski plaži za ljubitelje adrenalina, zabave in dobre hrane je za nami. Najboljše skoke sta prikazala Avstrijec in Američan. V dobrodelni akciji Odreži drugačnost zbrali več kot 1.800 evrov za letovanja otrok, MO Velenje pa je projekt podprla z dodatnim prispevkom 2.000 evrov. Ček je predstavniku Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje izročil direktor občinske uprave mag. Iztok Mori. Prav tako je čestital vsem zmagovalcem in Avstrijcu Johannesu Luethi izročil pokal.
Preberi več
27. 6. 2022

Jutri, 28. junija, bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, 28. junija, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
23. 6. 2022

Gradimo, obnavljamo in urejamo

Na območju mestne občine Velenje v teh dneh potekajo številna dela. Gradimo vodovod, obnavljamo javno kanalizacijsko omrežje in toplotno infrastrukturo ter saniramo javne površine.
Preberi več
23. 6. 2022

Koncert kulturnega ustvarjalca leta

Kot kulturni ustvarjalec leta bo Jure Pukl v soboto, 2. julija, ob 20.30 pri Vili Herberstein izvedel koncert Ta noč je moja.
Preberi več
22. 6. 2022

V Šentilju izboljšali prometno varnost

Ta petek, 24. junija, bomo skupaj s Krajevno skupnostjo Šentilj in Prostovoljnim gasilskim društvom Šentilj pripravili veliko praznovanje pod šotorom pri Športnem parku Šentilj. Ob 18.45 bosta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Krajevne skupnosti Šentilj Janez Podbornik namenu predala obnovljeno cesto in nov pločnik. Z investicijo smo bistveno izboljšali prometno varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem šolarjev na poti v šolo in iz nje.
Preberi več
22. 6. 2022

Velenje del Slovenia Green Wellness Route

Slovenia Green Wellness Route je nov 16-dnevni načrt poti v dolžini 680 kilometrov, ki povezuje destinacije z zelenim certifikatom Slovenia Green in to na najbolj ‘zelen’ način - s kolesom. Za pomoč pri navigaciji je posameznikom, družinam in skupinam na voljo brezplačni interaktivni zemljevid s približno 500 zanimivostmi ob poti.
Preberi več
20. 6. 2022

Začenjamo z rekonstrukcijo avtobusnih postajališč in postavitvijo nadstreškov

Od Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo prejeli odobritev evropskih in državnih sredstev za projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnice. S projektom, za katerega smo prejeli odobrena sredstva v skupni višini dobrih 226 tisoč evrov, bomo rekonstruirali 9 avtobusnih postajališč in postavili 7 nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa v lasti Mestne občine Velenje.
Preberi več
20. 6. 2022

V četrtek osrednja slovesnost ob dnevu državnosti

Počastimo ta pomemben državni praznik skupaj.
Preberi več
20. 6. 2022

Startup Generator med zvezdami

Strokovna komisija je izbrala 3 najboljše ekipe: Okta kompostnik, Babavita in Luka bere. Zmagovalci so prejeli točke na razpisu Mestne občine Velenje za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje podjetništva v višini 10.000 evrov.
Preberi več
16. 6. 2022

Na kresni noči bomo tudi dobrodelni

Ob 19. uri bo obiskovalce nagovoril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki bo ob tej priložnosti Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje predal ček v vrednosti 5.000 evrov za letovanje otrok.
Preberi več
16. 6. 2022

Velika dvorana glasbene šole preimenovana v Marinovo dvorano

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je z včerajšnjim odprtjem razstav in koncertom pihalnih orkestrov obeležila preimenovanje velike dvorane v Marinovo dvorano. Mag. Ivan Marin, zelo uspešen ravnatelj, tudi častni občan Mestne občine Velenje, bi na včerajšnji dan praznoval rojstni dan.
Preberi več
16. 6. 2022

Odpiramo Vodemla trails kolesarske poti

Nedvomno bodo urejene in legalizirane trail kolesarske poti na Vodemli, privabile v Velenje tudi nove rekreacije željne obiskovalce.
Preberi več
15. 6. 2022

V petek odprtje vodovoda v Vinski Gori

V petek, 17. junija 2022, bomo ob 17. uri pri kmetiji Lesjak (Črnova 6, po domače 'Podklumberžan') namenu predal vodovod v skupni dolžini več kot 3.800 metrov, s katerim smo zagotovili nemoteno oskrbo z vodo iz javnega vodovoda za 17 gospodinjstev in tako zagotovili pitno vodo gospodinjstvom na območju, ki so se doslej oskrbovala iz lastnih zajetij.
Preberi več
14. 6. 2022

V Bruslju prvo srečanje 100 podnebno nevtralnih mest izbranih v misiji

Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.
Preberi več
14. 6. 2022

Župan čestital uspešnim karateistom Karate kluba Velenje

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik sta se danes pridružila članom Karate kluba Velenje na treningu v telovadnici CVIU Velenje. Karateistom sta čestitala za uspehe, dosežene na nedavnem evropskem in balkanskem prvenstvu.
Preberi več
13. 6. 2022

Župan bo sprejel odlične učence in dijake

Letos imamo 74 odličnih devetošolcev in 31 odličnih srednješolcev, skupaj jih je 105.
Preberi več
10. 6. 2022

Povečali smo vrednost projektov vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbanega parka

Svet Mestne občine Velenje je na majski seji potrdil povečanje vrednosti dveh projektov v načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022–2025, in sicer vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbani park.
Preberi več
10. 6. 2022

Predstavitev strokovnih podlag in izhodišč za OPPN med pošto in Pako

Predstavitev bo v sredo, 15. junija, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občina Velenje, (Titov trg 1). Vabljeni predstavniki Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod, stanovalci tega območja mediji in vsa zainteresirana javnost.
Preberi več
8. 6. 2022

Kolesarji dirke Po Sloveniji 17. junija tudi čez Velenje; Velenje srčno z dobrodelno noto

Letošnja 28. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji bo potekala od srede, 15., do nedelje, 19. junija. Imeli bomo priložnost spremljati najboljše kolesarje in 22 ekip sveta v boju za zeleno majico. Skozi 5 etap bodo kolesarji skupaj prevozili 792 km. Skozi Velenje se bodo peljali v sklopu 3. etape, ki bo potekala v petek, 17. junija, v dolžini 144,6 km, pričakujemo jih od 11.50 dalje.
Preberi več
8. 6. 2022

10. medgeneracijski festival letos pod sloganom »Medgeneracijska mineštra«

Med 10. in 11. junijem bo v Velenju potekal že 10. medgeneracijski festival, letos pod sloganom »Medgeneracijska mineštra«. Na različnih lokacijah v mestnem središču se bo poleg kuhanja medgeneracijske mineštre odvijal bogat kulturni, družabni in izobraževalni program, namen katerega bo druženje in povezovanje različnih generacij.
Preberi več
7. 6. 2022

Promenada okusov – po kulinarične dobrote v mestno jedro

Promenada okusov je kulinarična tržnica, na kateri se bo predstavilo več kot 20 ponudnikov kulinarike in pijače. V petek, 10. junija, bo med 10. in 19. uro na Cankarjevi ulici zadišalo po okusnih gastronomskih presežkih, ki jih bodo v kuhinji na prostem pripravljali kuharski mojstri iz širše regije in ostale Slovenije.
Preberi več
7. 6. 2022

21. Lirikonfest Velenje ob dnevu Primoža Trubarja

V četrtek, 9. junija, ob 19. uri bo v Vili Bianci potekala Lirikonfestova slavnostna akademija Poetična Slovenija, na kateri bodo podelili književne nagrade velenjica – čaša nesmrtnosti, krilata želva, Lirikonov zlat in mednarodno Pretnarjevo nagrado. Prisotne bo nagovorila podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević.
Preberi več
3. 6. 2022

Jutri dopoldan popolna zapora ceste v bližini šmarške cerkve (pri Šinkovčevi kapeli)

Zaradi menjave cestne rešetke pri Šinkovčevi kapeli (med Stanetovo 1 in Tavčarjevo 1) bo jutri predvidoma med 7. in 12. uro popolna zapora ceste.
Preberi več
3. 6. 2022

Zaradi del v prihodnjem tednu zapore Ceste bratov Mravljakov in Toledove ceste

Od ponedeljka, 6. junija, bo prihajalo do občasnih popolnih zapor Ceste bratov Mravljakov in Toledove ceste. Stanovalcem Ceste bratov Mravljakov v času zapore omogočamo pridobitev brezplačnega začasnega parkirnega abonmaja v coni C, ki ga uredijo na Komunalnem podjetju Velenje.
Preberi več
3. 6. 2022

Enota Cirkovce Vrtca Velenje ostaja tudi drugo šolsko leto

Starši otrok in predstavniki Krajevne skupnosti Cirkovce so na ustanoviteljico vrtca Mestno občino Velenje naslovili prošnjo za ohranitev oddelka v Cirkovcah.
Preberi več
2. 6. 2022

38. Poletne kulturne prireditve Festivala Velenje

Festival Velenje bo ob koncu junija izdal tudi programsko knjižico Poletje v Velenju, v kateri bodo zajete poletne prireditve vseh organizatorjev v Mestni občini Velenje.
Preberi več
2. 6. 2022

5. mednarodna konferenca EnRe ponovno v Velenju

V torek, 14. junija, bo v Velenju potekala tradicionalna znanstvena konferenca EnRe, na kateri bodo mednarodno priznani strokovnjaki z različnih področij razpravljali na temo energetike, trajnostnih virov in varovanja okolja ter predstavili svoj pogled na temo »Kaj lahko slovenska znanost naredi za prestrukturiranje SAŠA regije?«.
Preberi več
2. 6. 2022

Pozivamo k ločevanju odpadkov

V zadnjih dveh letih v času epidemije smo tudi v Velenju zaznali večje količine tako zbranih kot oddanih kosovnih odpadkov. Na področju ravnanja odpadkov ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih lahko ponovno predelamo ali uporabimo. Svetniki so pohvalili prvo podzemno zbiralnico odpadkov v Starem Velenju in projekt umestitve še dodatnih 34 v prihodnjih letih, saj takšna ureditev prispeva k lepši podobi mesta in učinkovitemu zbiranju velike količine odpadkov.
Preberi več
1. 6. 2022

Predlagamo znižanje parkirnine v garažnih hišah in novi parkirni coni

Na pobudo svetov krajevnih skupnosti Staro Velenje in Konovo je s 1. julijem 2022 predvidena uvedba dveh novih modrih con G in H. Ker želimo spodbuditi parkiranje v garažnih hišah, želimo s 1. januarjem 2023 znižati letno parkirno karto za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečno na 20 evrov.
Preberi več
1. 6. 2022

Digitalizacija za vse in vsakogar

Glavni namen Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti je začrtati pot digitalnega razvoja v smeri pametnega mesta, ki bo zadovoljevala potrebe občanov in izboljšala učinkovitost javnih servisov.
Preberi več
1. 6. 2022

Svetniki soglasno sprejeli osnutka statuta in poslovnika

Svetniki so na včerajšnji seji soglasno sprejeli osnutka Statuta Mestne občine Velenje in Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. Za pripravo novih dokumentov smo se odločili zaradi uskladitve z zakonodajo, poenostavitve nekaterih določb in postopkov ter zaradi uveljavitve dosedanje dobre prakse delovanja organov občine.
Preberi več
Maj 2022
31. 5. 2022

Vabilo na predstavitev projekta Oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti

Projekt želimo krajanom podrobneje predstaviti, zato bomo v torek, 7. junija ob 17. uri v prostorih Vile Biance pripravili javno predstavitev.
Preberi več
31. 5. 2022

Svet zavoda poklicne gasilske enote

Svetniki so na današnji seji potrdili štiri predstavnike, ki bodo imenovani v Svet Javnega zavoda Poklicne gasilske enote Velenje, ki šteje sedem članov. Svet zavoda sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda ter en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan na predlog Prostovoljnega gasilskega društva Velenje.
Preberi več
31. 5. 2022

Prvič na Visti avtomobilski spektakel Days of Thunder

V soboto, 4. junija, od 13. ure dalje bo na prireditvenem prostoru Vista ob Velenjskem jezeru potekalo največje srečanje ameriških vozil (avtomobilov in motorjev) v Sloveniji. Ob 17. uri bo zbrane nagovorila podžupanja Aleksandra Vasiljević.
Preberi več
31. 5. 2022

Ta petek državno prvenstvo v robotiki

Prvo državno prvenstvo v robotiki bo potekalo v petek, 3. junija, v Rdeči dvorani v Velenju. Tema letošnjega prvenstva je Moj robot – moj prijatelj. Tekmovanje bo ob 8.30 odprl župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Vstop je prost, vabljeni!
Preberi več
30. 5. 2022

Velenje kandidat za nagrado zeleni list

Za nagrado zeleni list se poleg Velenja potegujejo tudi: Alytus (Litvija), Aulnay-sous-Bois (Francija), Bistriţa (Romunija), Elsinore (Danska), Errenteria (Španija), Garges-lès-Gonesse (Francija), Sisak (Hrvaška), Grevena (Grčija) in Treviso (Italija).
Preberi več
30. 5. 2022

Jutri bodo na 26. seji odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri, 31. maja 2022, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
30. 5. 2022

5. PLJUSK na Velenjski plaži

Vrača se prvi vrhunec poletja za adrenalinske odvisneže, ljubitelje ležernega džuskanja ob vodi in družinske rekreacije. Agencija Extrem, MO Velenje in Zavod za turizem Šaleške doline vas ob zaključku šole, začetku poletja, tokrat pa tudi na dan državnosti, 25. junija, spet vabijo na nepozaben dan na in ob vodi.
Preberi več
30. 5. 2022

Na Talent magnet hackathonu mladi Velenjčani navdušili z izvirnimi in inovativnimi rešitvami

SAŠA inkubator je v sodelovanju z Mestno občino Velenje organiziral Talent Magnet Hackathon, ki je potekal v Sončnem parku, v Velenju. Več kot 50 dijakov srednje računalniške šole iz Velenja je iskalo inovativne rešitve za SAŠA regijo na štirih področjih: gospodarstva, kadrovanja, trajnostnega razvoja in digitalizacije. Pri razvijanju idej so jim pomagali mentorji SAŠA inkubatorja, mladi so zopet dokazali, da so kreativni in da vedno najdejo nove, inovativne rešitve.
Preberi več
27. 5. 2022

Za kulturne projekte preko razpisa kultura razdelili skoraj 94 tisoč evrov

Za vse projekte in programe bomo namenili 93.850 evrov.
Preberi več
27. 5. 2022

Predstavili bomo poklice prihodnosti v Velenju

Predstavila se bodo podjetja Vonpharma, ErgoPharma, Malinca, Artes, Mega M, Plastika Skaza, Tiki HVAC in Kemijski inštitut.
Preberi več
25. 5. 2022

S športom v nove zmage

Danes se je približno 3 tisoč učenk in učencev šestih velenjskih osnovnih šol v okviru Otroške olimpijade 2022 pomerilo v različnih športnih disciplinah.
Preberi več
25. 5. 2022

Velenje je mesto za mlade

V brošuri bodo mladi našli informacije o srednješolskem izobraževanju, fakultetah v Velenju, o tem, kako si urediš obvezno prakso, kje lahko opravljaš počitniško delo ...
Preberi več
24. 5. 2022

Velenju priznanje za večletno spodbujanje prostovoljstva

Mestna občina Velenje je danes v okviru 23. Nacionalnega tedna prostovoljstva na slavnostni podelitvi ponovno prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina.
Preberi več
24. 5. 2022

Ob dnevu mladosti otroška olimpijada

Jutri, 25. maja, bodo učenke in učenci velenjskih šestih osnovnih šol na mestnem stadionu in drugih lokacijah po mestu v okviru Otroške olimpijade 2022 z različnimi športnimi aktivnostmi obeležili nekdanji dan mladosti.
Preberi več
24. 5. 2022

Zaključni dogodek mladih moderatorjev

V sredo, 25. maja, ob 15.30 v mali dvorani Doma kulture Velenje pripravljamo zaključni dogodek, ki ga bodo moderirali dijaki sami.
Preberi več
24. 5. 2022

Slovesnost ob 70-letnici Glasbene šole Fran Korun Koželjski

Glasbena šola Velenje bo ob 70-letnici delovanja jutri ob 19.30 v Rdeči dvorani Velenje pripravili slavnostni koncert, na katerem bo osrednji govornik predsednik države Borut Pahor, prisotne bo pozdravil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
20. 5. 2022

Ples velenjskih maturantov in devetošolcev na Titovem trgu

Titov trg je po dolgem času zasijal v množici ljudi
Preberi več
20. 5. 2022

Tudi letos poleti z Bicikel busom v Logarsko dolino

Bicikel bus bo letos vozil junija, julija in avgusta ob vikendih in praznikih dvakrat dnevno.
Preberi več
18. 5. 2022

Tudi letos Poletno počitniško varstvo za mlajše šolarje v izvedbi MZPM Velenje in Mladinskega centra Velenje

Število prostih mest je omejeno, zato za posamezen teden vpisuje do zapolnitve prostih mest.
Preberi več
18. 5. 2022

Podpis pogodbe za projekt Bicikel bus proti Logarski dolini

Z organiziranim javnim prevozom želimo zagotoviti možnost dostopa do Logarske doline brez osebnega vozila in s tem zmanjšati pritisk pločevine na omenjeni območji.
Preberi več
18. 5. 2022

Objavljen natečaj za velenjskega naj prostovoljca in naj organizacijo 2021

Natečaj organiziramo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Petra Dermola.
Preberi več
17. 5. 2022

Sanacija garažne hiše Zdravstveni dom

Z jutrišnjim dnem bomo v zgornji etaži garažne hiše Zdravstveni dom začeli s sanacijo betonske plošče na parkirišču, saj prihaja do zatekanja meteorne vode v spodnjo etažo. Dela se bodo izvajala predvidoma do petka, 20. maja. Zaradi predvidenih del bo danes zvečer izvajalec del začel z zapiranjem zgornje etaže parkirišč.
Preberi več
17. 5. 2022

Župan obiskal Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje

Prostovoljci združenja na leto opravijo 10 tisoč prostovoljnih ur.
Preberi več
17. 5. 2022

V četrtek na Visti občinska gasilska vaja

V četrtek, 19. maja, bo ob 18. uri na prireditvenem prostoru Vista potekala občinska gasilska vaja VISTA 2022. Z vajo želimo preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost ter skupno vodenje in delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob kompleksni nesreči.
Preberi več
17. 5. 2022

Z današnjo javno razpravo zaključujemo aktivnosti na Rudarski cesti

Današnjo javno razpravo, ki bo ob 17. uri na travniku med Galerijo Velenje in stavbo Upravne enote Velenje (v primeru dežja v sejni dvorani Mestne občine Velenje), bo moderiral IPoP – Inštitut za politike prostora.
Preberi več
17. 5. 2022

Na Titovem trgu ponovno ples maturantov in devetošolcev

Veselimo se, da bo Titov trg ponovno zaživel, kot smo bili vajeni včasih, ko je bilo na njem vedno pestro dogajanje.
Preberi več
13. 5. 2022

Jutri prevzem novega gasilskega reševalnega vozila

Nadaljujemo s postopkom zamenjave gasilskih vozil. Jutri ob 16.30 bo župan Mestne občine Velenje Peter Dermol skupaj s poveljnikom Prostovoljnega gasilskega društva Velenje Bojanom Brcarjem prevzel novo hitro tehnično reševalno vozilo HTRV, ki je namenjeno posredovanju v prometnih nesrečah.
Preberi več
12. 5. 2022

S predstavniki verskih skupnosti o izzivih prihodnosti

Župan Peter Dermol in podžupanja Aleksandra Vasiljević sta se s sodelavci srečala s predstavniki različnih verskih skupnosti. Predstavili so izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in pohvalili dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo ter lepo urejenost mesta.
Preberi več
12. 5. 2022

V Starem Velenju oddajamo umetniške ateljeje

V Starem Velenje lahko ustvarjalci s področja kulturno-umetniškega ustvarjanja (likovna umetnost, slikarstvo, kiparstvo, studijska fotografija, intermediji ipd.) najamejo atelje.
Preberi več
11. 5. 2022

1000 novih delovnih mest do leta 2027

V Mestni občini Velenje smo že začeli s procesom prestrukturiranja, saj zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajamo uspešnim podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije
Preberi več
10. 5. 2022

Na Rudarski zapora za tranzitni promet le v četrtek in petek

Na Rudarski cesti poteka 14-dnevno obdobje začasne prometne ureditve, ko preizkušamo, kako deluje drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta.
Preberi več
9. 5. 2022

Jutri javna predstavitev digitalnega razvoja pametnega mesta

Jutri, 10. maja, bomo ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1) pripravili javno predstavitev Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje za obdobje 2022–2030.
Preberi več
9. 5. 2022

Gasilci podpirajo ustanavljanje poklicne gasilske enote

Ob nedavnem mednarodnem dnevu gasilcev se je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol gasilcem zahvalil za pomemben doprinos pri zagotavljanju varnosti občanov in njihovega premoženja.
Preberi več
6. 5. 2022

Podpis pogodbe za prodajo zemljišča v Stari vasi

V sredo, 11. maja, ob 12. uri bomo v Poslovni coni Stara vas pripravili podpis pogodbe za prodajo zemljišča v izmeri 4.705 m² družbi Tiki HVAC.
Preberi več
6. 5. 2022

Sodeluj pri novi ureditvi Rudarske

Od srede na Rudarski cesti poteka 14-dnevno obdobje začasne prometne ureditve. Trenutno ni zapore, v prihodnjem tednu pa bomo omejili tranzitni promet. Brezplačno parkiranje omogočamo v garažni hiši Mercator centra. Uveden je skupni prometni prostor, točka 'Poljubi in odpelji' za odlaganje šolarjev in začasna postaja avtobusa Lokalc. Predloge sprejemamo na stojnici na Rudarski cesti in na e-naslovu rudarska@velenje.si.
Preberi več
5. 5. 2022

Slovesnost ob dnevu zmage (2022)

V ponedeljek, 9. maja, ob 17. uri skupaj z Občino Šoštanj in Krajevno skupnostjo Topolšica pripravljamo pri gasilskem domu v Topolšici osrednjo slovesnost ob dnevu zmage.
Preberi več
5. 5. 2022

Do 17. maja zbiramo pobude za občinska priznanja (2022)

Pobude morajo biti oddane do vključno torka, 17. maja 2022, do 12. ure po pošti.
Preberi več
4. 5. 2022

Župan sprejel prejemnico nagrade Frana Gerbiča Olgo Ulokino

Župan je povedal, da smo v Velenju ponosni na ljudi, ki znajo ustvarjati. Zase in za lokalno skupnost, kar Olga Ulokina v Velenju počne že veliko let.
Preberi več
4. 5. 2022

Preventivni dogodek Varno v prometu z enoslednimi vozili

Jutri, 5. maja, bo med 9. in 13. uro na poligonu varne vožnje pri Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje potekal preventivni dogodek Varno v prometu z enoslednimi vozili.
Preberi več
4. 5. 2022

Na Pomladnem sejmu bomo razdelili 1.000 vrečk s semeni sončnic

Vrečke s semeni bomo začeli deliti ob 10. uri pred mestno hišo in jih bomo delili, dokler jih ne zmanjka. Pomagal bo tudi župan.
Preberi več
4. 5. 2022

Javna predstavitev strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti

Javno predstavitev osnutka bomo organizirali v torek, 10. maja 2022, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Prijazno vabimo k sodelovanju.
Preberi več
3. 5. 2022

Županov sprejem ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

12. maja je mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Preberi več
April 2022
29. 4. 2022

Velenje med top 100 EU podnebno nevtralnih in pametnih mest

Mestna občina Velenje je bila v okviru projekta Misija EU izbrana za podnebno nevtralna in pametna mesta. Poleg mestnih občin Ljubljana in Kranj se je Velenje uvrstilo med 100 evropskih mest, ki bodo delovala kot eksperimentalna, inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU.
Preberi več
26. 4. 2022

Dobrodelno s kolesi okoli Slovenije

V petek v Velenju pričakujemo približno 30 kolesarjev v sklopu projekta Dobrodelno okrog Slovenije (DOS 2022). V sodelovanju s Športno zvezo Velenje bomo na Visti pripravili pestro dogajanje in zanimive športne aktivnosti za otroke. Predsedniku društva bolnikov s celiakijo Celiac Slovenija Goranu Makarju bomo izročili donacijski ček v višini 500 evrov.
Preberi več
26. 4. 2022

Vista vabi na raznolika doživetja

Vabljeni na Visto! Pestro dogajanje obljubljamo.
Preberi več
26. 4. 2022

Za gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi pridobili gradbeno dovoljenje

Nova stavba bo sodobno zasnovana in prilagojena starejšim in gibalno oviranim. V njem bo 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje.
Preberi več
26. 4. 2022

Vabljeni na tradicionalne prvomajske dogodke

V Mestni občini Velenje ohranjamo in spodbujamo tradicijo prvomajskih praznovanj ter vabimo na dogodke ob praznovanju praznika dela.
Preberi več
25. 4. 2022

Sprejeli evropska prvaka in veteranko v taekwondoju

Evropska prvaka v članski kategoriji Stašo Lipnik in Deana Vukančiča, evropsko prvakinjo pri veteranih Tanjo Verboten in predsednika kluba Petra Landekerja sta sprejela župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik.
Preberi več
25. 4. 2022

Veščine robotike za razvoj gospodarstva

V Velenju si želimo oblikovati in podpreti razvojne vsebine, ki bodo pomembne tudi za razvoj gospodarstva, je na današnji novinarski konferenci poudaril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
25. 4. 2022

Za informacije v zvezi s postopki za begunce iz Ukrajine vzpostavili info točko

Verjamemo, da bomo z dobrim sodelovanjem vseh institucij, ki pokrivajo področje beguncev uspešni pri nudenju pomoči vsem beguncem, ki so že in ki še pridejo v Velenje.
Preberi več
25. 4. 2022

Po praznikih začasna prometna in prostorska ureditev na Rudarski cest

Z začasno prometno ureditvijo Rudarske ceste, ki bo med 4. in 17. majem, želimo preizkusiti, kako bo delovala drugačna, pešcem in kolesarjem, stanovalcem in obiskovalcem prijaznejša Rudarska cesta. Vsak dan bomo imeli na Rudarski cesti stojnico, kjer bomo sprejemali mnenja o začasni ureditvi.
Preberi več
25. 4. 2022

Svetniki potrdili takso za spremembo namembnosti rabe prostora

Pričakujemo, da bodo zaradi pogoja plačila takse v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, spremembe določb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje pa bodo omogočile izvedbo prostorsko sprejemljivih zasebnih potreb.
Preberi več
22. 4. 2022

Vodotoki v dobrem kemijskem in ekološkem stanju

Vsako leto z monitoringom vodotokov preverjamo kakovost vodotokov z namenom zagotavljanja čistega in zdravega vodnega ter obvodnega prostora, ki so na podlagi rezultatov v dobrem kemijskem in ekološkem stanju. Ker ravno danes obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos poteka pod sloganom »Vlagajmo v naš planet«, pozivamo vse občanke in občane, da si prizadevamo za še čistejše okolje.
Preberi več
21. 4. 2022

Velenje bo junija gostilo prvo državno prvenstvo v robotiki

Gre za edino licenčno tekmovanje za WRO 2022 (World Robot Olympiad™ oz. Svetovna olimpijada robotov) v Sloveniji, ki ga pripravlja ekipa Vzorčnega mesta v soorganizaciji Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje in Mestne občine Velenje. Tema letošnjega prvenstva je Moj robot – moj prijatelj, prijave ekip zbirajo do 3. maja.
Preberi več
20. 4. 2022

Očistimo Velenje pasjih kakcev in pokažimo, da nam je mar

V soboto, 23. aprila, vabimo vse lastnike psov na čistilno akcijo pobiranja pasjih kakcev.
Preberi več
20. 4. 2022

Lani za investicijske odhodke 30 odstotkov proračuna in milijon evrov za socialno košarico

Mestna občina Velenje je v lanskem letu za investicijske odhodke namenila 13.859.972 evrov oziroma 30 % proračuna, skoraj milijon evrov pa smo namenili za financiranje zakonsko neobveznih oblik pomoči oz. projekte t. i. socialne košarice. Na ta način blažimo socialne stiske naših občanov in omogočamo boljše življenjske pogoje. Dobrih 900 tisoč evrov smo namenili tudi za delovanje društev in financiranje programov, projektov in prireditev na raziskovalnem, kulturnem, športnem, socialnem, zdravstvenem in turističnem ter drugih področjih.
Preberi več
20. 4. 2022

Mladi v Velenju lažje do kredita za stanovanje

Mestna občina Velenje je tudi mladim prijazna občina, saj jim bomo poleg številnih ugodnosti letos prvič ponudili tudi možnost pridobitve sofinanciranja stroškov kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema za nakup stanovanja, stanovanjske hiše ali gradnjo hiše. Z dodatno finančno pomočjo želimo, da mladi ostanejo v Velenju, hkrati pa z ukrepom privabljamo mlade od drugod, da si v Velenju ustvarijo dom, družino in se tukaj zaposlijo. V letošnjem proračunu smo za ta namen zagotovili 15 tisoč evrov.
Preberi več
20. 4. 2022

V prihodnjem tednu postavljanje mlajev

V ponedeljek, 25. aprila, ob 16. uri bodo prostovoljci iz krajevnih skupnosti Šentilj in Cirkovce postavili mlaj na Titovem trgu, ob 17.30 po bodo mlaj postavili tudi krajani na Konovem. V torek, 26. aprila, bodo s postavljanjem mlaja ob 15. uri začeli v Hrastovcu, ob 16. uri na Graški Gori in ob 17. uri v Cirkovcah.
Preberi več
20. 4. 2022

Predstavniki premogovnih mest podpisali sporazum o sodelovanju

V sodelovanju z drugimi premogovnimi mesti želimo oblikovati in izvajati projekte, ki bodo pomembno prispevali k razvoju lokalnih skupnosti, predvsem na področjih kulture, športa, mladine, znanosti, turizma in zelene tranzicije.
Preberi več
19. 4. 2022

Nova Bicy postaja pri upravni stavbi Premogovnika Velenje

Na pobudo Premogovnika Velenje bomo, ko pripravimo vse potrebno za izvedbo, predvidoma konec poletja, postavili 17. Bicy postajo.
Preberi več
19. 4. 2022

Odlok o podnebnem skladu ne odgovarja na izzive pravičnega prehoda

Mestna občina Velenje je na državo večkrat apelirala, da je nujno sredstva iz podnebnega sklada vračati nazaj v našo regijo, saj bi se samo na ta način lahko zagotovil pravičen prehod iz premogovne regije.
Preberi več
19. 4. 2022

Kamp na Velenjski plaži mora čim prej začeti obratovati

Po naših informacijah ima ponudnik resne namene v kamp vlagati, ga razvijati ter poskrbeti, da bo v letošnji sezoni kamp ponovno sprejel goste. Tožbo, ki smo jo vložili proti Premogovniku Velenje, zaradi nesklenitve pogodbe za nakup kampa na podlagi predlanskega razpisa, bo Mestna občina Velenje umaknila, če se bo potrdila resnost vlaganj v razvoj kampa.
Preberi več
19. 4. 2022

Občinska slovesnost - ob dnevu upora proti okupatorju

V četrtek, 21. aprila, pripravljamo ob 18. uri v Dom kulture Velenje osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju.
Preberi več
19. 4. 2022

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Graški Gori

Prvi maj, mednarodni praznik dela, je posvečen boju za delavske pravice, ki jih moramo v procesu prestrukturiranja doline v prihodnjem desetletju še posebej zaščititi.
Preberi več
15. 4. 2022

Uspešni v boju proti vandalizmu na Bicy sistemu

Prejšnji teden smo obveščali o dejanjih vandalizma, ki so se pojavila že prve dni ponovne vzpostavitve Bicy sistema za izposojo koles.
Preberi več
15. 4. 2022

V torek bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 19. aprila, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 25. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
14. 4. 2022

Mestna blagajna deluje v prostorih Pošte Slovenije

Od 1. marca 2022 dalje plačilo položnic brez provizije za občane in občanke Velenja omogočamo v poslovalnicah Pošte Slovenije na Kidričevi cesti 2a in Partizanski cesti 2a.
Preberi več
13. 4. 2022

Znani najboljši velenjski športniki

Športnik leta je Dino Subašić (Atletski klub Velenje), športnica leta Janja Garnbret (Šaleški alpinistični odsek Velenje), ekipa leta Rokometni klub Gorenje Velenje, športnik invalid Gorazd Franček Tiršek (Strelsko društvo Mrož Velenje) in športnica invalidka Diandra Bekčić (Karate klub Velenje). Iskreno čestitamo!
Preberi več
13. 4. 2022

Začasna prometna ureditev Rudarske ceste med 4. in 17. majem

V naslednjih letih nameravamo prenoviti Rudarsko cesto, zato bomo pilotno preizkusili začasno prometno ureditev med 4. in 17. majem. Na ta način bomo preverili, kaj se ob spremenjeni prometni ureditvi zgodi s prostorom in prometom. Že sedaj vabimo občane, da začasno prometno ureditev preizkusijo ter podajo svoje mnenje in predloge za izboljšavo.
Preberi več
12. 4. 2022

Vabilo ob dnevu upora proti okupatorju

V četrtek, 21. aprila, vas ob 18. uri vabimo v Dom kulture Velenje.
Preberi več
12. 4. 2022

V mestu 3.500 kilogramov manj odpadkov

Na območju celotne lokalne skupnosti so že vse od začetka aprila potekale prostovoljne čistilne akcije, v katerih je sodelovalo več kot tisoč prostovoljcev. Skupaj smo zbrali 3.500 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov, največ ob mestnih vpadnicah in ob železniški progi.
Preberi več
11. 4. 2022

Vandalizem na kolesih Bicy obsojamo

V sredo, 6. aprila, smo odprli letošnjo sezono za izposojo koles iz sistema Bicy. Že prvi dan so se začela dejanja vandalizma na posameznih Bicy postajah: na Gorici, pri Mladinskem hotelu Velenje in na Selu, kjer so neznanci želeli na silo odtrgati kolesa iz sistema, nekaterim je to tudi uspelo.
Preberi več
8. 4. 2022

Izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav sofinanciramo v višini 1.500 evrov

Z Javnim razpisom za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2022 želimo zmanjšati onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, pospešiti izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Višina sofinanciranja znaša 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt, rok za prijavo je 31. avgust 2022.
Preberi več
8. 4. 2022

Zavezali smo se popularizirati hojo

Ob svetovnem dnevu zdravja sta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in minister za zdravje Janez Poklukar podpisala Mednarodno listino za hojo in se zavezala, da bosta spodbujala hojo kot način potovanja, ohranjanja zdravja in sprostitve. Župan se je ministru zahvalili za podporo pri ustanavljanju satelitskega urgentnega centra, minister pa je pohvalil aktivnosti občine za doseganje boljšega zdravja občanov.
Preberi več
7. 4. 2022

Razglasili bomo naj športnike leta 2021

V minulem letu so nas športnice in športniki znova razvajali z izjemnimi predstavami na različnih tekmovanjih, še posebej smo bili veseli vrhunskih nastopov na olimpijskih igrah.
Preberi več
7. 4. 2022

Zaradi slabe vremenske napovedi čistilno akcijo pobiranja pasjih kakcev prestavljamo na 23. april

Zaradi slabe vremenske napovedi čistilno akcijo pobiranja pasjih kakcev prestavljamo na 23. april.
Preberi več
6. 4. 2022

Jutri bosta župan in minister za zdravje podpisala Mednarodno listino za hojo

S podpisom listine se bosta župan in minister zavezala za popularizacijo hoje. Po podpisu, predvidoma ob 10.30, bosta pozdravila tudi sodelujoče in obiskovalce prireditve Mesto zdravja, ki bo na Titovem trgu potekala med 9. in 14. uro.
Preberi več
6. 4. 2022

Na voljo kolesa Bicy

Danes so župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Darko Menih in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec odprli novo sezono avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy, v katerem je na voljo 148 koles, od tega je polovica koles električnih.
Preberi več
6. 4. 2022

Župan s sodelavci obiskal podjetji Artes in NORMA soft

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je s sodelavkama obiskal podjetji Artes in NORMA soft ter opravil razgovor o razvojnih projektih podjetij in možnostih povezovanja z lokalno skupnostjo pri strategiji razvoja pametnega mesta.
Preberi več
6. 4. 2022

Začenjamo z umeščanjem podzemnih zbiralnic za odpadke

Načrtujemo postavitev 35 podzemnih zbiralnic enotnega sistema zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki bodo prispevale k boljši ureditvi okolja. Trenutno pripravljamo strategijo in akcijski načrt za umeščanje zabojnikov v prostor. Pilotno podzemno zbiralnico smo postavili v Starem Velenju.
Preberi več
5. 4. 2022

V četrtek Velenje v znamenju zdravja

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, bomo v četrtek med 9. in 14. uro na Titovem trgu organizirali prireditev Mesto zdravja, v okviru katere se bodo predstavile različne organizacije, ki delujejo na področju zdravja. Med 10. in 13. uro bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekal strokovni posvet Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta.
Preberi več
5. 4. 2022

Jutri odpiramo novo sezono izposoje koles Bicy

Jutri bomo ob 11. uri pred upravno stavbo Mestne občine Velenje ob postaji Bicy odprli novo sezono avtomatiziranega sistema za izposojo koles Bicy. V uporabo bomo predali 148 koles, od katerih je polovica koles električnih.
Preberi več
5. 4. 2022

Velenje je tudi do psov prijazno, spodbujamo pa odgovorno ravnanje lastnikov

V Velenju je uradno registriranih več kot 1.500 lastnikov psov. Verjetno je takšnih še več. Zavedamo se, da so tudi psi del naše lokalne skupnosti, si pa želimo, da bi se vsi lastniki psov odgovorno obnašali in poskrbeli, da so psi primerno vzgojeni za urbano okolje in za njimi tudi pobirali iztrebke.
Preberi več
4. 4. 2022

Brezplačna storitev E-oskrba za samostojnejše življenje uporabnikov

Od sredine aprila bo storitev E-oskrba, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo, na voljo brezplačno.
Preberi več
2. 4. 2022

V Velenju bo prenočilo 100 ukrajinskih beguncev

Prenočili bodo v objektu na Prešernovi cesti 10 (bivša Erina stavba) v centru mesta in že zjutraj nadaljevali pot.
Preberi več
1. 4. 2022

Dostop do storitev Zdravstvenega doma Velenje po epidemiji

V Mestni občini Velenje si želimo, da bi vsi naše občanke in občani imeli dobro zdravstveno oskrbo.
Preberi več
Marec 2022
31. 3. 2022

Do 17. maja zbiramo pobude za občinska priznanja

Komisija za priznanja, ki pobude za podelitev priznanj Mestne občine Velenje zbira do 17. maja, je v letošnjem letu razpisala naslednja priznanja: ambasador Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje, plaketa Mestne občine Velenje.
Preberi več
31. 3. 2022

Odpovedujemo jutrišnji dogodek ob odprtju nove sezone izposoje koles Bicy

Zaradi slabega vremena bomo avtomatiziran sistem za izposojo koles Bicy odprli v sredo, 6. aprila, in ne jutri, kot smo nameravali.
Preberi več
30. 3. 2022

Župan sprejel veleposlanico Republike Severne Makedonije

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je s sodelavci sprejel veleposlanico Republike Severne Makedonije nje. eksc. Suzano Zelenkovsko. S sodelovanjem bomo iskali možnosti za skupne prijave na evropske projekte. Veleposlanica je izpostavila odlično sodelovanje s Slovenijo in pohvalila občinske projekte, ki smo jih predstavili.
Preberi več
30. 3. 2022

Energetska samooskrba brez rudarjev in TEŠ po letu 2033 vprašljiva

Včerajšnji regijski posvet na temo izstopa iz premoga je župan Peter Dermol otvoril z besedami, da bodo v Šaleški dolini, glede na trenutne razmere na področju dobave in cen zemeljskega plina in drugih energentov, rudarji zelo verjetno še po letu 2033 kopali premog v Premogovniku Velenje, v Termoelektrarni Šoštanj pa bodo še vedno proizvajali električno energijo.
Preberi več
30. 3. 2022

6. Poročni sejem v Velenju

S poročnim sejmom, ki bo v soboto, 9. aprila 2022, med 10. in 19. uro v Vili Bianci, bo Zavod za turizem Šaleške doline odprl sezono porok za leti 2022 in 2023. Na sejmu se bo predstavilo več kot 20 lokalnih in drugih ponudnikov iz različnih delov Slovenije, na ogled pa bo tudi modna revija poročnih oblek.
Preberi več
29. 3. 2022

Dijaki in študenti osvojili zlati priznanji na festivalu Več znanja za več turizma

Ekipa Šolskega centra Velenje je na 19. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma s turističnim produktom Doživetje dveh mlinov osvojila zlato priznanje za sodelovanje in posebno zlato priznanje za najboljšo predstavitev na tržnici.
Preberi več
29. 3. 2022

S čiščenjem Velenja opozarjamo na spremembe

Tudi letos organiziramo prostovoljne spomladanske očiščevalne akcije v vseh 19 krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Akcije bodo potekale do 20. aprila. S čiščenjem Velenja opozarjamo, da so spremembe potrebne. Bodi sprememba tudi ti!
Preberi več
29. 3. 2022

Velenje bo gostilo dobrodelni koncert Samo en cvet

V Velenju bomo drugo aprilsko soboto gostili dobrodelni koncert z naslovom ene najbolj znanih Kajuhovih pesmi Samo en cvet.
Preberi več
28. 3. 2022

Z aprilom odpiramo sezono za izposojo koles Bicy

V zimskem času sistem ni deloval, saj so na njem potekala vzdrževalna dela.
Preberi več
28. 3. 2022

Svetniki potrdili Lokalni program kulture MO Velenje 2022–2028

Lokalni program kulture je krovni strateški dokument, ki povzema in predstavlja temeljna izhodišča in načine nadaljnjega celovitega razvoja posameznih kulturnih dejavnosti v lokalnem okolju.
Preberi več
25. 3. 2022

Pozivamo k preudarnemu ravnanju z e-odpadki

Pozivamo k ločevanju starih aparatov in odpadnih baterij, ki v domačem gospodinjstvu hitro pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki. Tovrstni odpadki so nevarni odpadki in nepravilno odloženi predstavljajo nevarnost za okolje.
Preberi več
25. 3. 2022

Šaleška dolina na sejmu Alpe-Adria

Na sejmi Alpe-Adria predstavljamo turistično ponudbo Šaleške doline, ki ponuja široko paleto možnosti za aktivna doživetja v naravi vsak dan v letu.
Preberi več
25. 3. 2022

Odprtje obnovljenega otroškega igrišča ob Visti (30. 3. 2022)

S 1. julijem je Mestna občina Velenje od Premogovnika Velenje v upravljanje prevzela otroško igrišče ob Visti.
Preberi več
25. 3. 2022

Ustanavljamo Poklicno gasilsko enoto Velenje

Svetnice in svetniki so na marčevski seji osnutek odloka o ustanovitvi Poklicne gasilske enote Velenje potrdili, predlog bodo obravnavali na naslednji seji.
Preberi več
25. 3. 2022

Šaleški forum o pravičnem prehodu

V torek Akademija Finance organizira regijski forum na temo Kako se SAŠA regija pripravlja na pravičen prehod, kakšna naj bosta pot izstopa iz premoga in prestrukturiranje regije. Rdeča nit dogodka bo nacionalna strategija o izstopu premoga, ki za izstop predvideva leto 2033. Forum bo z uvodnim nagovorom otvoril župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
24. 3. 2022

Z novimi delovnimi mesti in investitorji prestrukturiramo gospodarstvo

Župan Peter Dermol je obiskal nekaj podjetnikov, ki gradijo oziroma začenjajo z gradnjo v Poslovni coni Stara vas. Predvidoma konec leta, ko bodo vsi štirje objekti zgrajeni, ocenjujemo, da bo tukaj zaposlenih najmanj 110 ljudi. Znotraj regije želimo do leta 2030 odpreti 5.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.
Preberi več
24. 3. 2022

Na voljo 5 stanovanj za mlade občane

Preko javnega razpisa bomo mladim do 30 let dodelili 5 stanovanj v najem. Stanovanja, ki se nahajajo na Cesti Simona Blatnika, Kidričevi cesti, Tomšičevi cesti in v Šaleku, se oddajajo neopremljena in za neprofitno najemnino za določen čas 5 let.
Preberi več
24. 3. 2022

Tudi v Velenju Ura za Zemljo

Ura za Zemljo je največja svetovna prostovoljna akcija za reševanje našega planeta.
Preberi več
23. 3. 2022

Sprejeta strategija razvoja turizma

Velenjski občinski svet je sprejel strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj za obdobje 2022–2027 z vizijo, da bo Šaleška dolina najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji.
Preberi več
23. 3. 2022

Ob svetovnem dnevu zdravja organiziramo posvet o hoji in predstavitev organizacij

Ob svetovnem dnevu zdravja bo v četrtek, 7. aprila 2022, od 10. do 13. ure v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekal strokovni posvet Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta. Ob tej priložnosti bo župan Mestne občine Velenje Peter Dermol podpisal Mednarodno listino za hojo, na Titovem trgu pa bo prireditev v okviru katere se bodo predstavile različne organizacije, ki delujejo na področju zdravja.
Preberi več
22. 3. 2022

Več sredstev za male komunalne čistilne naprave

Višino sofinanciranja za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022 zvišujemo za 500 evrov in bo tako znašala 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt
Preberi več
22. 3. 2022

Za starše cene programov v vrtcu nespremenjene

Za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v Vrtec Velenje, ostaja cena nespremenjena.
Preberi več
22. 3. 2022

Obsojamo vsakršen vandalizem

V Velenju se občasno srečujemo s pojavom vandalizma. Posamezniki se z nespametnimi dejanji lotevajo objektov javne infrastrukture. Dogodke dosledno prijavljamo policiji, ki je pri odkrivanju storilcev zelo uspešna.
Preberi več
22. 3. 2022

Tudi področje informatike del skupne občinske uprave

Na seji sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki potrdili dopolnitev Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, v katerega se k 11 obstoječim nalogam doda še izvajanje skupnih nalog na področju informatike.
Preberi več
22. 3. 2022

Na Velenjski plaži za najem štiri prodajne hiške

Prodajne lesene hiške na Velenjski plaži so namenjene za pripravo in prodajo hitro pripravljene hrane, svežega sadja, sladoleda, svežih napitkov in pijače. Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih hišk v najem smo objavili na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi). Ponudbe zbiramo do 31. marca.
Preberi več
21. 3. 2022

Jutri bodo odločali velenjski svetniki

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 24. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
21. 3. 2022

Sto tisoč evrov za spodbujanje podjetništva

Za sofinanciranje podjetništva namenjamo 100.000 evrov. Prijave za sklopa A in C so možne do 4. maja, za sklop B pa do 8. julija.
Preberi več
17. 3. 2022

Župan čestital prejemnikom bronastega priznanja Civilne zaščite

Ponosni smo, da so prizadevanja naših občanov prepoznana in nagrajena tudi na državnem nivoju.
Preberi več
16. 3. 2022

Odprt račun za zbiranje finančne pomoči za begunce iz Ukrajine

Po novem za begunce iz Ukrajine zbiramo tudi finančna sredstva na računu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje SI56 0284 3026 4146 797.
Preberi več
15. 3. 2022

Z družbo ELES v skupne projekte

S podpisom sporazuma z družbo ELES smo se zavezali, da bomo skupaj pripravili projekte, ki bodo omogočali prestrukturiranje doline v skladu z zeleno preobrazbo.
Preberi več
11. 3. 2022

Vlagamo tožbo zaradi nesklenitve pogodbe za nakup kampa

Premogovnik Velenje je minuli mesec ponovno objavil javni razpis za prodajo kampa z javnim zbiranjem ponudb (za precej višjo ceno kot lani jeseni), kljub temu, da je Mestna občina Velenje kot predkupna upravičenka že lani uveljavljala svojo pred-kupno pravico in sprejela ponudbo za nakup kampa po ceni, ki ji je bila ponujena na podlagi lanskega razpisa (650.480 evrov). Ker ni prišlo do sklenitve pogodbe, smo vložili tožbo Mestne občine Velenje proti Premogovniku Velenje.
Preberi več
11. 3. 2022

V POPRI finale dve ekipi iz Velenja

V finale sta se uvrstili dve velenjski ekipi, in sicer dijaka z idejo Hapticool VR in trije študentje z ekološkim produktom OdBEEt namaz.
Preberi več
10. 3. 2022

Podpis sporazuma za povezovanje sektorjev elektrike, ogrevanja in hlajenja v luči zelenega prehoda

Cilj sporazuma je na območju savinjsko-šaleške regije identificirati potencialne projekte, ideje, ustrezna partnerstva in potrebne vire financiranja v luči zelenega prehoda.
Preberi več
10. 3. 2022

Odprtje obnovljenega mostu na cesti Paka–Loke–Jurk

Jutri, 11. marca 2022, bomo ob 16. uri pri čistilni napravi Čujež namenu predali obnovljen most na cesti Paka–Loke–Jurk. Prijazno vabljeni!
Preberi več
9. 3. 2022

Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

Župani premogovnih regij SAŠA in Zasavje so podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Le z enotnim nastopom in močno podporo države bomo lahko zagotovili, da bo prehod iz premoga pravičen.
Preberi več
9. 3. 2022

Župan čestital velenjskim olimpijcem

Župan Peter Dermol je sprejel Roka Marguča, Tita Štanteta, Vida Vrhovnika, ki so se poleg Glorie Kotnik udeležili nedavnih olimpijskih igrah v Pekingu. Čestital jim je za udeležbo ter se jim zahvalil za promocijo našega mesta, regije in države.
Preberi več
9. 3. 2022

Občasne delne in popolne zapore Graškogorske ceste

Zaradi popravila vodovodne okvare bo danes predvidoma do 12. ure prihajalo do občasnih delnih in popolne zapore Graškogorske ceste.
Preberi več
9. 3. 2022

Dan D z zasedbo Dan D

V soboto, 12. 3. 2022, Festival Velenje ob 19. uri vabi na prvi večji pokoronski koncert na prostem v Velenju.
Preberi več
8. 3. 2022

Z akcijo zbiranja pomoči za Ukrajino nadaljujemo

Mestna občina Velenje je prejšnji teden izvedla humanitarno akcijo zbiranja pomoči za Ukrajino.
Preberi več
4. 3. 2022

Stanovanjski sklad poziva k oddaji stanovanj v javni najem

Zainteresirane lastnike stanovanj sklad poziva k oddaji ponudb za oddajo dokončanih in za uporabo primernih stanovanj, večstanovanjskih stavb ali hiš v najem in nadaljnji podnajem za določen čas najmanj treh let od sklenitve pogodbe o najemu.
Preberi več
3. 3. 2022

Vabljeni na razvajanje v mestno središče

Privlačna ponudba 15 gostincev in trgovcev bo veljala od 5. do 25. marca 2022. Ob bližajočem se mednarodnem dnevu žena bomo v soboto, 5. marca, v mestnem središču od 9. ure dalje damam podarili nagelj s čestitko ob 8. marcu. Prijazno vabljeni na razvajanje v mestno središče!
Preberi več
3. 3. 2022

Podpis sporazuma o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

V sredo, 9. marca, ob 10. uri bomo v Vili Bianci pripravili podpis sporazuma o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki ga bo podpisalo osem županov in direktorja razvojnih agencij.
Preberi več
2. 3. 2022

Na voljo brezplačna plakatna mesta za parlamentarne volitve

Rok za oddajo namere za sodelovanje v volilni kampanji je petek, 18. marec. Vloge lahko oddate v glavni pisarni Mestne občine Velenje.
Preberi več
1. 3. 2022

Tudi Šaleška dolina se predstavlja na Expu v Dubaju

Turistična destinacija Šaleška dolina sodeluje na razstavi Expo 2020 v Dubaju v okviru predstavitve Termalno-panonske Slovenije. V Dubaju, kjer sicer stoji najvišja restavracija na svetu, navdušujemo z zgodbo kulinaričnega doživetja Velenje Underground v najgloblji restavraciji v Evropi.
Preberi več
1. 3. 2022

Otroška igrišča smo poimenovali in opremili z novimi označevalnimi tablami

V letošnjem letu bomo za nakup igral in ureditev igrišč v upravljanju občine namenili približno 50.000 evrov.
Preberi več
1. 3. 2022

Humanitarna akcija zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine

Mestna občina Velenje od jutri, 2. marca, in do sobote, 5. marca, organizira humanitarno akcijo zbiranja pomoči za prebivalce Ukrajine. Vaš prispevek lahko oddate od srede do sobote med 10. in 18. uro v prostorih Mladinskega centra Velenje (Efenkova 61a).
Preberi več
Februar 2022
28. 2. 2022

Skoraj 80 tisoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Tudi letos z višjim deležem sofinanciranja spodbujamo k prvi prijavi nove prijavite-lje. Za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja namenjamo 78.200 evrov, od tega 67.700 evrov za ukrepe 1, 3, in 5, ter 10.500 evrov za ukrep 6. Rok za oddajo vlog je 1. april 2022.
Preberi več
28. 2. 2022

V Bruselj po odgovore glede prestrukturiranja

Minuli teden so predstavniki Mestne občine Velenje obiskali Bruselj, kjer so se srečali s predstavniki evropskih institucij z namenom, da bi pridobili več informacij glede oblikovanja in priprave novega mehanizma Sklada za pravičen prehod (SPP).
Preberi več
24. 2. 2022

Za mlade preko dveh razpisov 73 tisoč evrov

Mestna občina Velenje bo na spletni strani www.velenje.si objavila dva javna razpisa s področja mladine, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2022.
Preberi več
24. 2. 2022

Z upravniki večstanovanjskih stavb o možnih energetskih prihrankih

Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola smo sklicali sestanek z vodstvom Komunalnega podjetja Velenje in s predstavniki vseh osmih upravnikov večstanovanjskih stavb v Velenju. Čeprav občini Velenje in Šoštanj dodatno subvencionirata ceno toplotne energije, sanitarne tople vode in omrežnino vode in je cena ogrevanja v Šaleški dolini v primerjavi z drugimi mesti med najnižjimi v Sloveniji, se zavedamo, da je finančni pritisk na gospodinjstva velik.
Preberi več
24. 2. 2022

Letos več kot 1,3 milijona evrov za delovanje gasilcev

415 tisoč evrov bomo namenili za nakup novih gasilskih vozil, 100 tisoč evrov za pripravo projektne in investicijske dokumentacije Satelitskega urgentnega centra ter centra za reševanje. V želji po profesionalizaciji delovanja gasilske službe so v teku postopki za ustanovitev javnega zavoda.
Preberi več
23. 2. 2022

Do 25. februarja rok za prijavo k izvedbi občinskih proslav

Decembra smo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavili Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022.
Preberi več
23. 2. 2022

Na voljo so sredstva za socialne in zdravstvene programe in projekte

V Mestni občini Velenje za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v letu 2022 namenjamo 30 tisoč evrov.
Preberi več
23. 2. 2022

Od 1. marca Mestna blagajna v prostorih Pošte Slovenije

Mestna blagajna Mestne občine Velenje bo s 1. marcem 2022 delovala na obeh poslovalnicah Pošte Slovenije (na Kidričevi cesti 2a in Partizanski cesti 2a) v delovnem času poslovalnic.
Preberi več
23. 2. 2022

Preizkus drugačne prometne ureditve Rudarske ceste

V sodelovanju z IPoP – Inštitutom za politike prostora bomo preizkusili novo prometno ureditev Rudarske ceste, saj želimo izboljšati pogoje za hojo in kolesarjenje v skladu s pričakovanji uporabnikov.
Preberi več
22. 2. 2022

Adijo šola, pozdravljene počitnice!

Prihodnji teden imajo šoloobvezni otroci in dijaki v naši regiji zimske počitnice in zanje smo tudi letos v Velenju pripravili pester počitniški program. Poleg zimske rekreacije, ki je na voljo na Visti in na Drsališču Velenje, so številne aktivnosti pripravili naši zavodi in društva.
Preberi več
22. 2. 2022

Zaznamujemo 100 obletnico rojstva Kajuha

Letos mineva 100 let od rojstva Karla Destovnika – Kajuha, pisatelja, poeta in velike-ga kulturnika iz Šaleške doline, ki je v naši dolini in celotni Sloveniji pustil neizbrisen kulturni pečat.
Preberi več
22. 2. 2022

Začasno zaprta pot od Sela do kamnoloma v Paki

Zaradi izgradnje kolesarske povezave iz Velenja proti Mislinji bo do nadaljnjega zaprta pot od Sela do kamnoloma v Paki.
Preberi več
22. 2. 2022

Danes zaprta Cesta ob Šaleški cesti

Zaradi popravila vodovodne okvare bo danes predvidoma do 15. ure zaprta Cesta ob Šaleški cesti (po domače – pri Šaleški 16). Zaradi zapore bo moten dostop tudi do upravne zgradbe Mestne občine Velenje.
Preberi več
21. 2. 2022

Zimske počitnice v Velenju 2022

Vabljeni k ogledu dokumenta.
Preberi več
21. 2. 2022

Velenje prijazno tudi pešcem

Vabljeni k izpolnitvi ankete.
Preberi več
18. 2. 2022

Sodelujte pri pripravi Lokalnega programa kulture 2022–2028 (feb22)

Svoje predloge lahko zainteresirani do 23. februarja ...
Preberi več
17. 2. 2022

Hisense in A-soft donirala interaktivno tablo Šolskemu centru Velenje

Hisense in njegov distributer ter razvojni partner A-soft sta Šolskemu centru Velenje podarila interaktivno tablo, ki bo dijakom omogočila vrhunsko interaktivno delovno površino in popestrila pridobivanje znanja ter jih spodbudila k poglobljenemu sodelovanju v učnem procesu.
Preberi več
17. 2. 2022

V Šaleški dolini kar 56 turističnih vodnikov

Mednarodni dan turističnih vodnikov obeležujemo 21. februarja in s tem praznujemo »rojstni dan« Svetovne zveze društev turističnih vodnikov WFTGA. V Šaleški dolini ga bomo obeleževali s številnimi brezplačnimi aktivnostmi, ozaveščali bomo o prvinah kakovostnega turističnega vodenja in njegovi dodani vrednosti ter prispevali k večjemu ugledu poklica turističnega vodnika.
Preberi več
16. 2. 2022

Z informacijskimi posodobitvami do še boljše informiranosti

Po novem lahko dogajanje v mestnem središču spremljate 24 ur na dan prek panoramske kamere. Prav tako smo na območju Velenjske plaže in Starega Velenja nadgradili brezplačno brezžično omrežje WiFi Velenje, ki bo obiskovalcem omogočalo bolj kvaliteten dostop do svetovnega spleta.
Preberi več
16. 2. 2022

Z brezplačnim pravnim nasvetom pomagali že 15 tisoč občanom

V Mestni občini Velenje nudimo občanom brezplačno pravno svetovanje že dvanajsto leto. Lani je pravni nasvet prejelo približno tisoč občanov, v celotnem obdobju od leta 2010 dalje pa približno 15 tisoč občanov.
Preberi več
15. 2. 2022

Dogodek ob začetku del kolesarskih povezav Velenje–Mislinja in Velenje–Dobrna

Naj vas prijazno spomnimo, da bomo v petek, 18. februarja, ob 12. uri v Hudi luknji (podrobna lokacija je prikazana v priponki) pripravili manjši dogodek, s katerim bomo zaznamovali začetek del na dveh kolesarskih povezavah, in sicer iz Velenja proti Mislinji in proti Dobrni.
Preberi več
15. 2. 2022

Razvojne površine za prihodnost občine na voljo investitorjem

V novi publikaciji predstavljamo poslovna in stanovanjska razvojna območja. Zavedamo se, da bo Šaleška dolina kot post-premogovna regija kmalu postala izjemno zanimiva za številne vlagatelje.
Preberi več
15. 2. 2022

Vlado ponovno opozarjamo na nujnost sprejema poroštva za odsek Šentrupert–Velenje

Danes smo poslali odprto pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši, ki sta ga podpisala župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik odbora za gradnjo 3. razvojne osi dr. Matija Tasič.
Preberi več
14. 2. 2022

Ustvari cvet, en češnjev cvet

MZPM Velenje 8. februarja objavila nagradni ustvarjalni natečaj v počastitev Kajuhovega leta 2022 – Rok za oddajo del je 15. julij - Razstava del septembra v Vili Rožle in na spletu.
Preberi več
14. 2. 2022

Več sredstev za turistične programe in projekte

S sofinanciranjem programov in projektov s področja turizma je bil v preteklosti dosežen velik napredek pri delu z mladimi, pri ohranjanju snovne in nesnovne dediščine ter pri razvoju trajnostnega turizma tako pri delovanju društev kot pri izvedbi dogodkov in prireditev. Zaradi izjemno dobrih rezultatov pri spodbujanju turističnih projektov zanje letos namenjamo še več sredstev.
Preberi več
11. 2. 2022

Vista z olimpijskim utripom

Velenje v teh dneh ponuja olimpijsko dogajanje, saj so ta konec tedna na Visti velenjski športni klubi v sodelovanju s Športno zvezo Velenje za svoje člane pripravili največje športno prizorišče. V nedeljo bo ob 10. uri gostja za radijskim mikrofonom Vala 202 Velenjčanka, bronasta prvakinja Gloria Kotnik. Ob 10.30 ji bosta na Visti čestitala župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik.
Preberi več
10. 2. 2022

Odprto pismo ministru Hojsu zaradi podajanja napačnih informacij glede dviga cene toplotne energije

Danes je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol poslal odprto pismo ministru za notranje zadeve Republike Slovenije Alešu Hojsu glede njegove včerajšnje izjave v oddaji 24 ur zvečer na POP TV.
Preberi več
10. 2. 2022

Dogodek ob začetku del dveh kolesarskih povezav Velenje–Mislinja in Velenje–Dobrna

V teh dneh je izvajalec začel z deli na dveh kolesarskih povezavah, in sicer iz Velenja proti Mislinji in proti Dobrni.
Preberi več
10. 2. 2022

Bronasta Gloria Kotnik na olimpijski Visti z Valom 202

Bronasta olimpijska prvakinja bo to nedeljo, 13. februarja, ob 10. uri na Visti gostja mobilne ekipe Vala 202. Predvidoma ob 10.30 ji bo čestital tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in ji izročil darilni ček Mestne občine Velenje za izjemen športni rezultat in navdušujočo športno vrnitev.
Preberi več
10. 2. 2022

S sofinanciranjem programov podpiramo organizacije upokojencev

Mestna občina Velenje bo jutri, 11. februarja, na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letošnjem letu.
Preberi več
9. 2. 2022

Defibrilator dostopen kar na 62 lokacijah

Trenutno je v naši občini nameščenih 62 AED, od tega jih je kar 41 javno dostopnih 24 ur na dan.
Preberi več
7. 2. 2022

Sodelujte pri pripravi Lokalnega programa kulture 2022–2028

Občani lahko podajo svoje pripombe na vsebino osnutka.
Preberi več
4. 2. 2022

Želimo, da Velenje postane najboljša izbira za mlade

V okviru projekta TalentMagnet smo pripravili kratek film z naslovom Tvoja izbira za prihodnost, v katerem lahko mladi najdejo nekaj idej za prihodnost.
Preberi več
4. 2. 2022

Neznanci uničujejo tudi drevesa

Kljub našim številnim opozorilom žal znova ugotavljamo, da neznanci še vedno uničujejo naše bivalno okolje. Neznanci so macesnu obsekali spodnji del debla in odlomili mlado lipo. Vrednost dreves ocenjujemo na več kot 4.000 evrov, proti neznanemu storilcu pa smo podali ovadbo na policijsko postajo.
Preberi več
4. 2. 2022

Srečno, velenjski olimpijci

Slovenijo bodo na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, ki se začenjajo danes in bodo trajale do 20. februarja, zastopali tudi štirje velenjski olimpijci.
Preberi več
3. 2. 2022

S skupnimi močmi saniramo v požaru uničeno hišo v Podgorju

Danes je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol obiskal prizadeto družino in si s sodelavci ogledal, kako napredujejo sanacijska dela. Zahvaljujemo se številnim donatorjem, tako posameznikom kot družbam in organizacijam, ki so družini v stiski takoj priskočili na pomoč.
Preberi več
3. 2. 2022

Mestna blagajna po novem v poslovalnicah Pošte Slovenije

Občani bodo lahko od 1. marca dalje položnice brez provizije plačevali v poslovalnicah Pošte Slovenije.
Preberi več
2. 2. 2022

Odbor za pomoč občankam in občanom lani razdelil slabih 20 tisoč evrov

V lanskem letu je Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje obravnaval 12 vlog. Pomoč v skupni višini 19.845 evrov je bila nakazana 11 posameznikom oziroma družinam ter humanitarnim organizacijam za letovanje otrok na morju in nakup dvigala.
Preberi več
2. 2. 2022

Potekajo vpisi v prvi razred osnovne šole

Velenjske osnovne šole med 1. in 11. februarjem začenjajo postopek vpisa v 1. razred, ki bo tudi letos zaradi zdravstvene situacije potekal preko pošte.
Preberi več
1. 2. 2022

Ob slovenskem kulturnem prazniku v Velenju

Letošnji kulturni praznik bo Velenje z raznovrstnimi dogodki različnih organizatorjev bogatil skoraj ves februar.
Preberi več
1. 2. 2022

19 podjetjem pomagali s sredstvi za zagon in naložbe

Sredstva so spodbudila investicije v skupni višini več kot 440 tisoč evrov in soustvarila 30 novih delovnih mest.
Preberi več
1. 2. 2022

Skupaj z Zdravstvenim domom Velenje si prizadevamo za bolj dostopno javno zdravstvo

Svet Mestne občine Velenje se je na današnji seji seznanil s stanjem in izzivi primarnega zdravstva v naši občini.
Preberi več
Januar 2022
31. 1. 2022

Občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

V četrtek, 3. februarja, ob 18. uri pripravljamo v Domu kulture Velenje osrednjo občinsko slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku.
Preberi več
31. 1. 2022

Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Jutri od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 23. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.
Preberi več
31. 1. 2022

Podjetniški inkubator soustvaril 31 podjetij s 45 novimi delovnimi mesti

V lanskem letu je ob podpori SAŠA inkubatorja v našem okolju poslovno pot začrtalo 31 podjetij, ki so ustvarila 45 novih delovnih mest.
Preberi več
28. 1. 2022

Vzorčno mesto nas bo letos popeljalo v svet čarovnije in tehnologij

V teh dneh bo Vzorčno mesto praznovalo četrto leto delovanja in v vseh letih ga je obiskalo več kot 30 tisoč obiskovalcev.
Preberi več
27. 1. 2022

Z različnimi načini do še boljše dostopnosti uprave

Občane pozivamo, da z občinsko upravo komunicirajo predvsem prek telefonske številke 03 8961 600 oz. elektronske pošte info@velenje.si. Spodbujamo tudi k elektronski oddaji vlog in uporabi spletnega servisa Sooblikujmo Velenje https://pobude.velenje.si/#.
Preberi več
26. 1. 2022

V Pirešici kmalu še en del kanalizacije

V prihodnjem tednu bomo pričeli z izgradnjo kanalizacije v naselju Pirešica. Zaradi del bo oviran promet, zato voznike in stanovalce pozivamo k dodatni previdnosti.
Preberi več
21. 1. 2022

Z Donirano hrano lani razdelili hrano v vrednosti več kot 223 tisoč evrov

S projektom Donirana hrana, ki ga v Mestni občini Velenje izvajamo že vse od leta 2014 smo lani razdelili 33 ton sadja, zelenjave, pečenega mesa, sendvičev in ostalih mesnih izdelkov ter 138.447 kosov kruha, pekovskega peciva, mleka, mlečnih izdelkov in jajc.
Preberi več
20. 1. 2022

Lani rešili skoraj 40 stanovanjskih stisk

V Mestni občini Velenje smo lani z dodelitvijo neprofitnih stanovanj rešili 38 stanovanjskih stisk, letos bomo lahko pomagali predvidoma več kot 15 družinam. Prav tako bodo kmalu na voljo stanovanja za mlade. V Velenju načrtujemo tudi dve večji stanovanjski novogradnji, in sicer eno na območju med pošto in reko Pako, drugo pa na Zlatem griču.
Preberi več
19. 1. 2022

Velenjski policisti uspešni pri iskanju vandala

Policisti Policijske postaje Velenje so podali kazensko ovadbo zoper mladoletno osebo, ki je konec lanskega leta po mestu uničila 32 košev za smeti in s tem občino oškodovala za 4 tisoč evrov. Za uspešno rešen primer se jim najlepše zahvaljujemo.
Preberi več
17. 1. 2022

Za pravičen izstop iz premoga potrebujemo bolj ambiciozen načrt za delovna mesta

V lokalni skupnosti menimo, da letnica 2033 za izstop iz premoga ni realna, saj do takrat v Sloveniji ne bo mogoče nadomestiti obstoječih virov električne energije. Skrb vzbujajoče je tudi, da strategija ne določa odgovornega organa, ki bo spremljal in usmerjal celotni proces ter ščitil interese premogovnih regij.
Preberi več
14. 1. 2022

Umrl je Velenjčan Franc Avberšek

Spomin na Franca Avberška bomo počastili z izobešanjem žalne zastave pred občinsko stavbo.
Preberi več
14. 1. 2022

Novinarska konferenca – Odziv na sprejeto strategijo za izstop iz premoga

V ponedeljek, 17. januarja, ob 10. uri bomo pred občinsko stavbo Mestne občine Velenje pripravili novinarsko konferenco v zvezi z včeraj na vladi sprejeto Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.
Preberi več
14. 1. 2022

Na Visti trenirajo tudi člani Smučarskoskakalnega kluba Velenje

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je včeraj na Visti pridružil članom Smučarskoskakalnega kluba na treningu teka na smučeh, ki ga lahko športniki opravijo kar v Velenju. V tem tednu smo tekaško progo, ki jo dnevno obišče približno 70 tekačev, ob vikendih pa tudi več, podaljšali. Prav tako je na Visti včeraj zaživela nova sankaška površina, ki je primerna tudi za prve smučarske zavoje.
Preberi več
13. 1. 2022

Ohranjamo več sredstev za nadpovprečne športne dosežke

V Mestni občini Velenje preko razpisa za sofinanciranje programa športa namenjamo 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. Že drugič zapored za šport namenjamo dodatnih 100 tisoč evrov, saj spodbujamo nadpovprečne športne rezultate iz državnega in mednarodnega nivoja ter ohranjamo športni standard iz obdobja pred začetkom epidemije. Razpis bo jutri objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi). Prijave zbiramo do vključno 4. februarja 2022.
Preberi več
12. 1. 2022

Objavljen razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj

Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023.
Preberi več
11. 1. 2022

Na Visti obilo možnosti za zimsko rekreacijo

V teh dneh, ko so bile temperature dovolj nizke, smo s snežnim topom na Visti naredili dovolj snega, da je od danes na voljo še dodatnih 180 metrov tekaške steze za klasični slog in skating (skupaj 560 metrov). Od četrtka, 13. januarja, dalje pa bo na voljo tudi sankališče v izmeri 40 x 60 metrov, ki bo primerno tudi za prve smučarske zavoje najmlajših. Vse je osvetljeno, mini smučišče in sankališče pa bosta zaradi večje varnosti ločena z naletno mrežo.
Preberi več
11. 1. 2022

Center ponovne uporabe v deseto leto delovanja

Vabljeni, da obiščete CPU v Podjetniškem centru Standard (Šaleška 2d) v središču mestu! Z nakupom dajemo izdelkom novo priložnost.
Preberi več
11. 1. 2022

Do 25. februarja rok za prijavo k izvedbi občinskih proslav v 2022

Decembra smo na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavili Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022.
Preberi več
7. 1. 2022

Zbiramo pobude za priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje

Pobude zbiramo do vključno ponedeljka, 17. januarja 2022, do 12. ure.
Preberi več
7. 1. 2022

Poziv k urejanju priobalnih zemljišč

Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, da skladno z določili Zakona o vodah odstranijo odvečne zarasti na bregovih, odpadlo listje in druge plavajoče predmete, odpadke in druge odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.
Preberi več
6. 1. 2022

Zbiramo finančna sredstva za družino iz Podgorja

V Podgorju je v torek požar zajel stanovanjsko hišo, ki trenutno ni primerna za bivanje. Na račun Odbora za pomoč občankam in občanom smo nakazali 10 tisoč evrov, ki jih bomo namenili za nujna sanacijska dela in gradbeni material. K solidarnosti pozivamo tudi posameznike in podjetja, ki lahko sredstva nakažejo na podračun za dobrodelne namene SI56 0133 3600 0000 925.
Preberi več
4. 1. 2022

V mestni hiši in preddverju doma kulture razstava MI SMO KULTURA

Razstava, ki je bila in še bo na ogled v različnih slovenskih mestih, ozavešča o položaju delavk in delavcev v kulturi.
Preberi več